Fra v; Rolf Øyvind Thune, Halvor Lyesaker, Liv Ragni Skinnes Kjos og Bjørn Gimming i Østfold Bondelag. sammen med Line Hnreitte Hjemdal, stortingsrepr for Krf og Irene Johansen, stortingsrepr for Ap, Nina Glomsrud Saxrud og Lise Mohr fra Østfold Bondelag.

Det ble servert gode smakebiter fra Østfold og Kurt Øraas til gjestene, og det ble snakket varmt om både muligheter og jordvern. Appellantene kappes om å ville det beste for landbruket, men hvem har vilje til å gjøre ord til handling? Det gjenstår å se. Det ble holdt apeller fra både posisjon og opposisjon, bondelaget og bygdeungdomslaget.

Næringskomiteens behandling av meldinga førte til kun mindre justeringer og presiseringer. I den sammenheng kan nevnes:  - Vi har fått gjennomslag for at produksjonskravet i kulturlandskapstilskuddet opprettholdes - Komiteen presiserer meldingas distriktssatsing - samtidig sier den noe tvetydig at det er sentrale strøk som skal ta det meste av volumøkningen. - Våre krav om bedring i inntektsformulering, jordvern og fondsordninger er ikke tatt til følge. - Vi har jobbet hardt for å prøve å få til endringer, det at vi ikke har lykkes i denne runden betyr ikke at toget har gått, sier fylkesleder Bjørn Gimming i Østfold Bondelag.

 - Inntekt avgjøres i jordbruksforhandlingene
Dette sa leder av næringskomiteen Terje Lien Aasland i sin appell på vegne av Arbeiderpartiet utenfor Stortinget. Lars Peder Brekk har også flere ganger uttrykt det samme. Derfor forventer vi at dette faktisk skjer i det kommende jordbruksoppgjøret allerede, sider Gimming. Det er knyttet høye forventninger til Statens tilbud i år, nå gjenstår det å se om de innfris, avslutter Gimming.

Alle bilder; Ellen M Ceeberg, Østfold Bondelag