Vi gjentar suksessen med Bonde-TV, og torsdag gir vi et usminket bilde fra gårder i vårt langstrakte land. Nå er vi midt i et oppgjør, og misnøyen med tilbudet fra staten er stor. Nå må politkerne få opp øynene og se at landbruket må satses på. Vis fram viktigheten med det du gjør på gården! 

Det blir blant annet grønnsaksproduksjon, korn og sau. Det er bøndene selv som filmer, og vi får et godt innblikk i deres hverdag. Følg med på vår side på Facebook og vår konto på Instagram for å se hva som rører seg rundt om i landet. 

I tillegg til det som deles på Norges Bondelags Facebook og Instagram, kan man søke på #bondeTV for å se andres bidrag. 

Vi vil gjerne se hvordan DU har det på gården

Det du gjør for å delta er å publisere en livesending, et bilde eller en video på Facebook eller Instagram torsdag 6. mai og merke det med #bondeTV. Vi vil se bilder og film både fra de som driver melkeproduksjon, svin, korn, kylling og alt i mellom. I en livesending; Fortell hvem du er, hvor du holder til, og hvilken produksjon du har. Vis oss rundt, og fortell om hverdagen din! Vil du ha litt inspirasjon kan du søke på #bondeTV allerede nå og få opp noen av sendingene som har vært. Gjør det enkelt, snakk til kamera og vis hva du driver med. Få gjerne hjelp av noen som kan holde så blir det enklere å få til. Det er nå det gjelder, vi trenger din stemme og at du deler! 

Dette er BondeTV:

  • Livesendt innhold som deles i sosiale medier, filmet av bønder selv for å gi et usminket og ærlig innblikk i gårdsdriften.
  • Bondelaget lar bønder ta over sin Facebook og Instagramprofil for å vise hvordan de har det på sin gård.
  • Se mer innhold: I tillegg til på bondelagets Facebook og Instagram, kan man søke på #bondeTV og se bidrag fra mange flere steder.