Målsetninga med kurset er å bygge kompetanse for å bli enda bedre på å følge opp kommuner og fylker i arealsaker som kan medføre nedbygging av dyrka eller dyrkbar mark. Vi vil gi deltakerne kunnskap om hvilke verktøy som er viktige i arealforvaltningen (plan- og bygningslov og jordlov, jordlov m.fl.), hvordan man kan påvirke planprosesser og hvilke rettigheter man har som grunneier. Se programmet for flere deltaljer.

Kurset er åpnet for alle (både medlemmer og ikke-medlemmer), og starter med mat kl 16.00.

Påmeldingsfristen er 25. september. Bruk lenka i dokumentet eller trykk her: https://response.questback.com/norgesbondelagbondelagetsse/ctgjyzvafr