Det var duket for spenning i årsmøtesalen da Norges Bondelag skulle igang med valget. Velgkomiteen i Norges Bondelag hadde to dyktige kandidater fra Østfold i sitt forslag. Etter et spennende valg ble ledertrioen gjenvalgt, på tross av en annen innstilling fra valgkomiteen. Bjørn Gimming er valgt inn som styremedlem i styret for to år. I valget av første vara var det flere forslag, men Kristin Ianssen fikk flertall, og er dermed valgt for et år.

- Jeg er glad over vervet, samtidig er jeg ydmyk i forhold til utfordringene som venter, sier Gimming.

Bjørn Gimming har lang fartstid som tillitsvalgt i Bondelaget. Han har sittet i styret i Østfold Bondelag med ulike verv siden 2004, og vært fylkesleder siden 2009. Han har også vært leder for kornutvalget i Norges Bondelag, og er nå leder i miljøutvalget der. Han har også vært leder i Norsk Havreforening. Bjørn blir beskrevet som kunnskapsrik og med gode analytiske evner, og er opptatt av å tenke nasjonalt. Bjørn har sin utdannelse fra UMB. Han driver med kornproduksjon og ammeku i Idd i Halden, og han blir 40 år på selveste St Hans aften. Han har også vist at han er god på å kommunisere ut i miedia.

-Vi er stolte over at Østfold har fått en svært dyktig tillitsvalgt inn i styret i Norges Bondelag. Vi tror det er viktig at vi får inn en kandidat med fokus på kornproduksjon, sier nestelder Martha Mjølnerød

Kristin var foreslått som, og kom inn som første vara, og Østfold Bondelag gratulerer med vervet!

- Dette var moro, nå er jeg klar for å brette opp ermene for Norges Bondelag - gi gass!, sier Ianssen

Kristin Ianssen er godt kjent innen landbruksmiljøet. Hun har vært tillitsvalgt i Norsvin i en årrekke, og avsluttet sitt verv der som leder fra 2006 til 2011. Hun har hatt mange verv på ulike nivå i landbrukets organisasjoner. Hun er nå lokallagsleder i Eidsberg Bondelag. Kristin er kjent for sine direkte meldinger, og har evnen til å sette fokus på rett sted. Hun har god oversikt næringas utfordringer, og har mye erfaring med å tenke i et nasjonalt perspektiv.  

Kristin har sin utdannelse fra Ås og jobbet i flere år som avlskonsulent og avlsforsker før hun ble heltids svinebonde i 1997. Hun driver en kombinert svineproduksjon med 35 purker, korn og skog. Kristin er 51 år og bor i Eidsberg.

Med Kristin på laget får styret en person som er vant til å tenke nasjonalt, og internasjonalt. Hun kjenner særlig svineproduksjonens utfordringer. Hun er også god i media, og slike trenger vi alltid, sier Mjølnerød.

Bjørn Gimming og Kristin Ianssen blir ønsket velkommen inn i styret av leder Nils Bjørke