I anledning at det gjennomgående tema for ledermøtet 2019 var kommunikasjon og omdømme var det naturlig å invitere informasjonssjef i Norges Bondelag, Lise Boeck Jakobsen. Hun ga oss opplæring i bruk av sosiale medier, fortalte om hvordan Norges Bondelag jobber med saker i forhold til media, politikere og forbrukere.

 

De ferske funnene fra forprosjekt "Økt verdiskaping grønnsaker, potet, frukt og bær" i regi av Østfold Bondelag ble presentert.

Prosjektleder, Karianne Kullerud, Norsk Landbruksrådgiving Øst

 

En rekke samarbeidspartnere, samvirke- og andre samarbeidspartnere hilste til ledermøte - her representert ved Fylkesmannens Landbruksavdeling i Oslo og Viken

 

Viken 2020 etter valget var naturlig nok også et tema på årets ledermøte. Johan Edvard Grimstad fortalte forsamlingen om hvor langt arbeidet var kommet og gjennomgikk hva den politiske plattformen i praksis vil bety for oss i landbruket. - Vi ser fram til et godt samarbeid med dere både når det gjelder næringsutvikling, areal- og transport, kulturlandskap og skole/utdanning, understreket Grimstad.

Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring i den nye Viken Fylkeskommune

 

Marthe G. Iversen som til daglig jobber i Norges Bondelag engasjerte deltakerne i ideverksted med tanke på å bygge det fremtidige BondeLaget. Stort engasjement, heftige diskusjoner, latter og klare beskjeder ga til sammen mange ideer til hvordan vi skal sikre et fortsatt nært og sterkt bondelag for våre medlemmer.

 

Nytt av året var presentasjon av "Suksesshistorier fra lokallaga". Aldri har vi vel fått så mange ideer og råd til spennende aktiviteter, arrangement, filmer, bilder på så kort tid.

Lokallagslederne kappes her om flest mulig gode ideer på kortest mulig tid.

 

Tradisjon tro ble det delt ut "Bondelags"pins til nye lokallagsledere. En tradisjon fylkesleder er glad for å kunne videreføre.

Her ser dere overrekkelsen til fra venstre: Svein Heie Engelbrecht (Torsnes), Svend Arild Uvaag (fylkesleder), Henrik Røed Vaglen (Idd) og Einar Solerud i Eidsberg Bondelag (bilde 2)

 

Og det viktigste i løpet av hele helgen kanskje - prat, diskusjoner, hygge og latter over god norsk mat.