Bilder og innledninger fra ledermøte i Østfold Bondelag

Av Heidi Kirkeby,
  • Tips en venn om denne siden

- Høy stemning og aktivitet under årets ledermøte i Østfold Bondelag. Se kort om programmet, bilder m.m. her

I anledning at det gjennomgående tema for ledermøtet 2019 var kommunikasjon og omdømme var det naturlig å invitere informasjonssjef i Norges Bondelag, Lise Boeck Jakobsen. Hun ga oss opplæring i bruk av sosiale medier, fortalte om hvordan Norges Bondelag jobber med saker i forhold til media, politikere og forbrukere.

 

De ferske funnene fra forprosjekt "Økt verdiskaping grønnsaker, potet, frukt og bær" i regi av Østfold Bondelag ble presentert.

Prosjektleder, Karianne Kullerud, Norsk Landbruksrådgiving Øst

 

En rekke samarbeidspartnere, samvirke- og andre samarbeidspartnere hilste til ledermøte - her representert ved Fylkesmannens Landbruksavdeling i Oslo og Viken

 

Viken 2020 etter valget var naturlig nok også et tema på årets ledermøte. Johan Edvard Grimstad fortalte forsamlingen om hvor langt arbeidet var kommet og gjennomgikk hva den politiske plattformen i praksis vil bety for oss i landbruket. - Vi ser fram til et godt samarbeid med dere både når det gjelder næringsutvikling, areal- og transport, kulturlandskap og skole/utdanning, understreket Grimstad.

Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring i den nye Viken Fylkeskommune

 

Marthe G. Iversen som til daglig jobber i Norges Bondelag engasjerte deltakerne i ideverksted med tanke på å bygge det fremtidige BondeLaget. Stort engasjement, heftige diskusjoner, latter og klare beskjeder ga til sammen mange ideer til hvordan vi skal sikre et fortsatt nært og sterkt bondelag for våre medlemmer.

 

Nytt av året var presentasjon av "Suksesshistorier fra lokallaga". Aldri har vi vel fått så mange ideer og råd til spennende aktiviteter, arrangement, filmer, bilder på så kort tid.

Lokallagslederne kappes her om flest mulig gode ideer på kortest mulig tid.

 

Tradisjon tro ble det delt ut "Bondelags"pins til nye lokallagsledere. En tradisjon fylkesleder er glad for å kunne videreføre.

Her ser dere overrekkelsen til fra venstre: Svein Heie Engelbrecht (Torsnes), Svend Arild Uvaag (fylkesleder), Henrik Røed Vaglen (Idd) og Einar Solerud i Eidsberg Bondelag (bilde 2)

 

Og det viktigste i løpet av hele helgen kanskje - prat, diskusjoner, hygge og latter over god norsk mat.

 

 

 

Julefreden senker seg

Fra og med fredag 20. desember og fram til torsdag 2. januar er kontoret til Østfold Bondelag stengt. Vi vil benytte anledningen til å ønske dere alle en God Jul og et Godt Nytt år. Er det akutte saker som tilsier at du må ha kontakt med administrasjonen ring organisasjonssjef Mina M. Johansen på mobil 917 75 831

Ku på beite på Kjerringøy

Kan gi tilliten Mattilsynet trenger

Rapporten om Mattilsynets forvaltningspraksis ble lagt fram i dag. Den befester tillitskrise. Bondelaget har tro på flere av endringsforslagene.

- Gledelig og på tide

Regjeringen har sendt forslag til Stortinget om lov om god handelsskikk og et uavhengig tilsyn.

Konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige og bondelagsleder Lars Petter Bartnes signerer ny samarbeidsavtale.

Ny forsikringsavtale med Gjensidige

Det viktigste for oss har vært å sikre våre medlemmer det beste forsikringstilbudet vi kunne få, og med spesielt gunstige betingelser for ungdom.

Enighet om minst mulig villsvin

- Det er bare ulv som drar flere tilhørere på møter enn villsvin, åpnet Gunnar Gundersen møtet som Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag arrangerte i Askim tirsdag kveld. Overfor nærmere 200 tilhørere berømmet han arrangørene for å rette fokus på grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge før den nasjonale handlingsplanen var presentert.

Temadag for regnskapsførere

Bondelaget arrangerer i samarbeid med Økonomiforbundet årlige temadager for regnskapskontorene i hvert fylke. Akershus, Vestfold og Østfold samarbeider om temadagen som avholdes på Thon Hotel Vika Atrium 26. november.

Fossilfritt for fremtida

Det er et økende behov for tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hvilke muligheter finnes?

Kommunikasjon på ledermøte i Østfold Bondelag 2019

- Dere er alle kommunikasjonsansvarlige på vegne av norsk landbruk, innledet Guri Størvold. I salen satt nærmere 50 lokale tillitsvalgte fra Østfold Bondelag, samvirkets organisasjoner, Fylkesmannen, Fylkeskommunen og andre samarbeidspartnere som var samlet til 2 dagers ledersamling.

Hvordan bekjempe villsvin ?

Vi arrangerer seminar tirsdag 26. november på Askim Kulturhus for grunneiere og andre interessenter, med fokus på grunneierbasert tiltaksplan for bekjemping av villsvin i Norge. Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag står bak arrangementet.

Våre samarbeidspartnere