Bilder og innledninger fra ledermøte i Østfold Bondelag

Av Heidi Kirkeby,
  • Tips en venn om denne siden

- Høy stemning og aktivitet under årets ledermøte i Østfold Bondelag. Se kort om programmet, bilder m.m. her

I anledning at det gjennomgående tema for ledermøtet 2019 var kommunikasjon og omdømme var det naturlig å invitere informasjonssjef i Norges Bondelag, Lise Boeck Jakobsen. Hun ga oss opplæring i bruk av sosiale medier, fortalte om hvordan Norges Bondelag jobber med saker i forhold til media, politikere og forbrukere.

 

De ferske funnene fra forprosjekt "Økt verdiskaping grønnsaker, potet, frukt og bær" i regi av Østfold Bondelag ble presentert.

Prosjektleder, Karianne Kullerud, Norsk Landbruksrådgiving Øst

 

En rekke samarbeidspartnere, samvirke- og andre samarbeidspartnere hilste til ledermøte - her representert ved Fylkesmannens Landbruksavdeling i Oslo og Viken

 

Viken 2020 etter valget var naturlig nok også et tema på årets ledermøte. Johan Edvard Grimstad fortalte forsamlingen om hvor langt arbeidet var kommet og gjennomgikk hva den politiske plattformen i praksis vil bety for oss i landbruket. - Vi ser fram til et godt samarbeid med dere både når det gjelder næringsutvikling, areal- og transport, kulturlandskap og skole/utdanning, understreket Grimstad.

Johan Edvard Grimstad, fylkesråd for næring i den nye Viken Fylkeskommune

 

Marthe G. Iversen som til daglig jobber i Norges Bondelag engasjerte deltakerne i ideverksted med tanke på å bygge det fremtidige BondeLaget. Stort engasjement, heftige diskusjoner, latter og klare beskjeder ga til sammen mange ideer til hvordan vi skal sikre et fortsatt nært og sterkt bondelag for våre medlemmer.

 

Nytt av året var presentasjon av "Suksesshistorier fra lokallaga". Aldri har vi vel fått så mange ideer og råd til spennende aktiviteter, arrangement, filmer, bilder på så kort tid.

Lokallagslederne kappes her om flest mulig gode ideer på kortest mulig tid.

 

Tradisjon tro ble det delt ut "Bondelags"pins til nye lokallagsledere. En tradisjon fylkesleder er glad for å kunne videreføre.

Her ser dere overrekkelsen til fra venstre: Svein Heie Engelbrecht (Torsnes), Svend Arild Uvaag (fylkesleder), Henrik Røed Vaglen (Idd) og Einar Solerud i Eidsberg Bondelag (bilde 2)

 

Og det viktigste i løpet av hele helgen kanskje - prat, diskusjoner, hygge og latter over god norsk mat.

 

 

 

Stormøte korn 2020

Akershus og Østfold Bondelag inviterer til sitt årlige kornmøte tirsdag 10. mars kl. 18.30 i Askim kulturhus. - Vi er glade for å kunne invitere til politiske og faglige drøftinger rundt kornproduksjon i våre områder. Vi har også i år lykkes med å engasjere innledere som er med på å utforme norsk kornpolitikk i praksis.

Seniorkurs - forberedelse til en ny hverdag

Østfold Bondelag arrangerer kurs torsdag 12. mars kl. 10.00 - 17.00 rettet til bønder som skal overdra gården til neste generasjon, selge den eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Fakta og følelser om rovdyr

Les dette intervjuet med Erling Aas - Eng om hvordan det i dag oppleves å bo, og ha dyr på beiter i områder hvor rovdyra er en del av hverdagen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Best på verving

Hvaler Bondelag ble best på verving i Østfold i fjor, og økte medlemsmassen i laget med hele 33 %!

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevern

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha plantevernbevis. Har du ikke dette fra før må du gå et grunnkurs, har du tatt dette tidligere må du gå fornyingskurs hvert tiende år. NLR Øst tilbyr kurs, sjekk tilbudet her

Dette skjer i Østfold Bondelag

Torsdag
27
februar

Styremøte Østfold Bondelag

Østfold Bondelag sitt kontor i Askim
Onsdag
11
mars

Styremøte Østfold Bondelag

Østfold Bondelag sitt kontor i Askim
Torsdag
12
mars

Seniorkurs for bønder - forberedelse til en ny tilværelse

Bøndenes Hus i Hærland

Våre samarbeidspartnere