Tor Jacob Solberg intervjues av NRK

Kolonna klar til avreise fra Kalnes

Traktoraksjon 16. mai 2014

Mange "bønder i byen"

Spydeberggjengen klar for aksjon!

Traktorpark på Quality

Appell fra NNN - Knut Berg