Olav Moe er fylkesleder i Krf, og mange kjenner fra ham sin tid som lærer på Tomb, og som ansatt hos Innovasjon Norge. Olav har bred kunnskap om sammenhengen i landbrukspolitikken, og han har god kunnskap om bondens økonomi. Olav snakker alltid varmt for bonden, og har et ekte engasjement for næringa. Det var svært hyggelig å få utnevne ham som Bondevenn, sier Saxrud.

Østfold Bondelag er opptatt av partiprogrammene som i disse dager avgjøres på partienes landsmøter. - Det er mye hyggelig lesing for landbruksnæringa i Krf sitt partiprogram, men det er også punkter hvor vi ønsker oss en tydeliggjøring. Praten i dag er viktig for oss, og det er nyttig å diskutere felles utfordringer.

- Jeg er opptatt av landbruket, og opptatt av de utfordringene næringa står ovenfor, sier Moe. - Nå er jeg klar for å snakke landbrukets sak på landsmøtet. Olav Moe takket for utnevnelsen og ruslet tilbake til sin arbeidsplass i Fylkeshuset med den grønne t-skjorta på.