Best på verving

Av Ida Marie Strekerud,
  • Tips en venn om denne siden

Hvaler Bondelag ble best på verving i Østfold i fjor, og økte medlemsmassen i laget med hele 33 %!

Det er ikke uten grunn at denne gjengen fra styret i Hvaler Bondelag var fornøyde på lokallagsamlingen i Råde 30. januar. De fikk nemlig tildelt premie, og heder og ære for sin innsats med verving gjennom fjoråret.

Østfold Bondelag utfordret lokallagstyrene til en egen konkurranse i vervekampanjen i november. Kriteriene var å være først til å verve minst ett nytt medlem per tillitsvalgt i styret sitt. Hvaler Bondelag gikk systematisk til verks, og var det første lokallaget som klarte dette. Når kampanjen var over, kunne de skilte med 18 nye medlemmer og 33 % medlemsvekst i laget!

Hvaler Bondelag er et av de mindre lokallaga våre, og har hatt en stabil medlemsmasse på omtrent 50-55 medlemmer. Når de klarer å øke medlemsmassen sin til 72 medlemmer, vitner dette om god lagånd, og en betydelig innsats og engasjement blant styrets medlemmer og i laget forøvrig. Det er vi stolte av, og gratulerer så mye med nye BONDE-gensere til styrets medlemmer.

Hvaler Bondelag kom på 2. plass nasjonalt, etter Sirdal Bondelag i Agder med sine 52 nye medlemmer.

Denne kvelden var det også anledning for å gi en liten oppmerksomhet i form av SMIL-sjokolader til de laga med positiv vekst i 2019. Dette var Hvaler, Askim, Aremark, Skiptvet, Råde, Rakkestad og Degernes, Rolvsøy, Trøgstad og Spydeberg.

Gjenvalgt i Østfold Bondelag

Fornyet tillit til fylkesleder Svend Arild Uvaag på årsmøte i Østfold Bondelag 2020. Nærmere 60 deltakere var samlet ved telefonen når Østfold Bondelags årsmøteleder Tove Borud satte møtet – som i år ble gjennomført digitalt. – Vi står i en krevende situasjon nå, og jeg er glad for å ha med meg et sterkt styre i å løse oppgaven, sa en nyvalgt leder.

Kornøkonomien må styrkes!

Dette krever Østfold Bondelag i sitt høringsinnspill til årets jordbruksforhandlinger, som fylkeslaget sendte til Norges Bondelag 13. mars.

Årsmøte 2020 gjennomføres digitalt

Bondelaget tar samfunnsansvar og avlyser alle fysiske arrangementer med mer enn 20 personer. Dette betyr at årsmøtet avlyses i sin opprinnelige fysiske form, men at vi vil gjennomføre det digitalt (på telefon eller Skype). I utgangspunktet vil du kunne sitte hjemme og delta på telefon.

Kontoret stengt for besøk

Fra og med tirsdag 17. mars er alle ansatte pålagt å jobbe fra hjemmekontor. Videre innebærer dette at både hovedkontoret i Oslo og fylkeskontorene er fysisk stengt for besøkende.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Kjenner du en Askeladd?

Nå er det åpnet for nominasjon til årets Askeladdpris - Bondelaget og Landkreditts pris til unge gründere på bygdene.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Onsdag
01
april

Styremøte Østfold Bondelag

Østfold Bondelag sitt kontor i Askim
Onsdag
17
juni

Felles styremøte Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag

Fredag
20
november

Felles ledermøte Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag

Våre samarbeidspartnere