Det er ikke uten grunn at denne gjengen fra styret i Hvaler Bondelag var fornøyde på lokallagsamlingen i Råde 30. januar. De fikk nemlig tildelt premie, og heder og ære for sin innsats med verving gjennom fjoråret.

Østfold Bondelag utfordret lokallagstyrene til en egen konkurranse i vervekampanjen i november. Kriteriene var å være først til å verve minst ett nytt medlem per tillitsvalgt i styret sitt. Hvaler Bondelag gikk systematisk til verks, og var det første lokallaget som klarte dette. Når kampanjen var over, kunne de skilte med 18 nye medlemmer og 33 % medlemsvekst i laget!

Hvaler Bondelag er et av de mindre lokallaga våre, og har hatt en stabil medlemsmasse på omtrent 50-55 medlemmer. Når de klarer å øke medlemsmassen sin til 72 medlemmer, vitner dette om god lagånd, og en betydelig innsats og engasjement blant styrets medlemmer og i laget forøvrig. Det er vi stolte av, og gratulerer så mye med nye BONDE-gensere til styrets medlemmer.

Hvaler Bondelag kom på 2. plass nasjonalt, etter Sirdal Bondelag i Agder med sine 52 nye medlemmer.

Denne kvelden var det også anledning for å gi en liten oppmerksomhet i form av SMIL-sjokolader til de laga med positiv vekst i 2019. Dette var Hvaler, Askim, Aremark, Skiptvet, Råde, Rakkestad og Degernes, Rolvsøy, Trøgstad og Spydeberg.