Vi ringer Jon Olav på en forholdsvis travel onsdag formiddag. Parallelt med vår samtale, foregår det hektisk aktivitet i landbrukets organisasjoner, med overlevering av krav til Staten, og mye mediekontakt og "trøkk". Men vi ringer for å høre med Jon Olav: Hva har skjedd i Berg Bondelag i løpet av årets første tre-fire måneder? Lokallaget har vervet over 60 nye medlemmer, dette ved siden av et allerede respektabelt medlemstall på over 290 ved årsskiftet. Jon Olav Hauge er styremedlem i Berg, med hovedansvar for medlemsverving. Jon Olav, hva har dere i Berg gjort?

- Vi i styret bestemte oss for å gjøre en innsats i forhold til verving. Vi tok for oss medlemslista, og fant ut hvor vi hadde potensielle medlemmer, ved å tenke samboere, ektefeller, ungdommer på gården osv, og så kontaktet vi disse og spurte om de ville bli medlem. Vi satte oss ned, brukte et par kvelder på å ringe - også var vi heldige og fikk mange positive svar! Det er spesielt mange unge blant de nye, folk som også er medlem i Bygdeungdomslaget, det gir som kjent rabatt å være medlem begge steder:-)

Det å verve medlemmer gir fordeler for den som blir kreditert for vervejobben. Har du tenkt på hva du skal gjøre med alle de Bonde t-skjortene du nå kommer til å få, Jon Olav?

- Det ble jo en del, ja. Vi har bestilt opp en del forskjellige størrelser, også tenkte vi at vi kunne bruke t-skjortene som premier i forbindelse med ulike konkurranser. F.eks, på facebook, eller i forbindelse med egen arrangementer vi avholder. De er populære, kjekt med profilering, avslutter verveansvarlig i Berg Bondelag, Jon Olav Hauge. Han ligger forøvrig meget godt an i kampen om å bli årets verver i Norges Bondelag!

Ble du inspirert og ønsker å vite mer om hvordan du verver medlemmer i Bondelaget? Sjekk vår nettside og les deg opp om fordeler og vervegevinster:-)