Fra Studieforbundet Næring og Samfunn (SNS) i Østfold stilte Lisbeth Svendsby og Turid Eibakk på seminaret, sammen med Anne Guro Syversen fra Østfold Bondelag. 

Hvorfor tilby kurs i Bedre Bonde?

Bedre Bonde-kurset er en lenge etterlengtet oppfølger til tidligere kursopplegg, slike som Bygdekompasset og Bonde etter år 2000. Bedre Bonde er et skritt i riktig retning, vil sikkert mange påstå, da vi har ventet en god stund på et slikt kursopplegg. Bedre Bonde gir deg kanskje ikke alle svarene umiddelbart, men bidrar til å gi deg en bedre innsikt i din bedrift, din arbeidsdag, ditt potensiale som bedriftleder på din gård. Ikke fullt så stort fokus på tall og økonomi, men mer på egenskapene dine som bedriftsleder på din gård. Utnytter du dine egenskaper/ressurser fullt ut?

What's in it for me?

Det har blitt stadig mer populært å fokusere på hva hver enkelt sitter igjen med av nytteverdi - hvordan vi prioriterer vår tid, vår økonomi og våre ressurser. Kurset Bedre Bonde vil hjelpe deg til å få en bedre forståelse av din gård, din virksomhet og hvordan du som leder av din bedrift kan utnytte de muligheter som ligger der. Rett og slett bli en Bedre Bonde!

Bedre Bonde i Østfold:

SNS og Østfold Bondelag vil samarbeide for å få til et kurstilbud for bønder i Østfold. Vi er foreløpig helt i startfasen i planleggingen, men vi lover at det vil komme mer informasjon i mange ulike kanaler etter hvert - følg med, følg med - og ta gjerne kontakt hvis du som bonde og bedriftsleder ønsker å kurse deg - vi svarer så godt vi kan på hva kursopplegget går ut på og når det eventuelt kan bli aktuelt å arrangere kurs i Østfold.