21 av 25 lokallag i Østfold Bondelag er representert når vi reiser til Bayern i morgen. Dette er vi veldig godt fornøyde med, og med et allsidig program for turen - spekket med gårdsbesøk, slottstitting, byvandring, forbrødring med det Bayerske Bondelaget, ordinært ledermøte på hotell og smaksprøver på lokal produksjon (ost, kjeks, øl) - har vi stor tro på at opplevelsene vil stå i kø for de som er så heldige å få være med på turen. Vi har også lagt inn muligheten for å få med seg et besøk i konsentrasjonsleiren Dachau, eller kanskje en tur på BMW-museet frister mer?

Vi har med oss noe få utvalgte gjester også, Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold er representert, likeså Østfold Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Østfold Landbruksselskap, Norges Bygdeungdomslag og Norges Bondelag. I tillegg stiller vi med et nesten fulltallig fylkesstyre, fire ansatte og vi har med oss skrivekyndige folk (Norsk Landbruk) som kan referere hjem :-)

Vi ønsker god tur!