Fylkesstyret i Østfold Bondelag tenker kreativt, og arrangerer et eget "bankekurs" for medlemmene i lokale valgkomiteer mandag 22. september 2014. Ideen bak:

Samle flest mulig av medlemmene i lokale valgkomiteer for å gi råd og tips i arbeidet med å skaffe gode kandidater til verv i lokale organisasjoner. Einar Høstbjør kommer for å veilede oss på temaet. Etterfulgt av litt enkel matservering? Videre finner valgkomiteen en rolig krok og starter arbeidet. De som ikke klarer å stille med hele valgkomiteen, slår seg sammen med medlemmer av andre lags valgkomiteer og gjør gruppearbeid.

Oppstart kl 1800 og berammet avslutning ca kl 2130. Sted; Solhuset, Slitu. Ansvarlig fra Østfold Bondelag: Berit Ullestad og Tor Jacob Solberg. Påmelding: ostfold@bondelaget.no innen torsdag 18. september 2014.