Bålaksjon i Østfold

Av Anne Guro Syversen,
  • Tips en venn om denne siden

Tirsdag 31. januar var preget av flere vardebål som brant langs E18 og E6 i Østfold. Bakteppe for vardebrenningen er fra gammelt av et varsel om fare - og i denne sammenhengen - bøndenes misnøye med regjeringens fremlagte jordbruksmelding! Vi har forsøkt å samle et lite knippe av inntrykk fra gårsdagens aksjon! Ti bål var tent opp, spredd over hele fylket!

Berg Bondelag

Aremark Bondelag

Idd Bondelag

 

Sarpsborg Bondelag

 

Bildet er tatt i Fredrikstad - ved Rolvsøy kirke, langs E6.

Vi tente bål for landbruket

Tirsdag 31. januar kl. 1500 tente Bondelagene i Østfold et varselbål på tilsammen ti steder i fylket. På samme tid tente bønder over hele landet bål som et varsel om at Regjeringas jordbruksmelding fører matproduksjonen i feil retning. - Ved å tenne bål i hele landet vil vi protestere mot en jordbruksmelding som gir økt liberalisering og svekker politikken. Det er ingen selvfølge at vi har et jordbruk fra nord til sør i dette landet, og et mangfold av gårder. Det er dette vi brenner for og vil ha mer av,  sa fylkesleder Martha Mjølnerød, på vegne av lokale tillitsvalgte i Østfold Bondelag. Landbruket i våre kommuner og vårt fylke, samt i resten av landet er ei næring med store muligheter. Dette potensialet tar ikke meldinga tak i, sa fylkeslederen.

Følgende steder brant bål i går:   

Rakkestad/Degernes Bondelag - Bergenhuskrysset i Rakkestad.

Sarpsborg Bondelag på jordet langs E6 ved Solli kirke.

Bondelagene i Fredrikstad ved Rolvsøy kirke (rv. 109).

Berg Bondelag og AremarkBondelag ved Sørliveien 179, Halden.

Idd Bondelag bålpanne på gangbrua i Halden sentrum.

Askim Bondelag og Skiptvet Bondelag  bål ved Riseng gård, Katralveien 89, Askim.

Marker Bondelag, Trøgstad Bondelag og Eidsberg Bondelag bål på Homstvedt, Havnåsveien 133, Mysen. 

Rygge Bondelag og Våler/Svinndal Bondelag bål ved Dramstadveien 100, Dilling.

Råde Bondelag bål ved Aakeberg, Enebekkveien 55, Råde (Missingmyr).

Spydeberg Bondelag bål ved Liverud, Kirkerudveien 52, Spydeberg.

 

Linker til Facebook og nyhetssaker i media:

Rakkestad Avis   Halden Arbeiderblad   Moss Avis  Fredrikstad Blad  Sarpsborg Arbeiderblad

Fredrikstad - David Therani - leder av primærnæringsnemnda i Fredrikstad kommune!

Nestleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag, holder appell ved markeringen i Eidsberg!

Live fra Spydeberg sitt bålbrennings arrangement!

NRK Østfolds radiosending Eftan 310117  

Smaalenes Avis har også innslag, men det er kun synlig for abonnenter.

 

Bilder fra tirsdagens bålaksjon i Østfold

Råde Bondelag

Eidsberg Bondelag, Marker Bondelag, Trøgstad Bondelag

 

Spydeberg Bondelag

Askim Bondelag og

Skiptvet Bondelag

Rygge Bondelag og

Våler/Svinndal Bondelag

Fredrikstadlagene

ved Rolvsøy kirke

Rakkestad og Degernes Bondelag

Spydeberg Bondelag

Råde Bondelag

 

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

Hele næringa står samlet bak denne planen som viser hvordan landbruket skal kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon fra 2021-2030. – Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sier Svend Arild Uvaag, fylkesleder i Østfold Bondelag.

Gjenvalgt i Østfold Bondelag

Fornyet tillit til fylkesleder Svend Arild Uvaag på årsmøte i Østfold Bondelag 2020. Nærmere 60 deltakere var samlet ved telefonen når Østfold Bondelags årsmøteleder Tove Borud satte møtet – som i år ble gjennomført digitalt. – Vi står i en krevende situasjon nå, og jeg er glad for å ha med meg et sterkt styre i å løse oppgaven, sa en nyvalgt leder.

Kornøkonomien må styrkes!

Dette krever Østfold Bondelag i sitt høringsinnspill til årets jordbruksforhandlinger, som fylkeslaget sendte til Norges Bondelag 13. mars.

Årsmøte 2020 gjennomføres digitalt

Bondelaget tar samfunnsansvar og avlyser alle fysiske arrangementer med mer enn 20 personer. Dette betyr at årsmøtet avlyses i sin opprinnelige fysiske form, men at vi vil gjennomføre det digitalt (på telefon eller Skype). I utgangspunktet vil du kunne sitte hjemme og delta på telefon.

Kontoret stengt for besøk

Fra og med tirsdag 17. mars er alle ansatte pålagt å jobbe fra hjemmekontor. Videre innebærer dette at både hovedkontoret i Oslo og fylkeskontorene er fysisk stengt for besøkende.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Onsdag
17
juni

Felles styremøte Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag

Fredag
20
november

Felles ledermøte Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag

Onsdag
09
desember

Felles styremøte Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag

Våre samarbeidspartnere