Fylkesmannen i Østfold informerer bøndene om hvordan rutinene rundt avlingsskader er i år.....