Takket for engasjementet i Bondelaget

– Vi har fått flere viktige gjennomslag det siste året, og det ville ikke vært mulig uten felles innsats. Det er når vi jobber sammen, mot felles mål at vi får gjennomslag, sier Gimming.

Gimming besøkte flomrammede på Ringebu da de arrangerte flommøte med informasjon til de som var berørt av flommen og uværet som slo inn høsten 2023. 

– Det er ikke til å legge skjul på at stemningen var trykket, med stor usikkerhet knyttet til konsekvensene av flommen. Men også galgenhumor, og pågangsmot, sier Gimming.

– Det var en imponerende holdning i lokallagene om at dette må vi klare og løse i fellesskap. Lokallagene la for dagen en dugnadsånd og omsorg for hverandre som gjorde veldig stort inntrykk på meg. Det er nettopp da styrken av å være organisert, det å være en del av et fellesskap virkelig blir tydelig, legger Gimming til. 

Gode allianser er viktig for landbruket

Gimming tok videre opp viktigheten av å ha gode allianser, og påpekte at alliansebygging er en prioritet for Norges Bondelag. 

– Det er ikke noen tvil om at det er hele befolkningen som er vår viktigste allianse. Vi produserer ikke for eksport eller for andre lands befolkning. Vi produserer for folk i Valdres, i Bardu eller i Oslo. Det er de forbrukerne vi må vinne og ha gode allianser til, poengterte Gimming. 

Landbruk er beredskap

– De siste års hendelser med pandemi, kriger både i Europa og utenfor viser hvor viktig det er å forberede seg. Forberede seg for noe vi ikke vet hva er eller når det kommer. Det har nok påvirket mange av oss, og de urolighetene vi ser har gjort verden til et farligere sted. Derfor er det rett å styrke Norges totale beredskap, også vår matberedskap, sier Gimming. 

Bekrymret for utviklingen

Gimming påpekte at flere områder nå står i fare for å ikke ha aktivt jordbruk lengre, og viste bekymring for den siste bonden i bygda. 

– I vinter besøkte jeg Rune Håkstad i Bardu kommune, han driver med melkeproduksjon i Salangsdalen. Rune er nå siste bonden i bygda. Å være siste bonden i en bygd, gir ingen god følelse. Rune har mistet sine kollegaer, og har ingen aktive matprodusenter å støtte seg på i sitt lokalmiljø, sier Gimming.

– Dette står i motsetning til behovet for å ha matproduksjon i hele landet. Vi kan  ende opp med at enda flere områder står helt uten aktivt jordbruk. Det er et problem for samfunnet, sier Gimming.

Jordbruksoppgjøret 2024

Landbruk i hele landet, økonomisk løft og mindre risiko for bonden var tre viktige stikkord da jordbruksforhandlingene startet i år. Gimming er glad Bondelaget fikk gjennomslag for flere viktige saker. 

– Særlig er jeg fornøyd med at vi fikk innført grunntilskudd for melk, allerede fra 1. juli. Sammen med målprisøkning, og nå fritak fra overproduksjonsavgift gir det kraftig forbedring i melkebondens inntektsmuligheter, sier Gimming.

Korn er viktig både som mat direkte, og som fôr til dyra. Det er krevende og lykkes med væravhengige produksjoner som mathvete og proteinvekster. Det er bra at staten fulgte opp jordbrukets krav om ekstra tilskudd til hvete og proteinvekster – sammen med økte målpriser vil det gi økt produksjon og dempe bondens risiko, sier Gimming.

 

Ønsker du å lese årsmøtetalen i sin helhet kan du trykke her.