Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

I forkant av årsmøtet, avholdes representantskapsmøtet på tirsdag.