Østfold har 9 delegater på plass på Lillehammer;

  • Bjørn Gimming, fylkesleder
  • Martha Mjølnerød, nestleder
  • Berit Ullestad
  • Rolf Øyvind Thune
  • Lise Mohr
  • Ole Magnus Lillestrand
  • Per Ludvig Spydevold
  • Ole Johs Egeland
  • Kristian Ianssen

I tillegg er organisasjonssjef Nina Glomsrud Saxrud på plass på Lillehammer.

I løpet av dagene på Lillehammer har Østfold tre innlegg. Våre innlegg vil dreie seg om årets jordbruksoppgjør og veien videre, grunneiers rettigheter og erstatningsordningen for grøntproduksjon.

Landbruksminister Lars Peder Brekk holdt innlegg på årsmøtets første dag. På dag to vil det være en tema debatt om fremtidig strategi for norsk landbruk, den innledes av Aslak Sira Myhre.