De lokale årsmøtene er en egnet arena for medlemmer til å komme med ønsker og innspill til arbeidet som gjøres. Årsmøtet skal godkjenne faste årsmøtesaker som årsmelding og regnskap, samt velge nytt styre, valgkomite og utsendinger til årsmøtet i Østfold Bondelag.

Torsnes Bondelag og Eidsberg Bondelag sitt årsmøte er vel gjennomført, mens denne uken står Våler og Svinndal Bondelag, Onsøy Bondelag og Glemmen Bondelag for tur.

Østfold Bondelag ønsker alle nye og erfarne tillitsvalgte velkommen med videre!