Årsmøtet består av valgte delegater fra lokallag, fylkeslag og medlemmer av Norges Bondelags årsmøte og representantskap/styre hjemmehørende i vårt fylke.

Fra Norges Bondelag kommer Nils T. Bjørke, leder av organisasjonen vår. Hans innlegg, sammen med fylkesleder Bjørn Gimmings innlegg - danner grunnlaget for generaldebatten på årsmøtet. Østfold Bondelag har 25 lokallag, som alle har anledning til å være representert på årsmøtet. I tillegg gjester mange av våre samarbeidspartnere årsmøtet vårt.

Rundt 100 personer skal onsdag behandle ordinære årsmøtesaker, diskutere dagsaktuelle landbrukspolitiske saker og overvære utdeling av tre forskjellige priser.

Årsmøtet i Østfold Bondelag er vårt høyeste besluttende organ, og er det forumet som velger nytt fylkesstyre for 2012/2013. I tillegg velges det representanter til Norges Bondelags årsmøte i juni.

Valgkomiteens innstilling her.

Timeplan og saksliste her.

Forslag til arbeidsplan 2012 her

Budsjettet for kommende år her.

Vertskap for årsmøtet er Bamsrudlåven.

For mer informasjon, ta kontakt med Østfold Bondelag på tlf 69 89 81 50 eller på e-post: ostfold@bondelaget.no