Vi planlegger å gjennomføre årsmøtet den 19. mars, fortrinnsvis på formiddagen. Vi vil komme tilbake med eksakt tidspunkt og innkalling til dette møtet, men hold av dagen til tidspunktet er bekreftet. På grunn av linjekapasiteten må vi i utgangspunktet prioritere delegater med stemmerett. Endelig løsning vil arbeides fram i samarbeid med Norges Bondelag.

Gjester bes ta kontakt med Mina Mjærum Johansen på epost: mina.mjarum.johansen@bondelaget.no dersom de ønsker å delta.

Formen på årsmøtet gjør at det blir vanskelig å gjennomføre det med lange innlegg og generaldebatt. Vi oppfordrer alle lokallag til å forberede 1-2 minutter med de sakene dere brenner for. Vi vil ta en runde lokallag for lokallag i stedet for å gjennomføre generaldebatten på tradisjonelt vis, og dette vil være med på å gi føringer for styrets videre arbeid.

Videre vil vi  behandle saker som årsmelding 2019, regnskap 2019, strategi- og handlingsplan 2020/2021 og budsjett 2020, basert på papirene dere fikk tilsendt 4. mars. Vi vil også gjennomføre valg, og jobber med teknisk løsning for dette.

- Vi beklager det inntrufne, men ser at denne løsningen vil være den beste i den situasjonen vi er i nå, sier Tove Borud, årsmøteordfører.

Årsmøtepapirene er sendt ut pr. E-post. De kan også lastes ned her: