Årsmøte 2020 gjennomføres digitalt

Av Heidi Kirkeby,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget tar samfunnsansvar og avlyser alle fysiske arrangementer med mer enn 20 personer. Dette betyr at årsmøtet avlyses i sin opprinnelige fysiske form, men at vi vil gjennomføre det digitalt (på telefon eller Skype). I utgangspunktet vil du kunne sitte hjemme og delta på telefon.

Vi planlegger å gjennomføre årsmøtet den 19. mars, fortrinnsvis på formiddagen. Vi vil komme tilbake med eksakt tidspunkt og innkalling til dette møtet, men hold av dagen til tidspunktet er bekreftet. På grunn av linjekapasiteten må vi i utgangspunktet prioritere delegater med stemmerett. Endelig løsning vil arbeides fram i samarbeid med Norges Bondelag.

Gjester bes ta kontakt med Mina Mjærum Johansen på epost: mina.mjarum.johansen@bondelaget.no dersom de ønsker å delta.

Formen på årsmøtet gjør at det blir vanskelig å gjennomføre det med lange innlegg og generaldebatt. Vi oppfordrer alle lokallag til å forberede 1-2 minutter med de sakene dere brenner for. Vi vil ta en runde lokallag for lokallag i stedet for å gjennomføre generaldebatten på tradisjonelt vis, og dette vil være med på å gi føringer for styrets videre arbeid.

Videre vil vi  behandle saker som årsmelding 2019, regnskap 2019, strategi- og handlingsplan 2020/2021 og budsjett 2020, basert på papirene dere fikk tilsendt 4. mars. Vi vil også gjennomføre valg, og jobber med teknisk løsning for dette.

- Vi beklager det inntrufne, men ser at denne løsningen vil være den beste i den situasjonen vi er i nå, sier Tove Borud, årsmøteordfører.

Årsmøtepapirene er sendt ut pr. E-post. De kan også lastes ned her:

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

Hele næringa står samlet bak denne planen som viser hvordan landbruket skal kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon fra 2021-2030. – Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sier Svend Arild Uvaag, fylkesleder i Østfold Bondelag.

Gjenvalgt i Østfold Bondelag

Fornyet tillit til fylkesleder Svend Arild Uvaag på årsmøte i Østfold Bondelag 2020. Nærmere 60 deltakere var samlet ved telefonen når Østfold Bondelags årsmøteleder Tove Borud satte møtet – som i år ble gjennomført digitalt. – Vi står i en krevende situasjon nå, og jeg er glad for å ha med meg et sterkt styre i å løse oppgaven, sa en nyvalgt leder.

Kornøkonomien må styrkes!

Dette krever Østfold Bondelag i sitt høringsinnspill til årets jordbruksforhandlinger, som fylkeslaget sendte til Norges Bondelag 13. mars.

Kontoret stengt for besøk

Fra og med tirsdag 17. mars er alle ansatte pålagt å jobbe fra hjemmekontor. Videre innebærer dette at både hovedkontoret i Oslo og fylkeskontorene er fysisk stengt for besøkende.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Kjenner du en Askeladd?

Nå er det åpnet for nominasjon til årets Askeladdpris - Bondelaget og Landkreditts pris til unge gründere på bygdene.

Dette skjer i Østfold Bondelag

Onsdag
17
juni

Felles styremøte Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag

Fredag
20
november

Felles ledermøte Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag

Onsdag
09
desember

Felles styremøte Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag

Våre samarbeidspartnere