Alle interesserte er velkommen til et spennende fagmøte om lokale fôrressurser mandag 25. november kl. 17.30-21.30 i Rakkestad rådhus.

Møtet er gratis. Det serveres lapskaus kl. 17.30. Møtestart kl. 18.00.

Noen smakebiter i programmet:

  • Hvordan lykkes med høstoljevekster i nordlig klima?
  • Regler for økologisk drift
  • Erfaringer fra dyrking av økologisk raps og åkerbønner
  • Erfaringer fra bruk av norske fôrressurer i økologisk melkeproduksjon
  • Åkerbønner for selvforsyning og jordstruktur

Påmelding innen 20. november til marte@okologisknorge.no.

Møtet arrangeres av Landbrukets Økoløft, i samarbeid med Østfold Bondelag og Rakkestad og Degernes Bondelag.

 

Landbrukets Økoløft er en felles innsats for hele landbruket for å øke økologisk produksjon, møte etterspørselen etter norske økologiske produkter og bidra til å utvikle økolandbruket. Det arrangeres åpne møter om økologisk landbruk. Inspirasjonsbønder bidrar til informasjonsformidling, og er valgt ut av et samlet landbruk på bakgrunn av produksjon, kunnskap og evne til å formidle.

Landbrukets Økoløft er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, Fylkesmannen, Norsk Landbruksrådgiving og Økologisk Norge. Landbruksdirektoratet støtter prosjektet.