Åpent møte om lokale fôrressurser

Av Ida Marie Strekerud,
  • Tips en venn om denne siden

Vi trenger mer norsk-produserte fôrressurser. Hvordan kan vi lykkes med økologisk oljefrø- og proteinvekster som raps og åkerbønner?

Alle interesserte er velkommen til et spennende fagmøte om lokale fôrressurser mandag 25. november kl. 17.30-21.30 i Rakkestad rådhus.

Møtet er gratis. Det serveres lapskaus kl. 17.30. Møtestart kl. 18.00.

Noen smakebiter i programmet:

  • Hvordan lykkes med høstoljevekster i nordlig klima?
  • Regler for økologisk drift
  • Erfaringer fra dyrking av økologisk raps og åkerbønner
  • Erfaringer fra bruk av norske fôrressurer i økologisk melkeproduksjon
  • Åkerbønner for selvforsyning og jordstruktur

Påmelding innen 20. november til marte@okologisknorge.no.

Møtet arrangeres av Landbrukets Økoløft, i samarbeid med Østfold Bondelag og Rakkestad og Degernes Bondelag.

 

Landbrukets Økoløft er en felles innsats for hele landbruket for å øke økologisk produksjon, møte etterspørselen etter norske økologiske produkter og bidra til å utvikle økolandbruket. Det arrangeres åpne møter om økologisk landbruk. Inspirasjonsbønder bidrar til informasjonsformidling, og er valgt ut av et samlet landbruk på bakgrunn av produksjon, kunnskap og evne til å formidle.

Landbrukets Økoløft er et samarbeid mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, Fylkesmannen, Norsk Landbruksrådgiving og Økologisk Norge. Landbruksdirektoratet støtter prosjektet.

 

Julefreden senker seg

Fra og med fredag 20. desember og fram til torsdag 2. januar er kontoret til Østfold Bondelag stengt. Vi vil benytte anledningen til å ønske dere alle en God Jul og et Godt Nytt år. Er det akutte saker som tilsier at du må ha kontakt med administrasjonen ring organisasjonssjef Mina M. Johansen på mobil 917 75 831

Ku på beite på Kjerringøy

Kan gi tilliten Mattilsynet trenger

Rapporten om Mattilsynets forvaltningspraksis ble lagt fram i dag. Den befester tillitskrise. Bondelaget har tro på flere av endringsforslagene.

- Gledelig og på tide

Regjeringen har sendt forslag til Stortinget om lov om god handelsskikk og et uavhengig tilsyn.

Konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige og bondelagsleder Lars Petter Bartnes signerer ny samarbeidsavtale.

Ny forsikringsavtale med Gjensidige

Det viktigste for oss har vært å sikre våre medlemmer det beste forsikringstilbudet vi kunne få, og med spesielt gunstige betingelser for ungdom.

Enighet om minst mulig villsvin

- Det er bare ulv som drar flere tilhørere på møter enn villsvin, åpnet Gunnar Gundersen møtet som Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag arrangerte i Askim tirsdag kveld. Overfor nærmere 200 tilhørere berømmet han arrangørene for å rette fokus på grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge før den nasjonale handlingsplanen var presentert.

Temadag for regnskapsførere

Bondelaget arrangerer i samarbeid med Økonomiforbundet årlige temadager for regnskapskontorene i hvert fylke. Akershus, Vestfold og Østfold samarbeider om temadagen som avholdes på Thon Hotel Vika Atrium 26. november.

Fossilfritt for fremtida

Det er et økende behov for tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hvilke muligheter finnes?

Kommunikasjon på ledermøte i Østfold Bondelag 2019

- Dere er alle kommunikasjonsansvarlige på vegne av norsk landbruk, innledet Guri Størvold. I salen satt nærmere 50 lokale tillitsvalgte fra Østfold Bondelag, samvirkets organisasjoner, Fylkesmannen, Fylkeskommunen og andre samarbeidspartnere som var samlet til 2 dagers ledersamling.

Hvordan bekjempe villsvin ?

Vi arrangerer seminar tirsdag 26. november på Askim Kulturhus for grunneiere og andre interessenter, med fokus på grunneierbasert tiltaksplan for bekjemping av villsvin i Norge. Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag står bak arrangementet.

Våre samarbeidspartnere