Nyheter

Sydvestlinken - NVE har fastsatt utredningsprogram

Statnett planlegger en 110 km kraftledning fra svenskegrensen, via Østfold fylke til Tønsberg. Ledningen er et prosjekt i samarbeid med Svenska Kraftnät. Nå foreligger det hva Statnett må utrede.

Vindkraftplan på høring

Østfold Bondelag jobber i disse dager med et høringsinnspill til Fylkeskommunens vindkraftplan. Frist er 10. september.

Tre østfoldprodukter til "Det Norske Måltid"

Sursild fra Manstad, havrerot fra Råde og og emmer fra Spydeberg er plukket ut til å representere region Østpå i årets utgave av TV-programmet "Det Norske Måltid".

Vikariat - HMS-rådgiver landbruk i region Østfold

Ute etter ny jobb? Kanskje HMS-rådgiver landbruk i region Østfold kan være noe for deg. HMS-rådgiver skal, sammen med det øvrige personalet i bedriftehelsetjenesten, drive forebyggende arbeid innen helse, miljø og sikkerhet overfor landbruket i regionen. Arbeidet består av rådgivning og kartlegging innen arbeidsmiljø og arbeidsteknikk mot våre medlemmer. Stillingen medfører mye bilkjøring til medlemmene i distriktet.

Skattekurs 2012 - Østfold Bondelag

Vi ønsker våre samarbeidende regnskapskontorer velkommen til skattekurs i regi av Østfold Bondelag. Vi er første fylke ut og har derfor med oss alle de seks foredragsholderne til Norges Bondelag. Kurset avholdes på Hurdalsjøen Kurs- og konferansesenter i tidsrommet 11.-12. oktober 2012. OBS: merk dere ny dato! Endret fra 9.-10.11.12 til 11.-12.11.12.

Bonden eier samvirke!

– Jeg elsker samvirke, og det bondeeide samvirke er høyst privat! Det sa statssekretær Harald Buttedahl under samvirkeseminar på Markens Grøde i Rakkestad.

Damer på toppen

Martha Mjølnerød fra Spydeberg er ny fylkesleder. Etter 66 år med mannfolk på toppen, går Martha nå inn som første kvinnelige fylkesleder i Østfold Bondelag (stiftet i 1946).

Felles styremøter til felles forståelse

- Gjensidig tillit og respekt for hverandre, og ikke minst viktighet og riktighet av et landbruk i hele landet, sa fylkesleder i Nordland Bernt Skarstad i sin innledning på Nordlands presentasjon da Østfold Bondelag og Nordland Bondelag møttes på Hvaler Gjestegiveri denne uken. - Etter dette møtet har vi fått økt kunnskap om hverandres hverdag og utfordringer, og ikke minst fått diskutert noen viktige prinsipper i norsk landbrukspolitikk, sier Martha Mjølnerød, helt fersk fylkesleder i Østfold Bondelag

Felles styremøte på Hvaler idag

Det blir full forbrødring og forsøstring på Hvaler Gjestegiveri, når styret i Østfold Bondelag tar imot styret i Nordland Bondelag senere i dag. Østfold Bondelag er allerede godt igang med eget styremøte på Hvaler, og når Nordland-delegasjonen ankommer, blir det diskusjoner rundt felles problemstillinger og kanskje muligheter for å få litt innblikk i hverandres ulike utfordringer?

Samvirkeseminar på Markens Grøde

Østfold-bonden forlater samvirket - hvorfor er det slik?

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere