Nyheter

Sommerstengt på kontoret

Kontoret tar sommerferie og er stengt i juli.

Bygdebøker til salgs

Savner du en bygdebok i bokhylla? Lurer du på hvem som kom først, din eller naboens slekt? Stikk innom kontoret, vi har bygdebøker på lager og selger de ut for 50,- kr per bok.

Innhenter kunnskap fra bønder i Rakkestad

I løpet av sommeren blir flere bønder fra Rakkestad invitert til å delta i en spørreundersøkelse. Målet er å kartlegge hva det koster i kroner og øre for bonden å gjennomføre miljøtiltak for bedre vannkvalitet.

Leder Bjørn Gimming runder år

Vi gratulerer med 40-årsdagen!

Mat i farta

Årets beste spisested langs vei og vann skal kåres i Ganefart 2012. Du kan være med og stemme! Kanskje finner du en favoritt i Østfold?

Bjørn Gimming og Kristin Ianssen innvalgt i styret i Norges Bondelag

Bjørn er valgt inn som styremedlem og Kristin som 1.vara. Østfold Bondelag gratulerer med tilliten og ønsker lykke til!

Er du i god behold?

Tenker dere mye på egen helse oppi alt det praktiske som må gjøres, eller er det noe som først kommer opp i bevissheten når noen blir skadet? Er verneutstyret PÅ når du f.eks sprøyter?

Høstens Praktisk HMS-kurs 2012

Nå er datoer og innhold for høstens kurs i Praktisk HMS-arbeid klart.

- Ikke med lua i handa

nei, vi skal ta lua på, - det kler oss bedre! Med rakrygga stolthet skal vi fortelle om norsk landbruk, slik innledet Kristin Ianssen sitt innlegg under temadebatten på bondetinget i dag. Det er stortingsvalget 2013, og jobbing frem mot hvordan man skal få satt matproduksjon på agendaen opp mot valget som sto i fokus.

Utfordringer for grøntnæringa

- erstatningsordningene er ikke tilpasset dagens grøntproduksjon, sa Berit Ullestad. Hun er leder i felles grøntutvalg for Østfold og Akershus. Vi har kolleger som har spesialisert seg på en produksjon og blitt store på den. Når været slår ut avlingen snakker vi enorme tap for bonden, dagens tak må heves, sa Ullestad.

Grunneiers rettigheter innskrenkes og ansvaret øker?

Det stilte Per Ludvig Spydevold spørsmål ved i sitt innlegg. "Fordrer statens tarv at Nogen maa afgive sin rørlige eller urørlige eiendom til offentlig brug, saa bør han have fuld erstatning fra statskassen" -Spydevold siterte grunnlovens paragraf 105 under årsmøtet, og det med god grunn.

Lokale smaker fra lokal kokk på bondetinget

Østfold Bondelag er stolt av at årets Bondelagskokk, Kurt Øraas kommer fra Halden, og også iår er det han som står for middagen til rundt 250 gjester. Under kveldens middag er det duket for smaker fra både Østfold, Akershus og andre deler av landet. Kjærlighet til norsk mat - ja, i høyeste grad!

- Nå må vi brette opp ermene

Dette sa fylkesleder Bjørn Gimming under sitt innlegg på årsmøtet. - Det var riktig med et brudd i år, men har vi oppnådd den innflytelsen vi trenger? Nå er det 2013 vi må jobbe mot. Det er uhyre viktig at vi nå jobber godt opp mot alle partier før valget i 2013 i forhold til å skape forståelse for landbruket.

Årsmøtet i gang på Lillehammer

Denne uka er det Bondeting på Lillehammer. Rundt 250 bønder, gjester, politikere og en statsråd er samlet for å diskutere landbruk og landbrukets utfordringer.

Åpen Gård på Trøgstad Bygdemuseum

Det blir noe å se på for hele familien når Trøgstad Bondelag inviterer til Åpen Gård førstkommende søndag.

Østfolddamer i Bygdekvinnelagsstyret

Østfold har nå hele tre damer i Norges Bygdekvinnelags styre. Solveig Homstvedt som nytt styremedlem og Marie Herrebrøden som 3.vararepresentant. Anette Raakil er NBUs representant i styret.

Bondelaget på burgerbesøk

McDonald's i Råde sendte sine ansatte på gårdsbesøk for å lære om råvarer. Forrige uke var det fylkesstyrets tur til å se hvordan kua blir til burger. Det ble et lærerikt og morsomt besøk.

Biogass fokus i Østfold

Et arbeid med en mulighetsanalyse for biogassutbyggong i Indre Østfold, Rakkestad og Halden er i gang. – Målet er å kartlegge og utløse bruk av våtorganisk avfallsressurser til ny biogassproduksjon i Østfold, - det sier en av prosjektlederne Ivar Sørby i Biogass Østfold. – Bondelaget er med i prosjektet for å se på mulighetene også for landbruket, sier Rolf Øyvind Thune, styremedlem i Østfold Bondelag.

Inspirerende tur til blomstrende reiseliv rundt Mjøsa

Hvordan kan Grønt reiseliv føre til bedre utnyttelse av gårdens ressurser? Hva skal til for å klare å starte opp et prosjekt på egen gård? Må man ha en herregård eller kan det holde med et kott på kammerset? Et åpenhjertig vertskap rundt Mjøsa øste villig vekk av sine erfaringer til nysgjerrige østfoldinger.

Rovviltmeldinger på SMS

Fra fredag 1.juni og frem til 15.september vil Fylkesmannen tilby en sms-varsling til alle som er interessert i informasjon om rovvilt i Akershus, Oslo og Østfold.

Styremøte og utsendingsmøte

Tirsdag 5.juni er det styremøte i Østfold Bondelag, samt at utsendingene til Norges Bondelag sitt årsmøte møtes for å gå igjennom sakene til årsmøte. Møtet arrangeres på Tomb Videregående skole kl 13.00

Vinn Bygdeutviklingsprisen 2012

Har du startet en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser? Da kan du vinne 200 000 kroner. Påmeldingsfrist er 1. juli 2012

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere