Nyheter

Fra Østfold til Norges Bondelag

Valgkomiteen i Norges Bondelag foreslår Bjørn Gimming som nytt medlem og Kristin Ianssen som 1. vara til styret i Norges Bondelag.

De nominerte fra Østfold er:

Østfold Bondelag har foreslått Elin Klufterud og Stine Marie Bjørnstad som kandidater til Askeladdprisen.

Opptoget for økt matproduksjon

Mandag 21. mai 2012 deltok over 250 bønder og 10 traktorer fra Østfold i opptoget for økt matproduksjon i Oslo. Ca 2.500 bønder fra hele landet deltok i toget som gikk fra Landbrukets hus til Statsministerens kontor på Akershus Festning.

Bønder i by'n 21. mai

- Nå tar vi siste innspurt på aksjonene, sier fylkesleder Bjørn Gimming. Bønder fra hele fylket samler seg for å reise i samlet flokk til hovedstaden. - Vi vet allerede om flere busser, og togene vil også bli fylt opp, vi regner med å være i overkant av 200 i alle aldre. Bønder fra hele landet vil vise sin misnøye med Regjeringas tilbud i jordbruksforhandlingene i en storaksjon i Oslo på mandag 21. mai.

Vi har verdens viktigeste yrke

Dette sier Knut Anders Solberg fra Hobøl. -Jeg er 24 år, har kjøpt gård på det åpne markedet og prøver å livnære meg på det.

80 bønder og traktorer møtte Haabeth

Rakkestad- og Degernes Bondelag tok initiativet til en traktorkaravane 80 bønder og traktore møtte til slutt fram ved Fylkeshuset i Østfold. Der skulle de treffe Fylkesordfører Ole Haabeth (AP) for å markere sin missnøye med statens tilbud i Jordbruksoppgjøret.

Matmjølanlegg blir blokkert fra tirsdag morgen

I morgen blir fire matmjølanlegg over hele landet blokkert. – Norsk mat er ingen selvfølge, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Norsk mat er ingen selvfølge

Vi vil vise hvor sårbar matsikkerheten og forsyningssituasjonen er, og fortelle folk at "Frokosten din kan forsvinne". Årets jordbruksoppgjør handler om å sikre forbrukeren trygg mat også i framtida.

Østfold er med på blokaden

Bjølsen Valsemølle er en av de 4 møllene som Norges Bondelag har blokkert. Martha Mjølnerød, nestleder i Østfold Bondelag, er med på første vakta; norsk mat er ingen selvfølge, stortingsmeldinga varslet om et løft, det kom ikke, derfor er vi her i dag, sier Mjølnerød

Bilder fra aksjoner i Østfold

Med det tilbudet regjeringa har kommet med i år tar de ikke ansvar for at den norske befolkninga skal ha tilgang til god, trygg mat til den norske befolkningen også i framtida. Det mener medlemmene i Østfold Bondelag er så alvorlig at de nå aksjonerer i hele fylket.

Østfoldbøndene egger opp til aksjoner

I dag ligger rundballer med budskapet «Nå har Jens lagt det store egget – ingen mat uten bønder» rundt om i hele Østfold.

Lokale aksjoner i gang

Det er brudd i jordbruksforhandlingene og lokale bondelag i Østfold markerer sine klare meninger. I Skiptvet vender de tommelen ned for regjeringa.

Regjeringa tar ikke sitt ansvar for økt matproduksjon

Landbrukets organisasjoner har brutt jordbruksforhandlingene og avvist regjeringas tilbud. – Norges Bondelag kan ikke ta ansvar for en jordbruksavtale som ikke tar Stortingets vedtak om økt matproduksjon på alvor, understreker Nils T. Bjørke, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag.

Regjeringa tar ikke sin egen landbruksmelding på alvor

Staten tilbud vil føre til en nedgang i norsk matproduksjon. Gjennom landbruksmeldinga legger regjeringa opp til en økning av norsk matproduksjon. Hvordan tenker regjeringa vi skal få det til ved å tilby oss dårligere inntektsutvikling enn andre grupper?

GMO-aksjon på Holli Mølle 20. mai

"Så Fremtiden" er en internasjonal aksjon av bønder rundt om i verden som setter seg i mot å dyrke GMO-avlinger. Holli Mølle i Spydeberg er en av 6 gårder i Norge som åpner gården sin for folk som vil vise sitt engasjement denne våren. ​

Askeladdprisen

Askeladdprisen er et samarbeid mellom Norges Bondelag og Landkreditt, og deles ut til unge etablerere på bygdene. Prisen, som er 30.000 kroner, kan deles mellom to kandidater og utdeles på Norges Bondelags årsmøte hvert år i juni måned. Søknadsfristen er 7. mai.

Det er betalingsvilje blandt forbrukerene.

- Er det bare 5 % av utsalgsprisen på brød som går til betaling for kornet? - sa fru Forbruker overrasket.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere