Nyheter

FMLA: endrer i vilkår om høsting av buffersoner

Foto: Svein Skøien, FMLA

Fylkesmannen i Østfold har nå besluttet å endre på vilkår om høsting av buffersoner. Det innføres fra vekstsesongen 2016 samme regel for RMP-tilskudd på buffersoner i Østfold som i Akershus.

Våre samarbeidspartnere