Nyheter

Fra "Regional Matkultur Østfold Akershus" til "Regional Matkultur Oslofjord"

Årsmøtet i Regional Matkultur Østfold Akershus ble avholdt i kantina hos Innovasjon Norge onsdag 23. april. Det var flere spennende foredragsholdere og på årsmøteprogrammet var endring av vedtekter og navn på foreningen, to viktige saker.

Våre samarbeidspartnere