Nyheter

På tur for å hente reiselivsinspirasjon

Den 29.-30. mai drar et busslass med Østfoldinger til Mjøstraktene for å la seg inspirere av det grønne reiselivet i området.

Brød - til bondens pris

Vet du hvor mye av et brød som går til bonden? Det er skalken... I dag leverte Bondelaget sitt krav i årets jordbruksforhandlinger. Om vi får gjennomslag for vårt krav kan brødet bli 13 øre dyrere. Vi tror at forbruker har råd til det. I dag kl 14-16 kan du møte bøndene utenfor Østfoldhallen for en god prat og en god handel.

Forventer uttelling i årets jordbruksoppgjør

Kravet er essensen av den vedtatte landbruksmeldinga og situasjonen i næringa, sier fylkesleder i Østfold Bondelag, Bjørn Gimming. Det viktigste virkemiddelet for å sikre økt matproduksjon og økt rekruttering er gode inntektsmuligheter, slår Gimming fast.

Kortreist mat fra Østfold skal sjarmere reiselivsbransjen i senk

Den lokale maten står sentralt når 350 utenlandske turoperatører gjester Sarpsborg og Fredrikstad denne uka. De skal overtales til å velge Østfold som reisemål.

Spørreundersøkelse om gås.

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, i samarbeid med Østfold Bondelag og Fylkesmannen i Østfold, ønsker å kartlegge skader fra gås i Østfold. Samtidig kartlegges dagens jaktorganisering, og hvordan skadene fra gås kan reduseres. Formålet er å samle informasjon om situasjonen og deretter forbedre gåseforvaltningen i Østfold.

Bayern - hier wir kommen!

Nå er datoen spikret og det er bare å begynne å pakke snippsekken, folkens! Onsdag 24. oktober 2012 setter Østfold Bondelag nesen sydover til Munchen. Tillitsvalgte skal til Bayern for å studiere tysk landbruk! Om lag 50 vitebegjærlige bønder fra hele fylket skal få mulighet til å bli bedre kjent med det tyske landbruket, gjennom gårdsbesøk og besøk i foredlingsbedrifter i Bayern!

Nasjonal satsing på helse, miljø og sikkerhet.

I løpet av 2012 og 2013 skal det være mer enn 450 ulike arrangement hvor Helse, Miljø og Sikkerhet blir satt på dagsorden. I Østfold skal det gjennomføre ca 18 arrangement. - Dette gir landbruksnæringa en unik mulighet til å få ned ulykkestallene, sier kampanjeleder Hans Huseby.

Nytt styre samlet for første gang etter årsmøtet

Onsdag i forrige uke var hele det nye styret i Østfold Bondelag samlet til sitt første styremøte etter årsmøtet i mars. Av saker som ble behandlet på dette møte, kan nevnes evaluering av årsmøtet 2012, gjennomgang av styrets representasjoner i andre foreninger og offentlige instanser, budsjett/økonomi, evaluering av Landbrukshelga og selvsagt Jordbruksforhandlingene (herunder også aksjonsplaner).

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere