Nyheter

Martha Mjølnerød gjenvalgt som leder

Martha Mjølnerød gjenvalgt som leder i Østfold Bondelag.

Valgkomiteens innstilling gikk igjennom , og årets unge bonde Tor Jacob Solberg er nytt styremedlem.

Innsatsprisen til Kai Fjeld ved Nortura

Kai Fjeld

Kai er utrolig engasjert i arbeidet sitt, og leder Norges største slakteri med stor innovasjon til beste for eierne, nemlig bøndene, sa Martha Mjølnerød da hun delte ut Østfold Bondelags innsatspris.

Prisen for årets lokallag går til Bondelagene i Fredrikstad

En glad gjeng fra bondelagene i Fredrikstad: Espen Sommerfelt fra Onsøy og leder av fellesutvalget, Arne Fuglevig fra Kråkerøy, Knut Espen Hystad fra Borge, Sverre Hjørnerød fra Glemmen, Gustav Thorsø Mohr og Lise Thorsø Mohr begge fra Torsnes Bondelag.

Hver for seg er lokallagene kanskje små, men sammen utretter de mye. Bondelagene i Fredrikstad er godt synlige og engasjerer medlemmene, sa Martha Mjølnerød da hun delte ut prisen.

Til kamp mot skader fra gås

Gustav Thorsø Mohr

Østfold Bondelag ønsker utvida fellingstillatelse på grågås som gjør store skader på åker og eng.

Riktig byutvikling er godt jordvern

Øivind Holt.

Velkommen til Remmen, i et bygg som ikke skulle ha vært bygd her, sa Øivind Holt til årsmøtet i Østfold Bondelag.

Østfold Bondelags uttalelse foran Jordbruksforhandlingene 2015

korn

Styret i Østfold Bondelag har levert innspill til Jordbruksforhandlingene 2015. Du kan lese det i sin helhet her.

Styremøte i Østfold Bondelag

østfold

I morgen samles styret i Østfold Bondelag til det siste møte før årsmøtet neste uke. På agendaen står bl.a. innspill til jordbruksforhandlingene, høring om norsk pelsdyrhold, kommunereformen og aksjonsplaner utover våren. Vi ønsker lykke til med møtet!

Våre samarbeidspartnere