Nyheter

Valnemndas forslag på nytt styre i Østfold Bondelag

Valgnemnda i Østfold Bondelag er ferdig med sitt arbeid, og her presenteres kandidatene! Valget skal foregå under Østfold Bondelags årsmøte i Halden torsdag 19. mars 2015.

Trender innen grønnsaksproduksjon

Helt i tråd med samfunnsutviklingen, setter Bondelaget fokus på grønnsaksproduksjon i Akershus og Østfold! Mandag kveld var flere innledere samlet for å belyse hvilke muligheter som finnes innenfor grønnsaksproduksjon. Nærmere 30 deltakerne fant veien til Nofima i Ås, disse fikk høre om muligheter, trender, vekstforhold - fokuset var bredt og interessen stor!

La humla suse!

Humler er ofte den viktigste gruppen av naturlige pollinatorer hos oss. Langtungete humler (noen vanligere arter er åkerhumle, enghumle og hagehumle) er viktige for planter som blomstrer senere på året og har blomster med dype og trange kronrør. Eksempler er spesielt rødkløver og flere andre planter i erteblomstfamilien. En bonde som har et allsidig utvalg av planter som er avhengig av insektpollinering trenger gode bestander av flere arter humler og vil samtidig bedre kårene for disse humlene.

Våre samarbeidspartnere