Nyheter

Landbrukskontoret HSA informerer

Informasjon fra Landbrukskontoret Hobøl - Spydeberg - Askim. Vellykket eierskifte i landbruket – hvordan gå fram? Husk å lage ny gjødselplan for 2014! Jordprøver, Miljøplan trinn 1 skal oppdateres årlig, Våronnmøte i Askim, Fellingsresultater fra rådyrjakta 2013, Endring av vald, Spennende og aktuelle skogkurs, BU-midler, Tilskudd til drenering.

Fagdag i Oslo: grovfôr til hest

Norsk Landbruksrådgiving, Bioforsk og Norsk Hestesenter arrangerer fagdag med tema grovfôr til hest. Stedet er Hestesportens Hus/Bjerke travbane i Oslo. Nils T. Bjørke er en av innlederne.

Ny dame på plass i Østfold Bondelag

Vi ønsker Camilla Grefsli velkommen til Østfold Bondelag - hun skal vikariere for Karoline Fjeldstad. Fjeldstad har søkt andre utfordringer hos Fylkesmannen og har fått innvilget permisjon et år. Av tidligere arbeidserfaring har Camilla Grefsli blant annet jobbet for Nofima, hun er 41 år og bor på Havnås i Trøgstad kommune.

Våre samarbeidspartnere