Nyheter

Riksrevisjonen påpeker mangler i regjeringas oppfølging av rovdyrpolitikken

Riksrevisjonen er kritiske til flere sider av rovdyrforvaltningen i Norge. Det gjelder blant annet soneforvaltningen, bruken av skadefelling og uenigheten mellom departementet og nemndene om sentrale deler av rovdyrpolitikken og regelverket.

NRK-film viser dyrevelferdsbrudd

Griser som har det godt.

Førstkommende onsdag ligger en film om svineprodusenter på sendeplanen til NRK Brennpunkt.

Vellykket studietur til Inn på tunet-gårder i Østfold

Lørdag 15. juni stod Inn på tunet på agendaen i Østfold Bondelag, og over 30 personer var med på studietur til Bredeg gård i Trøgstad og Kastet gård Aktivitetssenter i Hobøl.

Overrakte politikerne klimasmarte utfordringer

Nærmer 100 personer var samlet da Klimasmart landbruk Østfold avholdt sin avslutningskonferanse på Borregaard hovedgård den 13. juni. Etter en politisk duell overrakte fylkesleder Svend Arild Uvaag to utfordringer til stortingsrepresentantene Tage Pettersen (H) og Ole André Myhrvold (Sp).

Når rovvilt tar beitedyr

Å oppleve at rovvilt tar husdyr på beite er både vondt, og svært krevende. Da er det viktig at vi bønder opplever å få bistand og hjelp til å begrense tap. I denne saken kan du lese om hvilken hjelp du får, og hvem som tar ansvar for hva etter et slikt angrep. I tillegg er det laget en fersk brosjyre vi anbefaler å lese.

Østfoldbøndene Gimming og Mjølnerød gjenvalgt

Årsmøtet i Norges Bondelag har gjenvalgt Bjørn Gimming fra Idd i Halden som 1. nestleder, og Martha Mjølnerød fra Spydeberg som varaordfører i Bondelaget.

Østfoldinger på Bondetinget

Østfold deltar med ti delegater på Norges Bondelags årsmøte, som avholdes på Lillehammer 5.-6. juni. Av saker delegatene skal ta stilling til er organisasjonsprosess, resolusjoner, melkekvoter og ikke minst valg av tillitsvalgte det kommende året. Gå inn i saken, og finn ut hvordan sakene har blitt behandla på årsmøtet.

Krever klimasvar fra regjeringa

Lars Petter Bartnes, Ola Elvestuen, Olaug Bollestad og Kjersti Hoff. Møte i klimaforhandlingene 6. februar 2019

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever en rekke klimasvar før de kan gå videre i forhandlingene om en klimaavtale med regjeringa. – Tvingende nødvendig for å få framgang, mener bondeorganisasjonene.

Våre samarbeidspartnere