Nyheter

Til kamp mot skader fra gås

Gustav Thorsø Mohr

Østfold Bondelag ønsker utvida fellingstillatelse på grågås som gjør store skader på åker og eng.

Riktig byutvikling er godt jordvern

Øivind Holt.

Velkommen til Remmen, i et bygg som ikke skulle ha vært bygd her, sa Øivind Holt til årsmøtet i Østfold Bondelag.

Østfold Bondelags uttalelse foran Jordbruksforhandlingene 2015

korn

Styret i Østfold Bondelag har levert innspill til Jordbruksforhandlingene 2015. Du kan lese det i sin helhet her.

Styremøte i Østfold Bondelag

østfold

I morgen samles styret i Østfold Bondelag til det siste møte før årsmøtet neste uke. På agendaen står bl.a. innspill til jordbruksforhandlingene, høring om norsk pelsdyrhold, kommunereformen og aksjonsplaner utover våren. Vi ønsker lykke til med møtet!

Valnemndas forslag på nytt styre i Østfold Bondelag

klubbe

Valgnemnda i Østfold Bondelag er ferdig med sitt arbeid, og her presenteres kandidatene! Valget skal foregå under Østfold Bondelags årsmøte i Halden torsdag 19. mars 2015.

Trender innen grønnsaksproduksjon

gultotkake

Helt i tråd med samfunnsutviklingen, setter Bondelaget fokus på grønnsaksproduksjon i Akershus og Østfold! Mandag kveld var flere innledere samlet for å belyse hvilke muligheter som finnes innenfor grønnsaksproduksjon. Nærmere 30 deltakerne fant veien til Nofima i Ås, disse fikk høre om muligheter, trender, vekstforhold - fokuset var bredt og interessen stor!

La humla suse!

Fotograf John Ingar Øverland

Humler er ofte den viktigste gruppen av naturlige pollinatorer hos oss. Langtungete humler (noen vanligere arter er åkerhumle, enghumle og hagehumle) er viktige for planter som blomstrer senere på året og har blomster med dype og trange kronrør. Eksempler er spesielt rødkløver og flere andre planter i erteblomstfamilien. En bonde som har et allsidig utvalg av planter som er avhengig av insektpollinering trenger gode bestander av flere arter humler og vil samtidig bedre kårene for disse humlene.

Korn til en million brød blir borte hvert år

traktor og gravemaskin

Jordbruksarealer blir stadig lagt om til andre formål. I Fredrikstad er arealene på størrelse med 162 fotballbaner, bare etter åtte år.

Våre samarbeidspartnere