Nyheter

Travel uke for ny nestleder

Svend Arild Uvaag og kona Gunn i nyfjøset som ble presentert for allmennheten fredag 15. mars 2013.

Svend Arild Uvaag ble i går valgt til nestleder i Østfold Bondelag. I dag åpnet han nytt fjøs med nær 200 gjester på tunet. Enda godt det snart er helga....

Martha Mjølnerød er fylkesleder i Østfold Bondelag

Det ble en historisk dag på Østfold Bondelags årsmøte i dag. Etter 67 år med mannevelde, ble Martha Mjølnerød enstemmig valgt inn som første kvinnelige leder av Østfold Bondelag.

Marker Bondelag er tildelt prisen for årets lokallag

Marker Bondelag vant den ærefulle prisen som årets lokallag 2012 på Østfold Bondelags årsmøte i dag.

Einar Høstbjør mottok innsatspris via Skype

Det var en overrasket Høstbjør som ble oppringt på Skype, direkte fra årsmøtet i Østfold Bondelag.

Leders tale til årsmøtet

Her kan du lese leders tale i sin helhet.

Kapret ny Bondevenn

Årets årsmøte i Østfold Bondelag er i gang - det ble åpnet med å utnevne stortingsrepresentant Irene Johansen (Ap) til en ekte Bondevenn.

UTSATT MØTET: Bredde, lengde, førekort, lys og merking?

PLANLAGT MØTE MED INNLEDNING FRA STATENS VEGVESEN MÅ UTSETTES. Vi kommer tilbake med mer info når ny dato er satt.

Damene legger siste hånd på jordbruksverket

-Og det på selveste kvinnedagen! Fylkeslagene i Norges Bondelag har frist på seg denne helgen til å levere innspill til årets Jordbruksforhandlinger - og som seg hør og bør på selveste kvinnedagen 8. mars - er det damene i sjefsstolene i Østfold Bondelag som får det avgjørende ordet på innspillet fra Østfold!

Første Bondevenn i Østfold - Espen Evensen fra NHO Østfold

Østfold Bondelag overrakte NHO dirktøren i Østfold, Espen Evensen, den aller første Bondevenn t-skjorten i Østfold. Evensen besøkte styremøte i Østfold Bondelag i dag og vi synes det var en passende anledning for å sparke i gang Norges Bondelags vårkampanje "BONDEVENN".

Styret diskuterer årets jordbruksforhandlinger

I dag er det styremøte i Østfold Bondelag, og hovedsaken på møtet er: Hva ønsker vi å prioritere høyest foran årets jordbruksforhandlinger? Hva er viktigst og hvorfor mener vi det? Grunnlaget for diskusjonen er innspill fra lokallagene, samarbeidende organisasjoners innspill og innspill fra felles fagutvalg på korn, grønt og miljø i Akershus/Østfold. Reultatet av dagens debatt i fylkesstyret blir presentert på årsmøtet i Østfold Bondelag om litt over en uke.

Flåtten møter Slagsvold Vedum i Kråkstad

Det blir debatt om kornøkonomien når landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum møter Høyres Svein Flåtten til duell på Kråkstad Samfunnshus i morgen kveld. Alle som er opptatt av fremtiden til kornbonden oppfordres til å møte opp.

Ikke likegyldig hvem som styrer

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Svein Roald Hansen - svarer på kronikken til Lise Thorsø Mohr, styremedlem i Østfold Bondelag. -Skal vi nå målsettingen om å øke norsk landbruksproduksjon i takt med befolkningsveksten i Norge, er det heller ikke likegyldig hvem som sitter i regjeringskontorene framover. Det blir avgjort den 9. september, sier Hansen.

Det var en gang - historien om ei som gikk fra by til land

En gang var jeg byjente. Da gikk ikke tankene mine til verken matprodusenter, grunneiere, skogeiere eller - kort oppsummert, bønder i Norge. Livet på landet endrer noen ganger dette.

JBF 2013: Møte med samarbeidende organisasjoner

Østfold Bondelag inviterer til møte for samarbeidende organisasjoner mandag 25. februar 2013. Her er muligheten til å si sin mening om årets Jordbruksforhandlinger. Faglag og andre organisasjoner som ikke har plass rundt forhandlingsbordet, har her muligheten til å gi Østfold Bondelag innspill på hva de mener er viktigst å ha fokus på ved årets forhandlinger.

Temamøte: Jordpakking og grøfting

Aremark Bondelag setter søkelys på et aktuelt tema som har berørt mange bønder de senere årene. De seneste årenes problemer med mye nedbør og meget vanskelige innhøstningsforhold - hvordan påvirker dette jordsmonnet vårt? Til å belyse spørsmålet kommer Svein Erik Skøyen, tidligere Bioforsk-ansatt, nå ansatt hos Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold. Hold av mandag 4. mars 2013 kl 1900. Peisestua på Furulund er stedet vi samles.

Krev omfattende revisjon av trafikkreglane

Bondelaget, TLIF og Bedre gardsdrift ber i eit ope brev om omfattande revisjon av trafikkreglane.

GMO: Vet vi nok om konsekvensene?

Bygdekvinnelaget og Bondelagene i Rakkestad inviterer til temamøte -med fokus på Genmodifisering (GMO) og hvordan dette påvirker maten vi spiser. "Vi blir hva vi spiser" - er dette en frase som med rette kan brukes i denne sammenhengen? Leder av NBK, Kathrine Kleveland, Askild Lorentz Holck, seniorforsker i Nofima Mat og Thor Kristoffersen, direktør for kvaltitet i Denofa AS, kommer for å belyse temaet, kommer du for å få vite mer?

Kylling, rovdyr og odelslov - styremøte med full agenda

Det er mange store og viktige saker på på agendaen når fylkesstyret samles til styremøte på Solhuset tirsdag 5. februar. - Folkekasjonen ny rovdyrpolitikk kommer på besøk, og både høringer på odelslov og jordlov skal diskuteres.

Regjeringen trenerer drenering

Svein Stubberud.

Det er på overtid at grøftetilskuddet som ble lovet i jordbruksavtalen for 2012-2013 trer i kraft.

Over 50 tillitsvalgte på samling i Østfold Bondelag

Østfold Bondelag inviterte lokallagene til samling, hvor de forestående jordbruksforhandlingene, valget 2013 og korn/kraftôr politikken var tema. Kornproduksjon er limet i norsk landbruk var budskapet fra Ole N. Skulberg innleder fra Norske Felleskjøpet.

Vellykket fagtur til Vestfold

Gårdsdagens fagtur for Inn på Tunet-interesserte til Vestfold ble en positiv opplevelse for alle de 25 deltakerne som ble med. De fikk oppleve engasjerte IPT-bønder som delte av sine erfaringer og opplevelser - med bakgrunn i flere års IPT-drift på sine gårder.

Samling for lokale tillitsvalgte

Østfold Bondelag har to ganger per år samling for alle tillitsvalgte i lokallagene. Onsdag 30. januar 2013 kl 1830 på Solhuset, Slitu - samles det som kan krype og gå av personer med verv i lokallagene - for å bli oppdatert på de viktigste arbeidsoppgavene som venter oss resten av vinteren og våren. Fra Felleskjøpet kommer Ole Nikolai Skulberg for å snakke om landbrukspolitisk og markedsmessig balansering i kornproduksjon.

Næringsutvikling og forvaltning

- Vi er unike sa Øystein Toverud, daglig leder i Utmarksavdelingen da han besøkte fylkesstyremøtet. - Vi kan både forvaltning og næringsutvikling. Hos oss kan bonden få hjelp til å utvikle gjeddefisketurisme, økt kunnskap om villsvin eller hjelp med tomtefesteproblematikk.

Ulvesona - hva skal Østfold Bondelag mene?

Ulvesoneutvalget har lagt frem sin rapport. I lys av de forslagene som ligger der, og på bakgrunn av oppfordringer fra våre samarbeidspartnere og medlemmer, vil styret i Østfold Bondelag diskutere ulven og ulvesona på styremøtet tirsdag 22. januar.

Eksklusiv gjest

Stortingsrepresentant Irene Johansen (Ap) skal kaste glans på Østfold Bondelags årsmøte.

IPT: Tur til Vestfold 30.1.13

Påmeldingene har tikket jevnt og trutt inn, det er fremdeles plass til flere og vi minner om påmeldingsfristen som er onsdag denne uken. Vi kan friste med et spennende og variert program for alle som er interessert i Inn på Tunet og som har lyst til å se hvordan bønder i Vestfold har organisert hverdagen og IPT-bedriften på sin gård. Påmeldingsfrist: 16.01.13 til ostfold@bondelaget.no

Valgnemda godt i gang i Østfold Bondelag

Elle melle deg fortelle.... Nei, den varianten er vi rimelig sikre på at ikke valgnemnda i Østfold Bondelag bruker når de skal velge kandidater til vervene i fylkesstyret. Uten å røpe hva som skjer internt i valgnemda, oppfordrer vi våre lokale tillitsvalgte til å ta kontakt med nemndas medlemmer. Kom gjerne med innspill på dyktige kandidater til de ulike vervene som skal besettes på vårt årsmøte 14. mars 2013.

Soppsykdommer i kornproduksjon

Hobøl Bondelag inviterer til åpent temamøte om soppsykdommer i kornproduksjon. Møt opp på Fossnes 24. januar 2013 kl 1900. Da kommer Per Ove Lindemark fra Norsk Landbruksrådgvining for å snakke om bekjempelse av soppsykdommer gjennom sprøyting og jordbearbeiding. Enkel servering. Mvh styret i Hobøl Bondelag

Bedre Bonde - hva er det?

I går var det "kick off" seminar for Bondelagets nye kurstilbud Bedre Bonde - bedriftsledelse med bakkekontakt! Østfold var godt representert når folk fra nesten hele landet var samlet i Landbrukets Hus i Oslo for å lære mer om Bedre Bonde - kurset.

Nytt år - nye endringer?

Er du Bondelagsmedlem og har endringer i grunnlaget for medlemskontingenten din, ønsker vi din henvendelse velkommen - veldig gjerne FØR 20. januar 2013! Rundt de tider kjøres kravet i vårt medlemsregister, dvs at de opplysningene som ligger til grunn per denne dato, vil være gjeldende for beregningen av årets kontingent. DU kan spare deg selv og oss for mye ekstraarbeid, hvis endringen blir gjort FØR denne datoen!

Fler og fler tilbyr IPT på sin gård

Foto: Tom Roterud, KSL Matmerk.

Fra 1. januar 2014 må man være godkjent av Matmerk for å kunne bruke betegnelsen ”Inn på tunet”. Foreløpig ønsker vel 500 å være med på den nyoppstartede Inn på Tunet-ordningen. - Det er stort fokus på dette nå, og godkjenningsordningen etterspørres også blant kjøperne. Status i dag er at 236 er revidert, av disse er 111 godkjent, 89 må levere dokumentasjon på at avvik er lukket og 36 må ha ny revisjon, sier Tom Roterud, KSL-sjef hos Matmerk.

Våre samarbeidspartnere