Nyheter

Fugleinfluensa i Sarpsborg

Kortnebbgås

Mattilsynet melder at for første gang under det pågående utbruddet er det påvist fugleinfluensa på Østlandet, hos en kanadagås i Sarpsborg. Det er derfor ekstra viktig at hobbyfjørfehold og fjørfebesetninger i Viken fylke fortsatt overholder portforbudet.

Utenlandsk arbeidskraft med stengte grenser

Usikkerheten er stor foran den travleste tida i landbruket. Grensene er stengt, men det gis noen få unntak for at arbeidskraft kan komme til Norge. Her er oversikten.

Søk om rovviltavisende gjerder nå!

Dette var budskapet Statsforvalteren formidlet på det digitale møtet om rovvilt i forkant av beitesesongen, som Østfold Bondelag arrangerte 3. mars. Grunnen er at søknadsfristen for FKT-midler i deler av Østfold er utsatt fra 15. februar til 22. mars 2021.

Førstekonsulent i Østfold/Viken

Vi søker en positiv og samfunnsengasjert førstekonsulent med interesse for organisasjonens rolle for norsk landbruk til vårt fylkeskontor i Østfold.

Digitalt årsmøte 2021

Fylkesleder Svend Arild Uvaag og møteleder Tove Borud.

Østfold Bondelag avholder sitt årsmøte digitalt 18. mars 2021. Her finner du sakspapirene.

Når bonden skal ha barn: Velferdsordningene er fortsatt for dårlige

- Velferdsordningene i landbruket er for dårlige. Hvis jeg skal ha en unge til, skal jeg ha au pair, sier Marthe Bogstad. 8. mars 2021 er det fortsatt uvanlig at bonden får barn, og frustrerende vanskelig å finne info om hvordan man organiserer seg best mulig – praktisk og økonomisk.

Utenlandsk arbeidskraft med stengte grenser

Usikkerheten er stor foran den travleste tida i landbruket. Grensene er stengt, men det gis noen få unntak for at arbeidskraft kan komme til Norge. Her er oversikten.

Ukens podkast: ungdom og utdanning

Landbruksnæringa er i en rivende utvikling og behovet for rekruttering er stort, men hva må til for at ungdom skal velge en utdanning i vår retning?

Våre samarbeidspartnere