Nyheter

Finn fram klimaheltene!

klimakonkurranse

Norges Bondelag og Bondebladet utlyser en konkurranse om det beste klimatiltaket som er gjennomført på et gårdsbruk. Målet er å få fram gode ideer til klimatiltak mange gårdbrukere kan gjennomføre og vise at klimaarbeidet er i gang i næringa. Fristen for å sende inn forslag er 1. juni. Vinneren skal kåres på årsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer 10. – 11. juni. Premien er en studietur for to personer til Sverige i høst.

ØB-kontoret stengt torsdag 30. april 2015

stengt kontor

Østfold Bondelag har mange møter "utenfor huset" torsdag 30. april, derfor vil kontoret være stengt denne dagen. Vi er tilbake på plass mandag 4. mai 2015. Hastesaker bes meldes via SMS eller e-post, så vil vi etter beste evne forsøke å svare innimellom møtevirksomheten.... ostfold@bondelaget.no Fredag 1. mai er arbeidernes fridag, vi ønsker alle en god markering!

Innsamling av landbruksplast

norsk gjenvinning

Norsk Gjenvinning har tatt initiativ til å samle inn landbruksplast. Østfold Bondelag har i dag videresendt informasjon per e-post til de bruksmedlemmene som har registrert e-postadresse hos oss. Dere som ikke faller inn under denne kategorien, kan lese mer om saken i vedlagte informasjonsskriv fra Norsk Gjenvinning.

Martha Mjølnerød gjenvalgt som leder

Martha Mjølnerød gjenvalgt som leder i Østfold Bondelag.

Valgkomiteens innstilling gikk igjennom , og årets unge bonde Tor Jacob Solberg er nytt styremedlem.

Innsatsprisen til Kai Fjeld ved Nortura

Kai Fjeld

Kai er utrolig engasjert i arbeidet sitt, og leder Norges største slakteri med stor innovasjon til beste for eierne, nemlig bøndene, sa Martha Mjølnerød da hun delte ut Østfold Bondelags innsatspris.

Prisen for årets lokallag går til Bondelagene i Fredrikstad

En glad gjeng fra bondelagene i Fredrikstad: Espen Sommerfelt fra Onsøy og leder av fellesutvalget, Arne Fuglevig fra Kråkerøy, Knut Espen Hystad fra Borge, Sverre Hjørnerød fra Glemmen, Gustav Thorsø Mohr og Lise Thorsø Mohr begge fra Torsnes Bondelag.

Hver for seg er lokallagene kanskje små, men sammen utretter de mye. Bondelagene i Fredrikstad er godt synlige og engasjerer medlemmene, sa Martha Mjølnerød da hun delte ut prisen.

Til kamp mot skader fra gås

Gustav Thorsø Mohr

Østfold Bondelag ønsker utvida fellingstillatelse på grågås som gjør store skader på åker og eng.

Riktig byutvikling er godt jordvern

Øivind Holt.

Velkommen til Remmen, i et bygg som ikke skulle ha vært bygd her, sa Øivind Holt til årsmøtet i Østfold Bondelag.

Våre samarbeidspartnere