Nyheter

Reiselivskurs på Vestre Bøen Gård

Reiselivsprosjektet " En reise i smakfulle landskap" arranger kurs i salg/pakking og distribusjon av reiselivsprodukter. 16.april kl 18.00 -21.00. Veste Bøen Gård. Velkommen skal dere være.

Bekymrete grunneiere

Østfold Bondelag har fått flere henvendelser fra bekymrete grunneiere som kan bli uheldig berørt av Syd- Vestlinken. Østfold Bondelag har sendt en bekymringsmelding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Travel uke for ny nestleder

Svend Arild Uvaag ble i går valgt til nestleder i Østfold Bondelag. I dag åpnet han nytt fjøs med nær 200 gjester på tunet. Enda godt det snart er helga....

Martha Mjølnerød er fylkesleder i Østfold Bondelag

Det ble en historisk dag på Østfold Bondelags årsmøte i dag. Etter 67 år med mannevelde, ble Martha Mjølnerød enstemmig valgt inn som første kvinnelige leder av Østfold Bondelag.

Marker Bondelag er tildelt prisen for årets lokallag

Marker Bondelag vant den ærefulle prisen som årets lokallag 2012 på Østfold Bondelags årsmøte i dag.

Einar Høstbjør mottok innsatspris via Skype

Det var en overrasket Høstbjør som ble oppringt på Skype, direkte fra årsmøtet i Østfold Bondelag.

Leders tale til årsmøtet

Her kan du lese leders tale i sin helhet.

Kapret ny Bondevenn

Årets årsmøte i Østfold Bondelag er i gang - det ble åpnet med å utnevne stortingsrepresentant Irene Johansen (Ap) til en ekte Bondevenn.

UTSATT MØTET: Bredde, lengde, førekort, lys og merking?

PLANLAGT MØTE MED INNLEDNING FRA STATENS VEGVESEN MÅ UTSETTES. Vi kommer tilbake med mer info når ny dato er satt.

Damene legger siste hånd på jordbruksverket

-Og det på selveste kvinnedagen! Fylkeslagene i Norges Bondelag har frist på seg denne helgen til å levere innspill til årets Jordbruksforhandlinger - og som seg hør og bør på selveste kvinnedagen 8. mars - er det damene i sjefsstolene i Østfold Bondelag som får det avgjørende ordet på innspillet fra Østfold!

Første Bondevenn i Østfold - Espen Evensen fra NHO Østfold

Østfold Bondelag overrakte NHO dirktøren i Østfold, Espen Evensen, den aller første Bondevenn t-skjorten i Østfold. Evensen besøkte styremøte i Østfold Bondelag i dag og vi synes det var en passende anledning for å sparke i gang Norges Bondelags vårkampanje "BONDEVENN".

Styret diskuterer årets jordbruksforhandlinger

I dag er det styremøte i Østfold Bondelag, og hovedsaken på møtet er: Hva ønsker vi å prioritere høyest foran årets jordbruksforhandlinger? Hva er viktigst og hvorfor mener vi det? Grunnlaget for diskusjonen er innspill fra lokallagene, samarbeidende organisasjoners innspill og innspill fra felles fagutvalg på korn, grønt og miljø i Akershus/Østfold. Reultatet av dagens debatt i fylkesstyret blir presentert på årsmøtet i Østfold Bondelag om litt over en uke.

Flåtten møter Slagsvold Vedum i Kråkstad

Det blir debatt om kornøkonomien når landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum møter Høyres Svein Flåtten til duell på Kråkstad Samfunnshus i morgen kveld. Alle som er opptatt av fremtiden til kornbonden oppfordres til å møte opp.

Ikke likegyldig hvem som styrer

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Svein Roald Hansen - svarer på kronikken til Lise Thorsø Mohr, styremedlem i Østfold Bondelag. -Skal vi nå målsettingen om å øke norsk landbruksproduksjon i takt med befolkningsveksten i Norge, er det heller ikke likegyldig hvem som sitter i regjeringskontorene framover. Det blir avgjort den 9. september, sier Hansen.

Det var en gang - historien om ei som gikk fra by til land

En gang var jeg byjente. Da gikk ikke tankene mine til verken matprodusenter, grunneiere, skogeiere eller - kort oppsummert, bønder i Norge. Livet på landet endrer noen ganger dette.

JBF 2013: Møte med samarbeidende organisasjoner

Østfold Bondelag inviterer til møte for samarbeidende organisasjoner mandag 25. februar 2013. Her er muligheten til å si sin mening om årets Jordbruksforhandlinger. Faglag og andre organisasjoner som ikke har plass rundt forhandlingsbordet, har her muligheten til å gi Østfold Bondelag innspill på hva de mener er viktigst å ha fokus på ved årets forhandlinger.

Temamøte: Jordpakking og grøfting

Aremark Bondelag setter søkelys på et aktuelt tema som har berørt mange bønder de senere årene. De seneste årenes problemer med mye nedbør og meget vanskelige innhøstningsforhold - hvordan påvirker dette jordsmonnet vårt? Til å belyse spørsmålet kommer Svein Erik Skøyen, tidligere Bioforsk-ansatt, nå ansatt hos Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold. Hold av mandag 4. mars 2013 kl 1900. Peisestua på Furulund er stedet vi samles.

Krev omfattende revisjon av trafikkreglane

Bondelaget, TLIF og Bedre gardsdrift ber i eit ope brev om omfattande revisjon av trafikkreglane.

GMO: Vet vi nok om konsekvensene?

Bygdekvinnelaget og Bondelagene i Rakkestad inviterer til temamøte -med fokus på Genmodifisering (GMO) og hvordan dette påvirker maten vi spiser. "Vi blir hva vi spiser" - er dette en frase som med rette kan brukes i denne sammenhengen? Leder av NBK, Kathrine Kleveland, Askild Lorentz Holck, seniorforsker i Nofima Mat og Thor Kristoffersen, direktør for kvaltitet i Denofa AS, kommer for å belyse temaet, kommer du for å få vite mer?

Kylling, rovdyr og odelslov - styremøte med full agenda

Det er mange store og viktige saker på på agendaen når fylkesstyret samles til styremøte på Solhuset tirsdag 5. februar. - Folkekasjonen ny rovdyrpolitikk kommer på besøk, og både høringer på odelslov og jordlov skal diskuteres.

Regjeringen trenerer drenering

Det er på overtid at grøftetilskuddet som ble lovet i jordbruksavtalen for 2012-2013 trer i kraft.

Over 50 tillitsvalgte på samling i Østfold Bondelag

Østfold Bondelag inviterte lokallagene til samling, hvor de forestående jordbruksforhandlingene, valget 2013 og korn/kraftôr politikken var tema. Kornproduksjon er limet i norsk landbruk var budskapet fra Ole N. Skulberg innleder fra Norske Felleskjøpet.

Vellykket fagtur til Vestfold

Gårdsdagens fagtur for Inn på Tunet-interesserte til Vestfold ble en positiv opplevelse for alle de 25 deltakerne som ble med. De fikk oppleve engasjerte IPT-bønder som delte av sine erfaringer og opplevelser - med bakgrunn i flere års IPT-drift på sine gårder.

Samling for lokale tillitsvalgte

Østfold Bondelag har to ganger per år samling for alle tillitsvalgte i lokallagene. Onsdag 30. januar 2013 kl 1830 på Solhuset, Slitu - samles det som kan krype og gå av personer med verv i lokallagene - for å bli oppdatert på de viktigste arbeidsoppgavene som venter oss resten av vinteren og våren. Fra Felleskjøpet kommer Ole Nikolai Skulberg for å snakke om landbrukspolitisk og markedsmessig balansering i kornproduksjon.

Næringsutvikling og forvaltning

- Vi er unike sa Øystein Toverud, daglig leder i Utmarksavdelingen da han besøkte fylkesstyremøtet. - Vi kan både forvaltning og næringsutvikling. Hos oss kan bonden få hjelp til å utvikle gjeddefisketurisme, økt kunnskap om villsvin eller hjelp med tomtefesteproblematikk.

Ulvesona - hva skal Østfold Bondelag mene?

Ulvesoneutvalget har lagt frem sin rapport. I lys av de forslagene som ligger der, og på bakgrunn av oppfordringer fra våre samarbeidspartnere og medlemmer, vil styret i Østfold Bondelag diskutere ulven og ulvesona på styremøtet tirsdag 22. januar.

Eksklusiv gjest

Stortingsrepresentant Irene Johansen (Ap) skal kaste glans på Østfold Bondelags årsmøte.

IPT: Tur til Vestfold 30.1.13

Påmeldingene har tikket jevnt og trutt inn, det er fremdeles plass til flere og vi minner om påmeldingsfristen som er onsdag denne uken. Vi kan friste med et spennende og variert program for alle som er interessert i Inn på Tunet og som har lyst til å se hvordan bønder i Vestfold har organisert hverdagen og IPT-bedriften på sin gård. Påmeldingsfrist: 16.01.13 til ostfold@bondelaget.no

Valgnemda godt i gang i Østfold Bondelag

Elle melle deg fortelle.... Nei, den varianten er vi rimelig sikre på at ikke valgnemnda i Østfold Bondelag bruker når de skal velge kandidater til vervene i fylkesstyret. Uten å røpe hva som skjer internt i valgnemda, oppfordrer vi våre lokale tillitsvalgte til å ta kontakt med nemndas medlemmer. Kom gjerne med innspill på dyktige kandidater til de ulike vervene som skal besettes på vårt årsmøte 14. mars 2013.

Soppsykdommer i kornproduksjon

Hobøl Bondelag inviterer til åpent temamøte om soppsykdommer i kornproduksjon. Møt opp på Fossnes 24. januar 2013 kl 1900. Da kommer Per Ove Lindemark fra Norsk Landbruksrådgvining for å snakke om bekjempelse av soppsykdommer gjennom sprøyting og jordbearbeiding. Enkel servering. Mvh styret i Hobøl Bondelag

Bedre Bonde - hva er det?

I går var det "kick off" seminar for Bondelagets nye kurstilbud Bedre Bonde - bedriftsledelse med bakkekontakt! Østfold var godt representert når folk fra nesten hele landet var samlet i Landbrukets Hus i Oslo for å lære mer om Bedre Bonde - kurset.

Nytt år - nye endringer?

Er du Bondelagsmedlem og har endringer i grunnlaget for medlemskontingenten din, ønsker vi din henvendelse velkommen - veldig gjerne FØR 20. januar 2013! Rundt de tider kjøres kravet i vårt medlemsregister, dvs at de opplysningene som ligger til grunn per denne dato, vil være gjeldende for beregningen av årets kontingent. DU kan spare deg selv og oss for mye ekstraarbeid, hvis endringen blir gjort FØR denne datoen!

Fler og fler tilbyr IPT på sin gård

Fra 1. januar 2014 må man være godkjent av Matmerk for å kunne bruke betegnelsen ”Inn på tunet”. Foreløpig ønsker vel 500 å være med på den nyoppstartede Inn på Tunet-ordningen. - Det er stort fokus på dette nå, og godkjenningsordningen etterspørres også blant kjøperne. Status i dag er at 236 er revidert, av disse er 111 godkjent, 89 må levere dokumentasjon på at avvik er lukket og 36 må ha ny revisjon, sier Tom Roterud, KSL-sjef hos Matmerk.

Tre medarbeidere takket av i Østfold Bondelag

I går ble det gjort stas på tre medarbeidere som alle har hatt sitt virke i forbindelse med Østfold Bondelag - på en eller annen måte. Rammen rundt var julemiddag på Villa Mat og Mer, Mysen - og Inger Johanne Sikkeland, Karin Kirkeby og Ida Marie Ruud ble alle tre behørig takket av for sin innsats for/med/i Østfold Bondelag. Det vanket gaver, ros og hyggelig omtale til alle tre!

Julen i Østfold Bondelag

Kontoret til Østfold Bondelag holder stengt i julen. Torsdag 20. desember 2012 er siste dag før jul som kontoret er åpent. I romjula lar vi julefreden senke seg over oss, og så stiller vi friske og uthvilte på jobb onsdag 2. januar 2013. Med ønske om en riktig så koselig jul og et fredfylt nytt år til alle våre medlemmer, takker vi for samarbeidet i årets som har gått og ser frem mot neste år og "blanke ark - og fargestifter" osv... GOD JUL!

Bli medlem du også!

Hvorfor? Fordi det kan utgjøre en forskjell. Vi er ikke mange, men vi er viktige! Vi må stå sammen, og jobbe for det vi tror på og for det vi ønsker å oppnå med yrket vårt. Vær bonde og stolt av det, sa vi på nittitallet - det er det mye sant i fremdeles! Slik som verden ser ut, er det kanskje ikke umoderne å produsere mat? Med stadig flere munner å mette, vil vi være garantert nok mat i fremtiden?

Kurt Øraas bisettes i dag

Det var med stor sorg og vemod vi mottok beskjeden om Kurt Øraas sin alt for tidlige bortgang i forrige uke. Han betydde mye for lokalprodusert mat i Østfold, han var en ivrig pådriver for Regional Matkultur og han fikk Innsatsprisen fra Østfold Bondelag, for å markere ovenfor omverdnen hvilken viktig jobb han har gjort for å profilere Østfold-maten gjennom mange år.

Kvalitetsvurdering av korn - oppgjør til bonden

Ås Landbrukslag og Frogn Bondelag inviterer til medlemsmøte - for de som har et spesielt interessefelt innen korndyrking. Onsdag 16. januar 2013 kan du ta turen til Kulturhuset i Ås, Store sal kl 1900. Norsk Landbruksrådgivnings Einar Strand snakker om dyrkingstiltak for bedre kornkvalitet. I tillegg vil både Felleskjøpet og Strand Unikorn være representert - med fokus på analysemetoder og rutiner ved mottak og prøvetaking av korn samt statistikk og erfaringer så langt.

Fagtur IPT til Vestfold i januar 2013

Velkommen til fagtur for Inn på Tunet interesserte bønder! 30. januar drar vi over fjorden til Vestfold, for å besøke tre IPT-gårder i Sandefjord og Larvik. Program og praktisk informasjon finner du mer av i denne nettsaken! Påmeldingsfrist: onsdag 16.01.13.

Forteller stortingsbenken historien om landbruket i Østfold

Følger det et spesielt ansvar med det å være et fruktbart og priviligert landbruksfylke? Det er et av spørsmålet våre fylkesrepresentanter på Stortinget vil bli stilt når de møter Østfold Bondelag i morgen.

Vellykka åpen julegård i Råde

I helga var det nok en gang duket for åpen julegård i Råde. Tradisjon tro stilte Råde-folket mannsterke opp, rundt 4 500 mennesker brukte deler av lørdagen til å besøke arrangementet. Det ble delt ut smaksprøver på Rådesodden og forskjellige produkter fra Prior. Det var også anledning til å få kjøpt seg litt kortreiste grønnsaker: gulrøtter, løk og poteter fristet mange.

Skolerådgiverne ble kurset

25 skolerådgivere fra Østfold ble den 4 desember orienter om hva Østfoldlandbruket trenger av folk i fremtiden. Vi er avhengig av å opprettholde rekkrutteringen til næringen dersom vi skal produsere mat til befolkningen, derfor trenger vi flere elever ved våre to naturbruksskoler. Dette var hovedbudskapet som skolerådgiveren fikk med seg hjem

Unge Bønder fikk inspirasjon på Lund Gård i Ørje

20 Unge Bønder møttes på Lund Gård den 28.november til dialogmøte. Som en oppfølging av Unge Bønderkurset på Landbrukshelgen i januar fikk deltakerene denne gangen en innføring i økonomiske utfordringer, praktiske eksempler samt tips og råd fra Innovasjon Norge.

Østfoldbonde i ny film

Mølleren Trygve Nesje fra Spydeberg er en av fem bønder som presenteres i en egen film i et nytt framstøt for det ypperste av norsk lokalmatproduksjon.

Dialogmøte på Lund gård i Marker

Førstkommende onsdag 28. november 2012 arrangeres det dialogmøte for unge bønder på Lund gård i Marker. Fokus på økonomi i gårdsdrifta - utfordringer for unge bønder i Østfold. Sålangt har det meldt seg på nærmere 20 unge bønder fra Østfold - dette er kjempebra! Vi har fremdeles plass til noen flere!

Stortingsvalget 2013

Østfold Bondelag er opptatt av hvilken landbrukspolitikk som skal føres i Norge også etter Stortingsvalget 2013. Du som er levende engasjert og opptatt av hvordan vilkårene for norsk matproduksjon skal være i fremtiden, har du "slagplanen" klar?

Økonomi - utfordringer og muligheter for Unge Bønder i Østfold

Under vignetten "Unge Bønder" arrangerer Østfold Bondelag jevnlig møter og treff myntet på de yngre bøndene i fylket. Til uka blir det dialogmøte med fokus på økonomi.

Bondelagskokk de neste to årene?

-Vi vil at stipendet skal bidra til å forsterke og utvikle den norske matkulturen gjennom matglede og mathistorie, fra bonde via kokk til forbruker, sier rådgiver Kari Marte Sjøvik i Bondelaget. Bondelagets kokkestipend har en varighet på to år, og er på 100 000,- kroner. Pengene skal nyttes i et nært samarbeid med bønder og lokalmatprodusenter. Det skal også bidra til å forsterke og utvikle den norske mat­kulturen gjennom matglede og matstolthet.

BU-prisen til Stene Store i Fredrikstad

Vi gratulerer Mona Skogen, eieren av gården Stene Store i Fredrikstad og IPT-tilbyder, med BU-prisen for 2012 i Østfold. Hun fikk prisen overrakt under Opplevelseskonferansen i Halden i går. Skogen leverer et viktig tilbud til personer som er i en vanskelig situasjon, hvor sykdom har rammet hardt og de har mistet sin tidligere sosiale funksjon, sier juryens leder, styreleder i Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold, Ivar G Karlsen.

Bayerske bondemøter

Lederne for lokallagene i Østfold er på tur til Bayern for å lære mer om det Bayerske landbruket.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere