Nyheter

Lemper på bondens risiko

Det er nå nye satser for tilskudd til produksjonssvikt som er tilpasset dagens kostnadsbilde. Det er også gjort forenklinger i naturskadeordningen.

Møteplass for bonden etter innhøstinga

De siste månedene med tørke, uvær og flom har skapt store utfordringer gjennom vekstsesongen. Det har vært en sesong veldig mange kommer til å huske.

Samling for unge bønder

Er du mellom 16-35 år, interessert i norsk landbruk, lyst til å drive gård eller er allerede en ung bonde? Da er samlingen 11. oktober på Tomb VGS for deg!

Møte om afrikansk svinepest

Norges Bondelag har i dag hatt møte med landbruks- og matminister Geir Pollestad om situasjonen med afrikansk svinepest i Sverige.– Alle forstår hvor alvorlig denne situasjonen er, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Skal du treske flomutsatt eller værskadd korn?

Vi får en del meldinger om korn som blir avvist på møllene på grunn av kvalitet. Her har vi samlet råd og rettigheter til kornbøndene.

Etter flommen

Flomvannet har trukket seg tilbake mange steder, og med det kommer også nye problemstillinger.

Digitalt møte om miljøkrav

Tirsdag 29. august inviterte Kornprogrammet i Viken til møte om miljøkravene i Oslo og Viken.

Solsikker til glede for deg og Ukraina

Nå er Østfold i ferd med å prydes av solsikker sådd av bønder i Østfold til inntekt for Røde Kors sitt arbeid Ukraina. - Nå inviterer vi til at du kan komme å plukke, og gi ditt bidrag. Her finner du "kart" over hvor du kan plukke i ditt nærmiljø.

Fylkestingskandidater på tur

Fredag 25. august reiser Østfold Bondelag på tur med listekandidater som skal velges til å lede nye Østfold Fylkeskommune. Da vil de oppleve og smake på det mangfoldige Østfold, og utfordres på landbrukets og Østfoldbønders behov for utviklingsmuligheter.

Akershus og Østfold Bondelag inviterer til valgkomitekurs.

Valgkomiteene skal finne framtidas tillitsvalgte til bondelagene og innstille kandidater til de ulike lokallagsstyrene når de skal velges på årsmøtene til lokallagene.

Uoversiktlig situasjon – husk å meld skader

Ekstremværet Hans har herjet flere steder i landet. Andre steder er det tørken som er problemet.

Reisebrev fra Kornprogrammets fagtur!

Kornprogrammet i Viken inviterte til fagtur til Brunnby Lantbrukardagar i Västerås 5.-.7. juli 2023. Hovedmålet var Brunnby lantbrukardagar, men det var lagt inn gårdsbesøk på vei til og fra. Det å besøke noen og få høre om deres drift, ga spennende faglige diskusjoner og ikke minst inspirasjon.

Seminar om beredskap

Torsdag 10. august arrangerer Norges Bondelag og LO seminaret "Vi er Norges beredskap: Hva krever en mer urolig verden av oss?".

Oppklaring om kvoteordningen for melk

I årets jordbruksavtale ble det lagt opp til flere endringer for å øke andelen eid kvote. Dette har skapt en del forvirring. Her er noen oppklaringer.

Feriestengt på kontoret

Administrasjonen i Østfold Bondelag er stengt i perioden 5. juli til 7. august. Ved akutte tilfeller kontakt organisasjonssjef Mina Mjærum Johansen på mobil 917 75 831. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Solsikker til glede for deg og Ukraina

Også i år sår bondelagene i Østfold solsikker til inntekt for Røde Kors sitt arbeid Ukraina. Ideen ble «sådd» på fjorårets årsmøte, og raskt fanget opp av nytt styre. – Kriger fortsetter, derfor er det helt naturlig at vi fortsetter vår engasjement for å hjelpe, sier nestleder Thomas Riiser. I samarbeid med Felleskjøpet sås i disse dager 800 kg med solsikker over hele Østfold, og så langt er nærmere 30 000 kroner allerede samlet inn i 2023.

SE OPPTAK - Hvordan levere rester og gamle plantevernmidler?

Nylig sendte Mattilsynet ut en pressemelding hvor alle blir oppfordret til å levere gamle plantevernmidler på godkjent avfallsmottak. I den forbindelse har vi fått spørsmål om hvordan dette skal gjøres og til hvilke aktører. Kornprogrammet i Viken inviterte til kort teamsmøte for bønder om temaet. Her kan du se det i opptak og laste ned presentasjonene.

Se årsmøtet i opptak her

Se årsmøtet i opptak her. Du kan du høre leders tale, fange opp stemningen i generaldebatten og følge selve valget. I tillegg blir det statsministerbesøk.

Tørkemøte trakk fullt hus

Nær 150 bønder fra Østfold og Follo fant veien til Bøndenes hus i Råde i kveld, der temaet var årets forsommertørke. Bøndene fikk med seg siste nytt innen regelverk og nyttige råd for hvordan de kan møte utfordringene best mulig agronomisk sett.

Ny veileder om beiteskader fra gjess

Norges Bondelag har utarbeidet en ny veileder på hvordan man skal forebygge beiteskader av gjess.

Statsforvalteren gjør grep

Østfold Bondelag klaget før helga på avslaget vi fikk på skadefellingstillatelse for ulven som nå befinner seg på Hvaler. Dette har vi ikke fått svar på, men i påventa av endelig behandling har Statsforvalteren i Oslo og Viken besluttet to tiltak som kan avhjelpe den akutte situasjonen Hvalers beitebrukere nå opplever.

Ny søknad om skadefelling i Østfold

Østfold Bondelag har sendt søknad om å felle ulven som natt til i dag drepte over 10 sauer på Hvaler. Begrunnelsen er faren for gjentakelse, da det også blei funnet sau som var tatt for et par dager siden i terrenget.

Bondelaget inviterer til tørkemøter

Tørka på Østlandet gir store utfordringer, og i den forbindelse inviterer Akershus og Østfold Bondelag til informasjonsmøter.

Hvordan levere rester og gamle plantevernmidler?

Nylig sendte Mattilsynet ut en pressemelding hvor alle blir oppfordret til å levere gamle plantevernmidler på godkjent avfallsmottak. I den forbindelse har vi fått spørsmål om hvordan dette skal gjøres og til hvilke aktører. Kornprogrammet i Viken inviterer til kort teamsmøte for bønder om temaet fredag 30. juni. kl. 09.00 – 10.30.

Disse skal lede Bondelaget det neste året

Ledertrioen er gjenvalgt, og får med seg flere nye navn i styret i Norges Bondelag.

Landbruk over hele landet er en garanti for nasjonal beredskap

Dette er resolusjonen fra Norges Bondelags årsmøte 2023.

Sandra Borch besøkte Bondetinget

Landbruks- og matministeren møtte bøndenes utålmodighet om opptrappingsplan: – Vi skal få til noe før neste jordbruksoppgjør.

Talte grøntprodusentenes sak

Finn-Erling Kristoffersen fra Rygge tok opp flere aktuelle utfordringer på vegne av grøntprodusenter både i og utenfor Østfolds grenser. Behandlingstida i UDI, obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for utenlandske arbeidere og avløsertilskudd ved sykdom og fødsel for helårs planteprodusenter var temaene han tok opp. Les innlegget hans i saken nedenfor.

- Vi må tenke nytt og smart!

Det konkluderte fylkesleder Ole-Kristian Bergerud med i sitt innlegg på årsmøtet i Norges Bondelag. Han viet sitt innlegg til to temaer; beitedyrs rettigheter innenfor ulvesona, og næringsstoffer på avveie. Les innlegget i saken.

Varmt og tørt eller vått og kaldt? - Dokumenter skadene

Når været skaper store utfordringer og det resulterer i avlingssvikt en ikke har mulighet for å sikre seg mot, har en mulighet for å søke om tilskudd.

Mangel på tilgang til plantevernmidler

Denne uka har Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Landbruksrådgivning og Gartnerforbundet hatt møte med landbruks- og matminister Sandra Borch om tilgangen til plantevernmidler i frukt.

Pant boksen – unngå dyrelidelser

Aluminiumsbokser og annet avfall som havner i slåmaskina kan utgjøre stor skade på dyra. Nå lanserer Bondelaget den landsdekkende kampanjen «Pant boksen».

Innstilling til nytt styre i Norges Bondelag er klar

Valgnemnda innstiller Bjørn Gimming som fortsatt leder av Bondelaget, og gjenvalg av Egil Chr. Hoen som 1. nestleder og Bodhild Fjelltveit som 2. nestleder.

Beitedyr og rovvilt 2023

Det kan være utfordrende å holde oversikt over hvem som har ansvar for hva i rovviltforvaltningen. Statsforvalteren i Oslo og Viken har laget et enkelt oppslagsverk hvor det er samlet informasjon fra flere offentlige aktører om viktige tema innen forvaltning av rovvilt. Brosjyren er i hovedsak beregnet for beitenæringen og andre med interesse for store rovvilt. Her finner du årets brosjyre.

Ber om skadefellingstillatelse

Østfold Bondelag sendte i dag søknad om skadefelling av den eller de ulven(e) som drepte 31 søyer og lam i Aremark natt til 13. mai. "Slik Østfold Bondelag ser det, er det stor sannsynlighet for at ulven angriper flere husdyr på beite i området, og de(n) bør derfor tas ut så raskt som mulig før større skade skjer", skriver fylkeslaget i sin søknad til Miljødirektoratet.

Ulvesona er ikke et ulvereservat

Høyesterett har i dag slått fast at ulvebestanden i ulvesonen kan reguleres ved lisensjakt.

- Godt fornøyd med forhandlingsgevinst og retning

I dag blei Norges Bondelag enige med staten om en jordbruksavtale for 2024. – Jeg er godt fornøyd med avtalen, som bidrar til økt inntektsmulighet for bønder over hele landet, sier Ole-Kristian Bergerud, fylkesleder i Østfold Bondelag.

Følg med og del på #bondeTV

Hva jobber bøndene med akkurat nå? Det kan du se 9. mai på Bondelagets Facebook og Instagram, og er du bonde selv vil vi gjerne at du deler fra egen gård!

Hvordan slår krav og tilbud ut på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan både krav og tilbud i jordbruksforhandlingene påvirker økonomien på ditt bruk.

- Ikke nok!

​​​​​​​Statens tilbud i jordbruksoppgjøret har en langt lavere inntektsvekst enn jordbrukets krav. – Tilbudet er ikke nok for å fjerne tvilen i landbruket slik at bonden fortsetter som matprodusent. Vi trenger vi et kraftigere inntektsløft, sier Ole-Kristians Bergerud, fylkesleder i Østfold Bondelag.

Se opptak av pressekonferanse med fremlegging av statens tilbud

Fredag kl 13 legger staten fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene, som et svar til kravet fra Bondelaget. Følg pressekonferansen her!

Slik påvirker kravet matprisene

Mange lurer på hvordan årets krav vil slå ut på matprisene.

Nå trengs politisk vilje til et kraftig inntektsløft

Norske bønder opplever en tøff økonomisk hverdag som er forsterket av kostnadsveksten og fortsatt stor usikkerhet. Norges Bondelag leverte i dag sitt krav, på vegne av jordbruket, til staten, med klare prioriteringer på hva som må til for å fjerne bøndenes tvil.

Alvorlig oppgjør: Nå trengs politisk vilje til et kraftig inntektsløft

– Den økonomiske situasjonen i landbruket er alvorlig, og behovet for å løfte inntektene er stort. Vi må sikre at bonden fortsatt vil være matprodusent, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Faglaga kom ikke til enighet om et felles krav

– Jeg er skuffet og lei meg over at vi ikke kan stå samlet om et felles krav. Når situasjonen er oppstått, så skal Bondelaget ta ansvar og gjøre vårt for en best mulig løsning, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Kraftig fall i inntekten til melkebonden

Samlet inntekstvekst for jordbruket i 2023 er lavere enn forventet, og gir ingen realinntektsvekst. – Tallene bekrefter en svært tøff økonomisk situasjon for melkebonden, og hele næringa trenger et kraftig inntektsløft, sier bondelagsleder Gimming.

Påskeferie i Østfold Bondelag

Administrasjonen i Østfold Bondelag pakker nå sekken og tar påskeferie, men vil være tilbake tirsdag 11. april.

Fjern tvilen og gi landbruket framtidstro - inntektsløft nå!

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt følgende resolusjon som en marsjordre før jordbruksoppgjøret.

Gjenvalg på leder i Østfold Bondelag

Årsmøtet i Østfold Bondelag 2023 ga fornyet tillit og ingen blanke stemmer til fylkesleder Ole Kristian Bergerud, fra Varteig. Se valgresultatet her.

Prisdryss på årsmøtet

I år var det tid for heder og ære til en rekke personer som på ulik måte har gjort en stor innsats. Årets verver 2022 ble Mats Ovell fra Berg Bondelag, og prisen som Årets lokallag gikk til Råde Bondelag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere