Nyheter

Strømstøtteordningen må videreføres

Norges Bondelag er fornøyd med forbedringene av strømstøtteordningen for jordbruk og veksthus. – Nå blir det viktig at ordningen med endringer blir videreført også i 2023, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Bente Roer i grøntutvalget

Vi er glade for at Bente Roer fra Rygge takket ja til å bli nytt medlem av grøntutvalget i Norges Bondelag. Bente har lang fartstid som aktiv i landbrukets organisasjoner, med stort nettverk og kunnskap om grøntprodusentenes behov.

Statsbudsjett 2023: – Tar nødvendige grep for økt matsikkerhet

Regjeringen trekker fram styrket matvareberedskap som et viktig mål for sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Det handler blant annet om årets jordbruksoppgjør som gir et helt nødvendig inntektsløft, kostnadsdekning og dermed forutsigbarhet for bonden.

Inntektsutvalget: Svarer ikke ut om bondens økonomi

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

På bekostning av norsk matproduksjon

Denne uka stadfestet Statsforvalteren i Oslo og Viken de nye miljøkravene for jordbruksarealene i Østfold og Akershus fra 1.1.2023. I store deler av Østfold vil det bli et krav om at 60 prosent av arealene skal overvintre i stubb eller gras. – Dette er et krav som ikke er målrettet, vil båndlegge store arealer og vil gå på bekostning av matproduksjon basert på norske ressurser, sier en engasjert leder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud.

Bondens inntekt på 1 – 2 – 3

Totalkalkyle, referansebruk og vederlag. Blir du forvirra? Vi gir deg oversikten over begrepene og hvordan inntektene i jordbruket dannes, og noen av dilemmaene Inntektsutvalget må løse.

Fristen for å registrere seg for strømstøtte er 30. september

Søknadsskjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30. september.

Strømstøttetaket øker for alle bønder

– Det at regjeringa tar grep og øker strømstøtten, er svært viktig for norsk matforsyning, og sikrer norske grønnsaker til forbruker gjennom vinteren, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Dette er ekstrautbetalingen av tilskudd

I disse dager vil bønder motta ekstrautbetalinger av tilskudd. Utbetalingene er ment å dekke de ekstra kostnadene til gjødsel i sesongen som har vært, i tillegg til alle andre innsatsfaktorer, som diesel og plast.

Bondens økonomi: – Det er mye å ta igjen

Hvorfor er bondens økonomi viktig? Hva påvirker den og hva blir viktig framover? Dette er temaet i ukas episode av Landbrukspodden, med Christian Anton Smedshaug som gjest.

Strømstøtteordningen må forsterkes

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er svært bekymret for konsekvensene dagens unormalt høye strømpriser gir for deler av matforsyningen utover høsten og vinteren. Nå ber de landbruksministeren om et møte og har tre konkrete forslag.

Samling for unge bønder

Er du mellom 18-35 år og er interessert i landbruk, ønsker å drive gård i framtida eller kanskje er du ung bonde? Da er samlingen den 27. september på Inspiria i Sarpsborg noe for deg!

Innspill til handlingsplan for økt økologisk produksjon, omsetning og forbruk i Viken

Statsforvalteren i Oslo og Viken har en pågående høring av utkast til handlingsplan for økologisk produksjon, omsetning og forbruk i Oslo og Viken 2022 – 2026. - Det er et godt og nødvendig utgangspunkt for utvikling og vekst av økologisk produksjon, og i neste omgang økt forbruk både innenfor det offentlige og hos den enkelte forbruker.

Kurs lokale valgnemnder

Vi inviterer til digitalt kurs for valgnemndene onsdag den 7. september kl.20.00 – 21.30 på Teams. Brita Skallerud er kursholder, og kurset blir i samarbeid med de andre fylkeslagene i Viken.

Grytten-utvalget (Inntektsutvalget for jordbruket)

Et ekspertutvalg jobber akkurat nå med å se på inntektsmåling i jordbruket. Det er viktig for å kunne sammenlikne inntekten til bonden opp mot andre grupper.

Arbeidet mot villsvina fortsetter

Slik avsluttes forordet i den nylig publiserte rapporten Aremark Bondelag har laget for å oppsummere sitt egne villsvinprosjekt. Et prosjekt som blant annet har vært finansiert av Bærekraftfondet.

Solsikker til glede for deg og Ukraina

I år sår bondelagene i Østfold solsikker til inntekt for Røde Kors sitt arbeid Ukraina. Ideen ble «sådd» på årets årsmøte, og raskt fanget opp av nytt styre. – Jeg tar saken, sa Thomas Riiser, og dagen etter var Felleskjøpet i gang med å skaffe frø. Resultatet ble 500 kg med solsikkefrø som i disse dager sås over hele Østfold, og ikke minst over 15 000 kroner i donasjon til Ukraina.

Ekstrautbetaling av tilskudd på vei

Landbruksdirektoratet planlegger å utbetale ekstra tilskudd i to omganger i september. Forutsetningene for å drive matproduksjon er tøffe, og dette er strengt nødvendig kompensasjon som Bondelaget har jobbet lenge for.

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

Sikkerhet i landbruket – ikke la sikringsradioen ligge i skuffen

Gårdsarbeid og matproduksjon tilbyr spennende og varierte, men også tøffe og risikofylte arbeidsoppgaver. Ofte er man også utsatt for vær og vind det kan være vanskelig å sikre seg mot. Dessverre skjer det mange ulykker i landbruket.

Forskriften for ekstra produksjonstilskudd er klar

Utbetalingen kommer i september, mens de som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023.

Feriestengt på kontoret

Administrasjonen i Østfold Bondelag er stengt i perioden 11. juli til 1. august. Ved akutte tilfeller kontakt organisasjonssjef Mina Mjærum Johansen på mobil 917 75 831. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Bjørn Gimming (49) fra Østfold fortsetter som leder i Norges Bondelag

Under årsmøtet i Norges Bondelag ble Bjørn Gimming gjenvalgt som leder. Gimming har vært leder det siste året, og er svært godt kjent med Norges Bondelag gjennom mange års arbeid i ulike verv.

Startskuddet har gått - inntektsløftet skal gjennomføres

Årsmøtet i Norges Bondelag har vedtatt denne resolusjonen.

Fikk gjennomslag for å se på kontingenten

Østfold Bondelag har arbeidet målrettet for at organisasjonens kontingentsystem skal gås igjennom. Arbeidet blei kronet med seier, da årsmøtet tilsluttet seg en slik revisjon under behandlingen av rammebudsjett og kontingent i 2023.

Hvor blei det av matkornsatsinga?

Dette spørsmålet stilte Per Erik Tofteberg til landbruks- og matminister Sandra Borch på Bondetingets andre dag.

Tenk nytt om kommunikasjon!

Det oppfordret Thomas Riiser organisasjonen til i sitt innlegg under generaldebatten på Bondetinget. - Folk flest har ikke noe forhold til målpriser, prisnedskriving eller RMP-tilskudd. Vi må kommunisere ut det som faktisk betyr noe; "Hvor mye tjener den enkelte bonde eller det enkelt årsverk?", sa Riiser fra talerstolen.

Først ut i generaldebatten

Fylkesleder Ole-Kristian Bergerud var første taler ut i dagens generaldebatt på årsmøtet i Norges Bondelag. Han takket Bjørn Gimming for en god leders tale, og at Gimming understreket at årets jordbruksoppgjør kun var starten på en snuoperasjon for næringa.

Pant boksen i sommer så slipper dyra å lide

Nå relanserer vi den landsomfattende informasjonskampanjen. I 2020 lanserte vi kampanjen #Pant boksen!. Kampanjen har som formål å få slutt på søppel og drikkebokser som blir slengt i veikanten og havner i fôret.

Vil bidra til en reinere Oslofjord

Norges Bondelag sendte 1. juni svar på høringen med forslag om nye miljøkrav for Oslo og Viken. I sitt svar peker Bondelaget på at kravene må være kunnskapsbaserte og målretta. Derfor mener Bondelaget at de beste tiltakene for å redusere nitrogenavrenning til Oslofjorden er god gjødselplanlegging, presisjonsgjødsling og dyrking av fangvekster, framfor Statsforvalterens forslag om å pålegge at 60 prosent av arealene skal overvintre i stubb.

Slik blir kompensasjonen

Her kan du lese nærmere om hvordan kostnadskompensasjonen er løst i årets jordbruksavtale.

Innsamling av landbruksplast – flere muligheter

Felleskjøpet lanserer nytt pilotprosjekt hvor Østfoldbønder tilbys å kunne levere tomme storsekker kostnadsfritt.

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Norges Bondelag er klar

Valgnemnda innstiller Bjørn Gimming som fortsatt leder av Bondelaget, og gjenvalg av Egil C. Hoen som 1. nestleder og Bodhild Fjelltveit som 2. nestleder.

Hvordan slår avtalen ut på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan jordbruksavtalen påvirker økonomien på ditt bruk.

Første steg i nødvendig snuoperasjon

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2022 og 2023. – Et første viktig steg i en snuoperasjon for landbruket, sier Ole-Kristian Bergerud, leder i Østfold Bondelag.

Jordbruksavtalen 2022 – kort fortalt

Årets jordbruksavtale omtales som et første viktig steg i en snuoperasjon for landbruket. Dette er hovedtrekkene i avtalen.

Statens tilbud vs. jordbrukets krav

Fredag ble det klart at jordbruket går i forhandlinger med staten. Dette er hovedforskjellene mellom jordbrukets krav og statens tilbud.

Jordbruket går i forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varslet i ettermiddag at vi går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2022.

Statens tilbud: Nødvendig snuoperasjon vil kreve mer

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret møter jordbrukets krav et godt stykke på kostnadskompensasjon, men ikke på inntektsløft. – For at bonden skal fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier Ole-Kristian Bergerud, leder i Østfold Bondelag.

Bli med på BondeTV

Hva skjer på norske gårder en fredag i mai? Vi ønsker velkommen til gårds gjennom sosiale medier, filmet og delt av bøndene selv.

Matproduksjonen må sikres

Jordbruket opplever en kostnadsvekst uten sidestykke, og derfor stuper inntektene. – Skal bøndene fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier Ole-Kristian Bergerud, leder i Østfold Bondelag.

Jordbrukets krav – kort fortalt

Her er hovedgrepene i årets krav fra jordbruket.

Jordbruksoppgjøret starter onsdag

27. april kl 11 presenterer jordbruket årets krav i forhandlingene. Følg pressekonferansen på bondelaget.no.

Studietur med Kornprogrammet til Trøndelag

Kornprogrammet i Viken gjenopptar suksessen med fagtur! Endelig kan vi reise på tur igjen, og i år reiser vi til Trøndelag. Bli med på tur med faglig og sosialt innhold.

Askeladdprisen

Vi jakter på kreative bygdegründere. Sammen med Landkreditt deler Norges Bondelag ut Askeladdprisen.

Bekymret for galopperende kostnadsvekst

De fire ordførerne i Indre Østfold-regionen har denne uka sendt brev til Landbruks- og matminister Sandra Borch, der de ber staten se særlig på kostnadsveksten for innsatsfaktorene i landbruket.

Bondelagene i Akershus, Buskerud og Østfold i møte med næringskomiteen i Viken

- Vi trenger et inntektsløft og kostnadsdekning, for å sikre matproduksjonen i landet. Det var hovedbudskapet fra Akershus, Østfold og Buskerud Bondelag da vi møtte næringskomiteen i Viken fylkeskommune i dag.

Stortingsfrokost med livesending

Onsdag 20. april arrangerer Norges Bondelag frokost utenfor Stortinget og tar en prat med aktuelle politikere. Du kan følge sendingen live her, eller på vår Facebookside.

Inntektene stuper i jordbruket

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at inntektene faller kraftig i 2022. – Tallene bekrefter den alvorlige økonomiske situasjonen i jordbruket. Det vil prege årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Hvordan fungerer jordbruksoppgjøret?

Hva foregår egentlig under jordbruksforhandlingene? Hvordan forhandles det mellom partene? Hva skjer etter at jordbruket har fått et tilbud fra Staten? Svarene får du i denne ukas episode av Landbrukspodden.

Våre samarbeidspartnere