Nyheter

Grunneiers rettigheter innskrenkes og ansvaret øker?

Det stilte Per Ludvig Spydevold spørsmål ved i sitt innlegg. "Fordrer statens tarv at Nogen maa afgive sin rørlige eller urørlige eiendom til offentlig brug, saa bør han have fuld erstatning fra statskassen" -Spydevold siterte grunnlovens paragraf 105 under årsmøtet, og det med god grunn.

Lokale smaker fra lokal kokk på bondetinget

Østfold Bondelag er stolt av at årets Bondelagskokk, Kurt Øraas kommer fra Halden, og også iår er det han som står for middagen til rundt 250 gjester. Under kveldens middag er det duket for smaker fra både Østfold, Akershus og andre deler av landet. Kjærlighet til norsk mat - ja, i høyeste grad!

- Nå må vi brette opp ermene

Dette sa fylkesleder Bjørn Gimming under sitt innlegg på årsmøtet. - Det var riktig med et brudd i år, men har vi oppnådd den innflytelsen vi trenger? Nå er det 2013 vi må jobbe mot. Det er uhyre viktig at vi nå jobber godt opp mot alle partier før valget i 2013 i forhold til å skape forståelse for landbruket.

Årsmøtet i gang på Lillehammer

Denne uka er det Bondeting på Lillehammer. Rundt 250 bønder, gjester, politikere og en statsråd er samlet for å diskutere landbruk og landbrukets utfordringer.

Åpen Gård på Trøgstad Bygdemuseum

Det blir noe å se på for hele familien når Trøgstad Bondelag inviterer til Åpen Gård førstkommende søndag.

Østfolddamer i Bygdekvinnelagsstyret

Østfold har nå hele tre damer i Norges Bygdekvinnelags styre. Solveig Homstvedt som nytt styremedlem og Marie Herrebrøden som 3.vararepresentant. Anette Raakil er NBUs representant i styret.

Bondelaget på burgerbesøk

McDonald's i Råde sendte sine ansatte på gårdsbesøk for å lære om råvarer. Forrige uke var det fylkesstyrets tur til å se hvordan kua blir til burger. Det ble et lærerikt og morsomt besøk.

Biogass fokus i Østfold

Et arbeid med en mulighetsanalyse for biogassutbyggong i Indre Østfold, Rakkestad og Halden er i gang. – Målet er å kartlegge og utløse bruk av våtorganisk avfallsressurser til ny biogassproduksjon i Østfold, - det sier en av prosjektlederne Ivar Sørby i Biogass Østfold. – Bondelaget er med i prosjektet for å se på mulighetene også for landbruket, sier Rolf Øyvind Thune, styremedlem i Østfold Bondelag.

Inspirerende tur til blomstrende reiseliv rundt Mjøsa

Hvordan kan Grønt reiseliv føre til bedre utnyttelse av gårdens ressurser? Hva skal til for å klare å starte opp et prosjekt på egen gård? Må man ha en herregård eller kan det holde med et kott på kammerset? Et åpenhjertig vertskap rundt Mjøsa øste villig vekk av sine erfaringer til nysgjerrige østfoldinger.

Rovviltmeldinger på SMS

Fra fredag 1.juni og frem til 15.september vil Fylkesmannen tilby en sms-varsling til alle som er interessert i informasjon om rovvilt i Akershus, Oslo og Østfold.

Styremøte og utsendingsmøte

Tirsdag 5.juni er det styremøte i Østfold Bondelag, samt at utsendingene til Norges Bondelag sitt årsmøte møtes for å gå igjennom sakene til årsmøte. Møtet arrangeres på Tomb Videregående skole kl 13.00

Vinn Bygdeutviklingsprisen 2012

Har du startet en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser? Da kan du vinne 200 000 kroner. Påmeldingsfrist er 1. juli 2012

Fra Østfold til Norges Bondelag

Valgkomiteen i Norges Bondelag foreslår Bjørn Gimming som nytt medlem og Kristin Ianssen som 1. vara til styret i Norges Bondelag.

De nominerte fra Østfold er:

Østfold Bondelag har foreslått Elin Klufterud og Stine Marie Bjørnstad som kandidater til Askeladdprisen.

Opptoget for økt matproduksjon

Mandag 21. mai 2012 deltok over 250 bønder og 10 traktorer fra Østfold i opptoget for økt matproduksjon i Oslo. Ca 2.500 bønder fra hele landet deltok i toget som gikk fra Landbrukets hus til Statsministerens kontor på Akershus Festning.

Bønder i by'n 21. mai

- Nå tar vi siste innspurt på aksjonene, sier fylkesleder Bjørn Gimming. Bønder fra hele fylket samler seg for å reise i samlet flokk til hovedstaden. - Vi vet allerede om flere busser, og togene vil også bli fylt opp, vi regner med å være i overkant av 200 i alle aldre. Bønder fra hele landet vil vise sin misnøye med Regjeringas tilbud i jordbruksforhandlingene i en storaksjon i Oslo på mandag 21. mai.

Vi har verdens viktigeste yrke

Dette sier Knut Anders Solberg fra Hobøl. -Jeg er 24 år, har kjøpt gård på det åpne markedet og prøver å livnære meg på det.

80 bønder og traktorer møtte Haabeth

Rakkestad- og Degernes Bondelag tok initiativet til en traktorkaravane 80 bønder og traktore møtte til slutt fram ved Fylkeshuset i Østfold. Der skulle de treffe Fylkesordfører Ole Haabeth (AP) for å markere sin missnøye med statens tilbud i Jordbruksoppgjøret.

Matmjølanlegg blir blokkert fra tirsdag morgen

I morgen blir fire matmjølanlegg over hele landet blokkert. – Norsk mat er ingen selvfølge, sier Bondelagsleder Nils T. Bjørke.

Norsk mat er ingen selvfølge

Vi vil vise hvor sårbar matsikkerheten og forsyningssituasjonen er, og fortelle folk at "Frokosten din kan forsvinne". Årets jordbruksoppgjør handler om å sikre forbrukeren trygg mat også i framtida.

Østfold er med på blokaden

Bjølsen Valsemølle er en av de 4 møllene som Norges Bondelag har blokkert. Martha Mjølnerød, nestleder i Østfold Bondelag, er med på første vakta; norsk mat er ingen selvfølge, stortingsmeldinga varslet om et løft, det kom ikke, derfor er vi her i dag, sier Mjølnerød

Bilder fra aksjoner i Østfold

Med det tilbudet regjeringa har kommet med i år tar de ikke ansvar for at den norske befolkninga skal ha tilgang til god, trygg mat til den norske befolkningen også i framtida. Det mener medlemmene i Østfold Bondelag er så alvorlig at de nå aksjonerer i hele fylket.

Østfoldbøndene egger opp til aksjoner

I dag ligger rundballer med budskapet «Nå har Jens lagt det store egget – ingen mat uten bønder» rundt om i hele Østfold.

Lokale aksjoner i gang

Det er brudd i jordbruksforhandlingene og lokale bondelag i Østfold markerer sine klare meninger. I Skiptvet vender de tommelen ned for regjeringa.

Regjeringa tar ikke sitt ansvar for økt matproduksjon

Landbrukets organisasjoner har brutt jordbruksforhandlingene og avvist regjeringas tilbud. – Norges Bondelag kan ikke ta ansvar for en jordbruksavtale som ikke tar Stortingets vedtak om økt matproduksjon på alvor, understreker Nils T. Bjørke, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag.

Regjeringa tar ikke sin egen landbruksmelding på alvor

Staten tilbud vil føre til en nedgang i norsk matproduksjon. Gjennom landbruksmeldinga legger regjeringa opp til en økning av norsk matproduksjon. Hvordan tenker regjeringa vi skal få det til ved å tilby oss dårligere inntektsutvikling enn andre grupper?

GMO-aksjon på Holli Mølle 20. mai

"Så Fremtiden" er en internasjonal aksjon av bønder rundt om i verden som setter seg i mot å dyrke GMO-avlinger. Holli Mølle i Spydeberg er en av 6 gårder i Norge som åpner gården sin for folk som vil vise sitt engasjement denne våren. ​

Askeladdprisen

Askeladdprisen er et samarbeid mellom Norges Bondelag og Landkreditt, og deles ut til unge etablerere på bygdene. Prisen, som er 30.000 kroner, kan deles mellom to kandidater og utdeles på Norges Bondelags årsmøte hvert år i juni måned. Søknadsfristen er 7. mai.

Det er betalingsvilje blandt forbrukerene.

- Er det bare 5 % av utsalgsprisen på brød som går til betaling for kornet? - sa fru Forbruker overrasket.

På tur for å hente reiselivsinspirasjon

Den 29.-30. mai drar et busslass med Østfoldinger til Mjøstraktene for å la seg inspirere av det grønne reiselivet i området.

Brød - til bondens pris

Vet du hvor mye av et brød som går til bonden? Det er skalken... I dag leverte Bondelaget sitt krav i årets jordbruksforhandlinger. Om vi får gjennomslag for vårt krav kan brødet bli 13 øre dyrere. Vi tror at forbruker har råd til det. I dag kl 14-16 kan du møte bøndene utenfor Østfoldhallen for en god prat og en god handel.

Forventer uttelling i årets jordbruksoppgjør

Kravet er essensen av den vedtatte landbruksmeldinga og situasjonen i næringa, sier fylkesleder i Østfold Bondelag, Bjørn Gimming. Det viktigste virkemiddelet for å sikre økt matproduksjon og økt rekruttering er gode inntektsmuligheter, slår Gimming fast.

Kortreist mat fra Østfold skal sjarmere reiselivsbransjen i senk

Den lokale maten står sentralt når 350 utenlandske turoperatører gjester Sarpsborg og Fredrikstad denne uka. De skal overtales til å velge Østfold som reisemål.

Spørreundersøkelse om gås.

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, i samarbeid med Østfold Bondelag og Fylkesmannen i Østfold, ønsker å kartlegge skader fra gås i Østfold. Samtidig kartlegges dagens jaktorganisering, og hvordan skadene fra gås kan reduseres. Formålet er å samle informasjon om situasjonen og deretter forbedre gåseforvaltningen i Østfold.

Bayern - hier wir kommen!

Nå er datoen spikret og det er bare å begynne å pakke snippsekken, folkens! Onsdag 24. oktober 2012 setter Østfold Bondelag nesen sydover til Munchen. Tillitsvalgte skal til Bayern for å studiere tysk landbruk! Om lag 50 vitebegjærlige bønder fra hele fylket skal få mulighet til å bli bedre kjent med det tyske landbruket, gjennom gårdsbesøk og besøk i foredlingsbedrifter i Bayern!

Nasjonal satsing på helse, miljø og sikkerhet.

I løpet av 2012 og 2013 skal det være mer enn 450 ulike arrangement hvor Helse, Miljø og Sikkerhet blir satt på dagsorden. I Østfold skal det gjennomføre ca 18 arrangement. - Dette gir landbruksnæringa en unik mulighet til å få ned ulykkestallene, sier kampanjeleder Hans Huseby.

Nytt styre samlet for første gang etter årsmøtet

Onsdag i forrige uke var hele det nye styret i Østfold Bondelag samlet til sitt første styremøte etter årsmøtet i mars. Av saker som ble behandlet på dette møte, kan nevnes evaluering av årsmøtet 2012, gjennomgang av styrets representasjoner i andre foreninger og offentlige instanser, budsjett/økonomi, evaluering av Landbrukshelga og selvsagt Jordbruksforhandlingene (herunder også aksjonsplaner).

Bondebussen på tur.

Trøgstad Bondelag inviterte 14 politikere og komunalt ansatte til busstur og gårdsbesøk i kommunen. Her fikk de opppleve eggsanking, frittgående Limousin og roboter som tar del i bondens hverdag.

Blide bønder møtte blide politikere

Næringskomiteen la tirsdag frem sine merknader til landbruksmeldinga. Bondelaget benyttet anledningen til å få stortingsrepresentantene ut i vårsola. Flere fra egen Stortingsbenken stilte opp og fikk med seg både lunsj og egg, men fikk landbruket uttelling for iherdig jobbing opp mot næringskomiteen og meldinga?

Klare for årets påskekampanje i Østfold - Ingen egg uten høner, ingen mat uten bønder

Allerede forrige uke var styret i Østfold Bondelag på Fylkeshuset og serverte påskelunsj. I uka som kommer vil flere lokallag i Østfold gå ut for å møte lokalpolitikere, påsketurister og bygdefolk som en del av den nasjonale påskekampanjen til Norges Bondelag.

RMP -rett miljøtiltak på rett sted.

Det tid for å utarbeide et nytt Regionalt miljøprogram (RMP) som skal gjelde for perioden 2013 - 2016. Gjeldende miljøprogram skal gjennomgås og forslag til nytt skal ut på høring.

Rygge inviterer til Bondepub

Neste fredag, på Balke kl 1900 - er dere hjertelig velkommen til Bondepub i regi av Rygge Bondelag. Tema for kvelden: Medlemsfordeler og viktigheten av Samvirke. Knut Andre Johansen fra Agrol innleder og Håkon Paulsberg står for det kulturelle innslaget. Det er muligheter for å kjøpe seg god varmmat til selvkostpris også. Bare å møte opp!

Ettertraktet kurs.

Frank Andre Bodahl fra Rakkestad ble deltager nr 1000 på Praktisk HMS-kurs i Østfold og Follo. Til høsten setter vi opp flere kurs. Når får vi deltaker nr. 1500?

IPT: Fagkveld på Fjeld gård

Vi minner om at det neste onsdag arrangeres fagkveld for Inn på Tunet-folk i Østfold. Ta turen til Fjeld gård på Ise i Sarpsborg, og få med deg flere interessante innledninger fra foredragsholdere som kan mye om IPT. Påmelding til Østfold Bondelag innen mandag 26.3.12 på tlf 69 89 81 50 eller e-post: ostfold@bondelaget.no

NM i havredyrking

Hvem er flinkest til å dyrke havre her i landet? Norsk Havreforening setter fokus på produksjon av havre av god kvalitet til mat og fôr og med et godt dekningsbidrag til bonden. En eller flere bønder, rådgivere, byråkrater, kornhandlere, landbruksjournalister eller andre med interesse for havre inviteres til å danne dyrkingslag.

Fagmøte korn.

Suksess med tørking og lagring av eget korn – hva krever det, og gir det meg mer penger ? Fagmøte 21. mars 2012 kl. 18.00 - 22.00.

Kvinnesterkt og ungt styre.

Etter årsmøtet i Østfold Bondelag består styret av 3 kvinner og 2 menn. I tillegg er representantene fra ØBU og ØBK kvinner. Vararepresentantene bidrar sterkt til å senke gjennomsnitsalderen til langt under Østfoldbonden som er ca 50 år.

Og årets lokallag er - Sarpsborg Bondelag!

Sarpsborg Bondelag tildeles prisen Årets Lokallag 2011 for sin evne til å sette vern av matjord på dagsorden. For noen år tilbake ble Sarpsborg Bondelag det største lokallaget i Østfold Bondelag, da tre lokallag ble slått sammen til ett. Den vellykkede sammenslåingsprosessen løftes også frem som begrunnelse for prisen.

Innsatspris til søsknene Guren

Søsknene Gerd Guren og Tor Anton Guren er tildelt årets innsatspris for sin mangeårige engasjement som rådgivere innen grøntnæringen i Østfold. De to grøntekspertene har over flere tiår inspirert Østfolds mange frukt- og grøntprodusenter med sin brede kunnskap og solide erfaring fra feltet.

Stolt av å være en landbruksordfører

Ordfører Erik Unaas med optimistisk hilsen fra Eidsberg på årsmøte.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere