Nyheter

Seminar om ulveforvaltning - oppdatert program

Tirsdag 18. september inviterer Naturbruksalliansen til seminar og debatt om forvaltningen av ulv i Norge. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer. Det gjør også en rekke politikere fra andre politiske partier, representanter fra rovviltnemndene og fagfolk som jobber med ulveforvaltning på svensk side.

Vant tråtraktor fra Felleskjøpet

Maren Lunde fra Degernes vant Østfold Bondelag sin quiz under årets Markens Grøde-messe i Rakkestad. Hun ble den heldige vinneren av en tråtraktor fra Felleskjøpet, og tok gladelig en liten kjøretur for oss.

Landbruksdirektoratet anbefaler ny regulering av svineproduksjonen

I jordbruksoppgjøret 2018 ble staten og bondeorganisasjonene enige om å regulere antall avlspurker og antall slakt/omsatte purker i svineproduksjonen. Landbruksdirektoratet fikk i oppdrag å utrede nye grenser og mulige overgangsordninger.

Utslag av krisepakken for deg

Her kan du som husdyrprodusent regne på de økonomiske effektene av krisepakken.

Utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel til 1. oktober

Opprinnelig frist for spredning av husdyrgjødsel er 1. september. Grunnet den ekstraordinære situasjonen med langvarig tørke i flere deler av landet, har Landbruks- og matdepartementet, i dag fastsatt en midlertidig endring i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav der det gis en generell utsettelse av fristen for å spre husdyrgjødsel til 1. oktober i områdene som er hardest rammet.

Glad for rask avklaring på krisepakke

Landbruksorganisasjonene og regjeringa har i dag blitt enige om innholdet i en krisepakke etter årets tørkesommer. – Dette bidrar til å redusere tapet etter tørken, sier leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag.

Framtidas bønder

En uvanlig tirsdag kveld 28. august på Tomb videregående skole der om lag 115 landbruksinteresserte agronomelever, bygdeungdommer og unge bønder møttes. En kveld der engasjerte, fremadstormende ungdommer og framtidas bønder fikk et møte med spennende mennesker og deres historier, og smake taco basert på lokale råvarer.

Fullt hus på grøntmøte i Rygge

Det var fullt hus når nærmere 100 bønder som driver med grøntproduksjon fra Østfold, Akershus, Vestfold og Buskerud var samlet på Balke Gård i Rygge. Teamet var den ekstreme tørkesommeren og hvordan dette påvirker grøntproduksjon.

Forhandler om krisepakke

Fylkesleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag, er tilfreds med at jordbruket har startet forhandlinger med staten. "En krisepakke må komme på plass for å sikre økonomien til den kriserammede bonden, og den totale matproduksjon til norske forbrukere."

Åpen Gård i Tomter 26. august

Vertskapet på Syversby Gård i Tomter ønsker velkommen til Åpen Gård søndag 26. august kl. 11.00 - 16.00.

Er du en av framtidas bønder?

Interessert i å drive gård i framtida, er ung bonde i dag eller ønsker å slå av en landbruksprat? Velkommen til samling på Tomb videregående skole tirsdag 28. august kl. 18 - 21.30. Østfold Bondelag byr på mat, besøk av engasjerte damer og quiz med bygdeungdomslaget!

Åpent Gård i Spydeberg med Østfoldmesterskap

Søndag 19. august arrangeres Åpen Gård på Grøtjern i Spydeberg. Gården åpnes kl. 12.00. Kom for å se våre dyr, og bli med på hesteridning, natursti, salg av grønnsaker. Kl 14.00 kan du bli med på kvalifisering til NM i potetskrelling.

Bondelaget vil forhandle om klimaavtale

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil gå inn i forhandlinger med regjeringa om en frivillig klimaavtale for jordbruket. Dette framkommer i et felles brev fra organisasjonene.

Samler grøntprodusenter

Østfold, Akershus, Vestfold og Buskerud Bondelag inviterer i fellesskap alle grønnsaks-/potet-/frukt- og bærprodusenter til møte i forbindelse med den ekstreme tørkesituasjonen. På møtet deltar Fylkesmannens landbruksavdeling, ledelsen i Gartnerhallen, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd, Bama og Coop i tillegg til leder i grøntutvalget i Norges Bondelag. Møtet avholdes på Balke Gård i Rygge, Østfold tirsdag 21. august.

Søk om forskuddsutbetaling

Det er lurt å søke om avlingsskadeerstatning nå, selv om du ikke kjenner totalt skadeomfang.En vil da kunne få utbetalt opp til 70 prosent av forventet erstatning i forskudd

Kort om erstatninger i årets tørke

Nå er flere i gang med tresking, og 2. slåtten på graset vurderes av flere. Det ordinære regelverket har vist seg å ikke være tilpasset en slik ekstraordinær tørke vi har i år. Derfor gjøres det en mengde unntak. Dette kan det være krevende å følge med på så her følger en oppdatering på regelverket fra Fylkesmannen pr. 31.juli.

Besøk Markens Grøde og Klimalåven

10. - 12. august arrangeres Markens Grøde i Rakkestad. Østfold`s største mat- og landbruksmesse arrangeres for 25. gang i år med stort fokus på klima og lokal mat.

Nye tiltak settes inn

På møtet mandag mellom Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og Bondelaget og Småbrukarlaget, stadfesta Dale elleve nye tiltak for å hjelpe i krisesituasjonen som tørken har skapt. Dale anerkjenner at det er en svært krevende situasjon for mange bønder i store deler av landet.

Jordbruket ber regjeringa om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Åtte tips til å berge halmen

Treskinga er så vidt i gang noen steder, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Viktig ved import av fôr

Fredag 13. juli ble det åpnet for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

Har du halm til overs eller trenger du halm ?

I disse tørketider har Felleskjøpet Agri organisert halmformidling – en gratis tjeneste for å formidle kontakt mellom norske kornprodusenter som har halm til salgs og husdyrprodusenter som trenger å kjøpe halm.

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Når bekymringene rundt tørken blir store

Det er mange som er bekymret for skadene som følge av tørken. Flere er vitne til at avlingen forringes for hver dag som går, enten det er kornåker eller eng til vinterfôr til dyr. Arikkelen nedenfor er skrevet av Kari-Anne Aanerud, som er en av tre HMS-rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving Øst.

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Velkommen til Klimalåven på Markens Grøde i Rakkestad

Norge kan bli et foregangsland innen klimasmart landbruk. Klimalåven skal være landbrukets samlingspunkt under messa, og fremmer sentrale temaer for et fremtidsrettet landbruk.

Tage Pettersen på gårdsbesøk i Varteig

Østfold Bondelags nestleder, Ole-Kristian Bergerud, tok imot Tage Pettersen på gårdsbesøk tirsdag 3. juli. Pettersen ønsket å lære om bondens hverdag og være med på de daglige oppgavene på gården.

Kritisk grovfôrsituasjon - tid for dugnad

Tilgangen på grovfôr til husdyr er nå kritisk, og husdyr- og kornbønder må hjelpe hverandre. Se også informasjon om fagmøte for husdyrprodusenter.

Vi får ny dyrehelseforskrift 1. juli

Den nye dyrehelseforskriften fokuserer på forebygging. Kravene i forskriften er satt for å hindre spredning av smitte mellom besetninger. Her kan du lese mer om endringene fra gammel til ny forskrift.

Bedriftsutviklingsprisen 2018

Hvem blir årets prisvinner i Østfold? Innovasjon Norge deler hvert år ut 50.000 kroner til en landbruksbasert virksomhet som har fremhevet seg på ulike områder i hvert fylke. De fylkesvise vinnerne går videre til den nasjonale kåringen der premien er på 250.000 kroner. Påmeldingsfrist: 20. august.

Støtte til regulering i svinenæringa

Mandag inviterte Norsvin og bondelagene i Østfold og Akershus til et produsentmøte for å drøfte og få innspill til arbeid med markeds- og produksjonsregulering, sett i lys av årets jordbruksoppgjør. Nærmere 40 svineprodusenter fra hele Østfold og Akershus var møtt opp hos Marit og Carl Gauterud på Carlberg gård i Rygge når leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag ønsket velkommen.

Ny informasjon – Tørkeskade i korn – arealtilskudd og erstatning

Produsenter som kan dokumentere at forsommertørken har ødelagt kornåkre har rett til både arealtilskudd for korn og erstatning for avlingssvikt i kornproduksjon. Videre er det presisert at du ikke trenger å søke dispensasjon fra kravet om «vanlig jordbruksproduksjon» grunnet tørke når du skal søke om produksjonstilskudd, så lenge du har utført de normale arbeidsoppgavene og hatt en forsvarlig og god drift.

Drastisk økning av villsvin om tiltak ikke settes inn

Villsvin er definert som en fremmed art i Norge. I dag er det ca. 1000 villsvin i Norge, først og fremst i Østfold. - Rapporten fra Vitenskapskomiteen som er lagt fram bekrefter alvoret vi har pekt på i lengre tid", sier leder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag. "Vi har ingen tid å miste i arbeidet med å organisere interessene for å sette igang tiltak for å bekjempe etableringen."

Lisensjakt på ulv i ulvesona

- Dette er et gledelig vedtak, konstanterer leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag etter dagens fellesmøte i Rovviltnemda for Østfold, Akershus og Hedmark. Med dagens vedtak har Rovviltnemndene i sone 4 og 5 vist at de vil starte aktiv forvaltning av ulv også innenfor ulvesona. I praksis betyr dette at alle ulvene i revirene i Slettås (Hedmark), Hobøl (Østfold) og Mangen (Akershus/Hedmark) skal tas ut.

Møte om markedsregulering for svin

Norsvin Akershus, Norsvin Østfold, Akershus Bondelag og Østfold Bondelag inviterer svineprodusenter til møte mandag 25. juni for å gi og få innspill. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes innleder.

Ungdomspolitikere var bonde for en dag

Ungdomspolitikere var torsdag invitert med på Landbruksakademi av Østfold Bondelag og Østfold Bygdeungdomslag. I alt 14 ungdomspolitikere fra de fleste partier fikk møte unge bønder med ulike produksjoner, og ikke minst ulike opplevelser av det å være ung bonde i Østfoldlandbruket. Det var mange spørsmål, gode diskusjoner, masse latter og storfornøyde ungdommer som likte det de fikk servert.

Svar om regelverk avlingsskade

Østfold Bondelag får mange henvendelser fra bekymrede bønder om dagen som etterlyser gode råd på hva de nå skal gjøre i forhold til tørkeskadde arealer. Vi har utfordret Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet på dette, og her følger en klargjøring.

Ta kontakt om du er rammet av tørken

«Vi ser at det er mange av korn-, men også grasbønder i Østfold som er rammet hardt av tørken», sier en bekymret Svend Arild Uvaag, leder i Østfold Bondelag. «Jeg får mange telefoner hvor bønder forteller at de frykter at mer eller mindre hele avlinga er tapt. Dette bekymrer oss."

Ungdomspolitikere besøker Østfoldbønder

Torsdag arrangerer Østfold Bygdeungdomslag og Østfold Bondelag Landbruksakademi for ungdomspolitikere. En hel dag er viet besøk hos bønder og bedrifter i Østfoldlandbruket med skolering i landbruk og landbrukspolitikk. Nærmere 20 ungdommer er påmeldt, og årets landbruksakademi vil sette fokus på verdiskaping i næringa, muligheter for næringsutvikling, rekruttering, dyrevelferd

Åpen Gård i Trøgstad 17. juni 2018

Søndag 17. juni er Trøgstad Bondelag med på å arrangere Åpen Gård på bygdemuseet. I tiden 12.00 - 16.00 kan dere oppleve dyrene på gården, traktorer, redskap, samt delta i en rekke aktiviteter for hele familien. Salg av rømmegrøt, varm mat, vafler og kaffe. Gratis inngang!

Hvor mange ulv skal vi ha?

Fylkesleder Svend Arild Uvaag stilte spørsmålet «Hvor mange ulv mener Venstre vi skal ha i Norge?» til Venstres nestleder Terje Breivik på Bondetingets andre dag. Venstre gikk inn i regjeringen i januar 2018, og Ola Elvestuen, som er nestlederkollega med Breivik, er klima- og miljøminister.

Østfoldinger i ledelsen i bondelaget

Norges Bondelag har gjenvalgt korn- og ammekubonde Bjørn Gimming som 1. nestleder. Videre ble Martha Mjølnerød som er korn- og svinebonde fra Spydeberg valgt som ny varaordfører i Bondelaget.

Si ifra til grunneieren!

Jon Stumberg stilte spørsmålet «Hvorfor kunne ikke jeg fått et varsel om registreringen?» i sitt innlegg på Bondetinget. Spørsmålet stilte han etter å ha oppdaget at det var registrert en sjelden plante i veikanten hans, men for seint.

Gras på dagsorden

Både leder og nestleder i Østfold Bondelag viet sin taletid på arealtilskudd for grovfôr i sone 1 i sine innlegg på Bondetinget, som avholdes 6. og 7. juni på Lillehammer. Dette tilskuddet blei halvert i jordbruksforhandlingene 2016 og fjernet i 2017, noe som har opprørt mange østfoldinger.

Følg bondetinget direkte

Årsmøtet i Norges Bondelag 2018 er igang, og fra onsdag klokka 08.30 kan du følge årsmøtet direkte her.

Ikke god nok dyrevelferd

I dag er Mattilsynets rapport klar, etter tilsyn hos halvparten av slaktegrisprodusentene i Rogaland. Dyrevelferdsprogrammet som er i gang vil bedre dyrevelferden.

Bondelaget peker på løsninger

Det er invitert til høring på handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2019 – 2022 som er en sentral del av Regional transportplan for Østfold mot 2050. Østfold Bondelag behandla høringsforslaget på styremøtet 30. mai 2018, og er i sitt tilsvar opptatt av å peke på praktiske løsninger som kan gjøres for å minske behovet for å bygge ned matjord, men allikevel oppnå behovet for å oppgradere mindre veier, gang- og sykkelstier, hensettingsplasser for tog, behov for grunnerverv osv.

Markdager om kantsoner

Vannområde Glomma sør arrangerer, sammen med bondelag og kommuner, markdager om skjøtsel av kantsoner langs bekker. Neste mulighet er mandag 4. juni i Sarpsborg.

Energianalyse på pilotgårder - ny kurskveld

Det er nå gjennomført energianalyse på 6 pilotgårder i Østfold. Prosjektet "Klimasmart landbruk i Østfold" inviterer til kurskveld onsdag 13. juni for en presentasjon av resultatene. Her vil Norges Vel presentere analysene og forslagene til energiomlegging på den enkelte gård/produksjon. Videre vil Norges Vel gjennomgå et enkelt verktøy i excel som viser hvordan dere kursdeltakere selv kan legge inn tall fra egen drift.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere