Nyheter

Ny strømstøtteordning vedtatt: Søknadsskjema er nå lagt ut

Skjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30.september.

Sikkerhet i landbruket – ikke la sikringsradioen ligge i skuffen

Gårdsarbeid og matproduksjon tilbyr spennende og varierte, men også tøffe og risikofylte arbeidsoppgaver. Ofte er man også utsatt for vær og vind det kan være vanskelig å sikre seg mot. Dessverre skjer det mange ulykker i landbruket.

Forskriften for ekstra produksjonstilskudd er klar

Utbetalingen kommer i september, mens de som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023.

Bjørn Gimming (49) fra Østfold fortsetter som leder i Norges Bondelag

Under årsmøtet i Norges Bondelag ble Bjørn Gimming gjenvalgt som leder. Gimming har vært leder det siste året, og er svært godt kjent med Norges Bondelag gjennom mange års arbeid i ulike verv.

Startskuddet har gått - inntektsløftet skal gjennomføres

Årsmøtet i Norges Bondelag har vedtatt denne resolusjonen.

Fikk gjennomslag for å se på kontingenten

Østfold Bondelag har arbeidet målrettet for at organisasjonens kontingentsystem skal gås igjennom. Arbeidet blei kronet med seier, da årsmøtet tilsluttet seg en slik revisjon under behandlingen av rammebudsjett og kontingent i 2023.

Hvor blei det av matkornsatsinga?

Dette spørsmålet stilte Per Erik Tofteberg til landbruks- og matminister Sandra Borch på Bondetingets andre dag.

Tenk nytt om kommunikasjon!

Det oppfordret Thomas Riiser organisasjonen til i sitt innlegg under generaldebatten på Bondetinget. - Folk flest har ikke noe forhold til målpriser, prisnedskriving eller RMP-tilskudd. Vi må kommunisere ut det som faktisk betyr noe; "Hvor mye tjener den enkelte bonde eller det enkelt årsverk?", sa Riiser fra talerstolen.

Først ut i generaldebatten

Fylkesleder Ole-Kristian Bergerud var første taler ut i dagens generaldebatt på årsmøtet i Norges Bondelag. Han takket Bjørn Gimming for en god leders tale, og at Gimming understreket at årets jordbruksoppgjør kun var starten på en snuoperasjon for næringa.

Pant boksen i sommer så slipper dyra å lide

Nå relanserer vi den landsomfattende informasjonskampanjen. I 2020 lanserte vi kampanjen #Pant boksen!. Kampanjen har som formål å få slutt på søppel og drikkebokser som blir slengt i veikanten og havner i fôret.

Vil bidra til en reinere Oslofjord

Norges Bondelag sendte 1. juni svar på høringen med forslag om nye miljøkrav for Oslo og Viken. I sitt svar peker Bondelaget på at kravene må være kunnskapsbaserte og målretta. Derfor mener Bondelaget at de beste tiltakene for å redusere nitrogenavrenning til Oslofjorden er god gjødselplanlegging, presisjonsgjødsling og dyrking av fangvekster, framfor Statsforvalterens forslag om å pålegge at 60 prosent av arealene skal overvintre i stubb.

Slik blir kompensasjonen

Her kan du lese nærmere om hvordan kostnadskompensasjonen er løst i årets jordbruksavtale.

Innsamling av landbruksplast – flere muligheter

Felleskjøpet lanserer nytt pilotprosjekt hvor Østfoldbønder tilbys å kunne levere tomme storsekker kostnadsfritt.

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Norges Bondelag er klar

Valgnemnda innstiller Bjørn Gimming som fortsatt leder av Bondelaget, og gjenvalg av Egil C. Hoen som 1. nestleder og Bodhild Fjelltveit som 2. nestleder.

Hvordan slår avtalen ut på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan jordbruksavtalen påvirker økonomien på ditt bruk.

Første steg i nødvendig snuoperasjon

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige med staten om en jordbruksavtale for 2022 og 2023. – Et første viktig steg i en snuoperasjon for landbruket, sier Ole-Kristian Bergerud, leder i Østfold Bondelag.

Jordbruksavtalen 2022 – kort fortalt

Årets jordbruksavtale omtales som et første viktig steg i en snuoperasjon for landbruket. Dette er hovedtrekkene i avtalen.

Statens tilbud vs. jordbrukets krav

Fredag ble det klart at jordbruket går i forhandlinger med staten. Dette er hovedforskjellene mellom jordbrukets krav og statens tilbud.

Jordbruket går i forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varslet i ettermiddag at vi går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2022.

Statens tilbud: Nødvendig snuoperasjon vil kreve mer

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret møter jordbrukets krav et godt stykke på kostnadskompensasjon, men ikke på inntektsløft. – For at bonden skal fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier Ole-Kristian Bergerud, leder i Østfold Bondelag.

Bli med på BondeTV

Hva skjer på norske gårder en fredag i mai? Vi ønsker velkommen til gårds gjennom sosiale medier, filmet og delt av bøndene selv.

Matproduksjonen må sikres

Jordbruket opplever en kostnadsvekst uten sidestykke, og derfor stuper inntektene. – Skal bøndene fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier Ole-Kristian Bergerud, leder i Østfold Bondelag.

Jordbrukets krav – kort fortalt

Her er hovedgrepene i årets krav fra jordbruket.

Jordbruksoppgjøret starter onsdag

27. april kl 11 presenterer jordbruket årets krav i forhandlingene. Følg pressekonferansen på bondelaget.no.

Studietur med Kornprogrammet til Trøndelag

Kornprogrammet i Viken gjenopptar suksessen med fagtur! Endelig kan vi reise på tur igjen, og i år reiser vi til Trøndelag. Bli med på tur med faglig og sosialt innhold.

Askeladdprisen

Vi jakter på kreative bygdegründere. Sammen med Landkreditt deler Norges Bondelag ut Askeladdprisen.

Bekymret for galopperende kostnadsvekst

De fire ordførerne i Indre Østfold-regionen har denne uka sendt brev til Landbruks- og matminister Sandra Borch, der de ber staten se særlig på kostnadsveksten for innsatsfaktorene i landbruket.

Bondelagene i Akershus, Buskerud og Østfold i møte med næringskomiteen i Viken

- Vi trenger et inntektsløft og kostnadsdekning, for å sikre matproduksjonen i landet. Det var hovedbudskapet fra Akershus, Østfold og Buskerud Bondelag da vi møtte næringskomiteen i Viken fylkeskommune i dag.

Stortingsfrokost med livesending

Onsdag 20. april arrangerer Norges Bondelag frokost utenfor Stortinget og tar en prat med aktuelle politikere. Du kan følge sendingen live her, eller på vår Facebookside.

Inntektene stuper i jordbruket

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at inntektene faller kraftig i 2022. – Tallene bekrefter den alvorlige økonomiske situasjonen i jordbruket. Det vil prege årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Hvordan fungerer jordbruksoppgjøret?

Hva foregår egentlig under jordbruksforhandlingene? Hvordan forhandles det mellom partene? Hva skjer etter at jordbruket har fått et tilbud fra Staten? Svarene får du i denne ukas episode av Landbrukspodden.

Nyttig grøntmøte

Det var et toppa lag med innledere som hadde tatt seg tid til å dra til Råde for å være med på fagmøte for grøntprodusenter i Akershus, Østfold og Buskerud. – Grøntprodusentene står for stor verdiskapning, og er viktig for bondelagene i Viken sa Ole Kristian Bergerud, fylkesleder i Østfold, da han ønsket velkommen til møte.

Norsk matberedskap må sikres – gi bonden ei inntekt å leve av nå!

Representantskapet har vedtatt denne resolusjonen, med marsjordre til årets jordbruksforhandlinger.

Norske bønder står sammen med bønder i Ukraina

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt resolusjon om situasjonen i Ukraina. I tillegg fikk representantskapet en oppdatering fra direktøren i UNAF, en paraply for ukrainske landbruksorganisasjoner, på hvordan situasjonen for bønder i Ukraina er nå.

Fagmøte; Hva vil de neste årene bringe av muligheter og utfordringer for grøntprodusenter på Østlandet?

Endelig kan vi invitere til fagmøte for grøntprodusenter på Østlandet. Sett av tirsdag 5. april for å møte et stjernegalleri av innledere. Statssekretær Wenche Westberg, leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming, leder i Norsk Grønt Arne Kristian Kolberg, inspektør i Arbeidstilsynet Laila Grødal, jordbærprodusent Per-Fredrik Saxebøl og rådgiver i HMS Kari-Anne Aanerud kommer. Kommer du ?

Gjenvalg på leder i Østfold Bondelag

Årsmøtet i Østfold Bondelag 2022 ga fornyet tillit og ingen blanke stemmer til fylkesleder Ole Kristian Bergerud, fra Varteig. Se valgresultatet her.

Prisdryss på årsmøtet

I år var det tid for heder og ære til en rekke personer som på ulik måte har gjort en stor innsats. Innsatsprisen 2021 gikk til Elise Eng og Evy Lund Kvernenes, Årets verver 2021 ble Per Ola Haartveit og prisen som Årets lokallag gikk til Skiptvet Bondelag. Les hvorfor her.

Leders tale til ettertanke

Leders tale på årets årsmøte i Østfold Bondelag var naturlig nok preget av krigen i Europa og de lidelser og utfordringer dette medfører. Fylkesleder Ole-Kristian Bergerud fulgte opp med et klart budskap om at gapet mellom et årsverk i jordbruket og gjennomsnittsinntekta til andre grupper må tettes med minst en fjerdedel.

Ingen aksept for ny fordeling

- Vi kan ikke akseptere forslaget til ny fordelingsnøkkel for RMP-midlene. Vi skal produsere mest mulig mat i et fylke mye god kornjord. Vi er klare til å utføre dette samfunnsoppdraget. Men, når vi samtidig får i oppgave å redde Oslofjorden og ta vare på vassdragene, med enda mindre midler, må rope et varsko. Dette er hoderystende forslag som kommer til å få store konsekvenser for tilslutningen til RMP, sier en opprørt Ole-Kristian Bergerud, fylkesleder i Østfold Bondelag.

Aslak Eriksrud på årsmøte i Østfold Bondelag

Årsmøte i Østfold Bondelag avholdes på Hafslund konferansesenter torsdag 24. mars. Nærmere 100 delegater og gjester vil møtes blant annet for å høre politisk kommentator i TV 2, Aslak Eriksrud innlede om landbrukets utfordringer og muligheter i en verden med uroligheter og krig. Han vil naturlig nok også innom mulighetsrommet med ny såkalt landbruksvennlig regjering.

Endringer i avlingsskadeordningen?

Styret i Østfold Bondelag har gitt sitt innspill til rapporten «Gjennomgang av ordningen for tilskudd ved produksjonssvikt» . Dette er en gjennomgang av det vi tidligere kalte avlingsskadeordningen, og forslagene vil ble en del av årets jordbruksforhandlinger. Les vårt innspill her.

Tett gapet

I dag leverte Østfold Bondelag sitt innspill til årets jordbruksforhandlinger til Norges Bondelag. I innspillet er fylkeslaget klare på at det er et betydelig gap mellom hva et årsverk i jordbruket betaler seg i forhold til hva som er gjennomsnittlig lønnsnivå for en lønnsmottaker. Østfold Bondelag forventer at dette gapet tettes med minst en fjerdedel, etter at kostnadsveksten er kompensert fullt ut og det er gitt kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper i samfunnet. Østfold Bondelag mener at alle typer produksjoner, uavhengig av størrelse eller geografi må løftes vesentlig inntektsmessig, men at de produksjonene som ligger særlig langt etter på nivå, jamfør referansebruksberegningene, må få et spesielt fokus.

Bli med på kurs i bruk av sosiale medier 28. mars

Østfold Bondelag inviterer deg som har en liten «bondeinfluenser» i deg eller er lokallagets ansvarlige for sosiale medier til fysisk og praktisk kurs. Mandag 28. mars kl. 18.00 får du får kyndig hjelp av Eva Pettersen fra Byro.no og Elise Eng @grisebonden til å lykkes bedre på sosiale medier.

Dette bør du vite om krisen i Ukraina

Situasjonen i Ukraina påvirker mange. Også landbruket vil merke at Russland har invadert Ukraina. Her har vi samlet informasjon som kan være nyttig for bonden med tanke på situasjonen.

Valgnemdas innstilling 2022

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Østfold Bondelag er klar, og de innstiller på gjenvalg av Ole-Kristian Bergerud som leder.

Regjeringen med tiltak for å sikre norsk matproduksjon

Regjeringen sier de vil gi norske bønder økonomisk sikkerhet for å produsere matkorn.

Stormøte Korn: Ingen løfter, mye god vilje fra landbruksministeren

Landbruks- og matminister Sandra Borch var forsiktig med løftene, men serverte mange formuleringer med positiv klang på Stormøte Korn i Askim i går.

Stormøte korn 2. mars

Onsdag 2. mars inviterer Østfold og Akershus Bondelag til stormøte korn i Askim. - Vi er svært glade for å presentere et program med et "stjernegalleri" av innledere. Sjekk her. Alle hjertelig velkomne.

Kurs i omlegging til fornybar energi på gårdsbruk

Hvordan bli mer selvforsynt med varme og strøm på gården? Vi inviterer til kurset “Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk" tirsdag 8. mars kl. 17.00 på Tomb vgs. Solli Bioenergi AS står for det faglige innholdet.

Vårt budskap til friluftslivet: Husk avtale med grunneier

Ta kontakt med grunneier tidligst mulig når det skal planlegges stier og løyper for friluftsliv! Det er hovedbudskapet fra bondelagene i Viken til alle som planlegger skiløyper og turstier.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere