Nyheter

Statens tilbud vs. jordbrukets krav

Fredag ble det klart at jordbruket går i forhandlinger med staten. Dette er hovedforskjellene mellom jordbrukets krav og statens tilbud.

Jordbruket går i forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg varslet i ettermiddag at vi går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2022.

Statens tilbud: Nødvendig snuoperasjon vil kreve mer

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret møter jordbrukets krav et godt stykke på kostnadskompensasjon, men ikke på inntektsløft. – For at bonden skal fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier Ole-Kristian Bergerud, leder i Østfold Bondelag.

Bli med på BondeTV

Hva skjer på norske gårder en fredag i mai? Vi ønsker velkommen til gårds gjennom sosiale medier, filmet og delt av bøndene selv.

Matproduksjonen må sikres

Jordbruket opplever en kostnadsvekst uten sidestykke, og derfor stuper inntektene. – Skal bøndene fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier Ole-Kristian Bergerud, leder i Østfold Bondelag.

Jordbrukets krav – kort fortalt

Her er hovedgrepene i årets krav fra jordbruket.

Jordbruksoppgjøret starter onsdag

27. april kl 11 presenterer jordbruket årets krav i forhandlingene. Følg pressekonferansen på bondelaget.no.

Studietur med Kornprogrammet til Trøndelag

Kornprogrammet i Viken gjenopptar suksessen med fagtur! Endelig kan vi reise på tur igjen, og i år reiser vi til Trøndelag. Bli med på tur med faglig og sosialt innhold.

Askeladdprisen

Vi jakter på kreative bygdegründere. Sammen med Landkreditt deler Norges Bondelag ut Askeladdprisen.

Bekymret for galopperende kostnadsvekst

De fire ordførerne i Indre Østfold-regionen har denne uka sendt brev til Landbruks- og matminister Sandra Borch, der de ber staten se særlig på kostnadsveksten for innsatsfaktorene i landbruket.

Bondelagene i Akershus, Buskerud og Østfold i møte med næringskomiteen i Viken

- Vi trenger et inntektsløft og kostnadsdekning, for å sikre matproduksjonen i landet. Det var hovedbudskapet fra Akershus, Østfold og Buskerud Bondelag da vi møtte næringskomiteen i Viken fylkeskommune i dag.

Stortingsfrokost med livesending

Onsdag 20. april arrangerer Norges Bondelag frokost utenfor Stortinget og tar en prat med aktuelle politikere. Du kan følge sendingen live her, eller på vår Facebookside.

Inntektene stuper i jordbruket

Nye tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at inntektene faller kraftig i 2022. – Tallene bekrefter den alvorlige økonomiske situasjonen i jordbruket. Det vil prege årets jordbruksoppgjør, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Hvordan fungerer jordbruksoppgjøret?

Hva foregår egentlig under jordbruksforhandlingene? Hvordan forhandles det mellom partene? Hva skjer etter at jordbruket har fått et tilbud fra Staten? Svarene får du i denne ukas episode av Landbrukspodden.

Nyttig grøntmøte

Det var et toppa lag med innledere som hadde tatt seg tid til å dra til Råde for å være med på fagmøte for grøntprodusenter i Akershus, Østfold og Buskerud. – Grøntprodusentene står for stor verdiskapning, og er viktig for bondelagene i Viken sa Ole Kristian Bergerud, fylkesleder i Østfold, da han ønsket velkommen til møte.

Norsk matberedskap må sikres – gi bonden ei inntekt å leve av nå!

Representantskapet har vedtatt denne resolusjonen, med marsjordre til årets jordbruksforhandlinger.

Norske bønder står sammen med bønder i Ukraina

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt resolusjon om situasjonen i Ukraina. I tillegg fikk representantskapet en oppdatering fra direktøren i UNAF, en paraply for ukrainske landbruksorganisasjoner, på hvordan situasjonen for bønder i Ukraina er nå.

Fagmøte; Hva vil de neste årene bringe av muligheter og utfordringer for grøntprodusenter på Østlandet?

Endelig kan vi invitere til fagmøte for grøntprodusenter på Østlandet. Sett av tirsdag 5. april for å møte et stjernegalleri av innledere. Statssekretær Wenche Westberg, leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming, leder i Norsk Grønt Arne Kristian Kolberg, inspektør i Arbeidstilsynet Laila Grødal, jordbærprodusent Per-Fredrik Saxebøl og rådgiver i HMS Kari-Anne Aanerud kommer. Kommer du ?

Gjenvalg på leder i Østfold Bondelag

Årsmøtet i Østfold Bondelag 2022 ga fornyet tillit og ingen blanke stemmer til fylkesleder Ole Kristian Bergerud, fra Varteig. Se valgresultatet her.

Prisdryss på årsmøtet

I år var det tid for heder og ære til en rekke personer som på ulik måte har gjort en stor innsats. Innsatsprisen 2021 gikk til Elise Eng og Evy Lund Kvernenes, Årets verver 2021 ble Per Ola Haartveit og prisen som Årets lokallag gikk til Skiptvet Bondelag. Les hvorfor her.

Leders tale til ettertanke

Leders tale på årets årsmøte i Østfold Bondelag var naturlig nok preget av krigen i Europa og de lidelser og utfordringer dette medfører. Fylkesleder Ole-Kristian Bergerud fulgte opp med et klart budskap om at gapet mellom et årsverk i jordbruket og gjennomsnittsinntekta til andre grupper må tettes med minst en fjerdedel.

Ingen aksept for ny fordeling

- Vi kan ikke akseptere forslaget til ny fordelingsnøkkel for RMP-midlene. Vi skal produsere mest mulig mat i et fylke mye god kornjord. Vi er klare til å utføre dette samfunnsoppdraget. Men, når vi samtidig får i oppgave å redde Oslofjorden og ta vare på vassdragene, med enda mindre midler, må rope et varsko. Dette er hoderystende forslag som kommer til å få store konsekvenser for tilslutningen til RMP, sier en opprørt Ole-Kristian Bergerud, fylkesleder i Østfold Bondelag.

Aslak Eriksrud på årsmøte i Østfold Bondelag

Årsmøte i Østfold Bondelag avholdes på Hafslund konferansesenter torsdag 24. mars. Nærmere 100 delegater og gjester vil møtes blant annet for å høre politisk kommentator i TV 2, Aslak Eriksrud innlede om landbrukets utfordringer og muligheter i en verden med uroligheter og krig. Han vil naturlig nok også innom mulighetsrommet med ny såkalt landbruksvennlig regjering.

Endringer i avlingsskadeordningen?

Styret i Østfold Bondelag har gitt sitt innspill til rapporten «Gjennomgang av ordningen for tilskudd ved produksjonssvikt» . Dette er en gjennomgang av det vi tidligere kalte avlingsskadeordningen, og forslagene vil ble en del av årets jordbruksforhandlinger. Les vårt innspill her.

Tett gapet

I dag leverte Østfold Bondelag sitt innspill til årets jordbruksforhandlinger til Norges Bondelag. I innspillet er fylkeslaget klare på at det er et betydelig gap mellom hva et årsverk i jordbruket betaler seg i forhold til hva som er gjennomsnittlig lønnsnivå for en lønnsmottaker. Østfold Bondelag forventer at dette gapet tettes med minst en fjerdedel, etter at kostnadsveksten er kompensert fullt ut og det er gitt kronemessig lik inntektsutvikling som andre grupper i samfunnet. Østfold Bondelag mener at alle typer produksjoner, uavhengig av størrelse eller geografi må løftes vesentlig inntektsmessig, men at de produksjonene som ligger særlig langt etter på nivå, jamfør referansebruksberegningene, må få et spesielt fokus.

Bli med på kurs i bruk av sosiale medier 28. mars

Østfold Bondelag inviterer deg som har en liten «bondeinfluenser» i deg eller er lokallagets ansvarlige for sosiale medier til fysisk og praktisk kurs. Mandag 28. mars kl. 18.00 får du får kyndig hjelp av Eva Pettersen fra Byro.no og Elise Eng @grisebonden til å lykkes bedre på sosiale medier.

Dette bør du vite om krisen i Ukraina

Situasjonen i Ukraina påvirker mange. Også landbruket vil merke at Russland har invadert Ukraina. Her har vi samlet informasjon som kan være nyttig for bonden med tanke på situasjonen.

Valgnemdas innstilling 2022

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Østfold Bondelag er klar, og de innstiller på gjenvalg av Ole-Kristian Bergerud som leder.

Regjeringen med tiltak for å sikre norsk matproduksjon

Regjeringen sier de vil gi norske bønder økonomisk sikkerhet for å produsere matkorn.

Stormøte Korn: Ingen løfter, mye god vilje fra landbruksministeren

Landbruks- og matminister Sandra Borch var forsiktig med løftene, men serverte mange formuleringer med positiv klang på Stormøte Korn i Askim i går.

Stormøte korn 2. mars

Onsdag 2. mars inviterer Østfold og Akershus Bondelag til stormøte korn i Askim. - Vi er svært glade for å presentere et program med et "stjernegalleri" av innledere. Sjekk her. Alle hjertelig velkomne.

Kurs i omlegging til fornybar energi på gårdsbruk

Hvordan bli mer selvforsynt med varme og strøm på gården? Vi inviterer til kurset “Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk" tirsdag 8. mars kl. 17.00 på Tomb vgs. Solli Bioenergi AS står for det faglige innholdet.

Vårt budskap til friluftslivet: Husk avtale med grunneier

Ta kontakt med grunneier tidligst mulig når det skal planlegges stier og løyper for friluftsliv! Det er hovedbudskapet fra bondelagene i Viken til alle som planlegger skiløyper og turstier.

Spørsmål og svar om kompensasjonsordningen for strøm

Hvordan slår strømkompensasjonen ut for deg som bonde og hva har Bondelaget gjort for å gjøre ordningen mer treffende for landbruket?

Enige om strømstøtte til landbruket

SV og regjeringen er nå enige om strømstøtte til landbruket. 500 millioner kroner ekstra blir bevilget. Så vidt Norges Bondelag forstår er det også enighet om viktige føringer om inntektsløft og selvforsyning til årets jordbruksoppgjør. Når det gjelder gjødsel er det fortsatt usikkert.

Varsel om årsmøte i Østfold Bondelag 2022

Årsmøtet i Østfold Bondelag er i år planlagt å finne sted på konferansesenteret på Hafslund hovedgård og konferansesenter i Sarpsborg kommune, torsdag den 24.mars 2022.

Kurs i omlegging til fornybar energi

I samarbeid med Klimasmart landbruk Viken og Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer bondelagene i Østfold, Buskerud og Akershus til kurset “Omlegging til fornybar energi på gårdsbruk".

Tillitsvalgte i bondelaget skoleres til innsats og kamp

2022 er ikke mange ukene gammelt men allerede har en rekke tillitsvalgte i Østfold Bondelag gjennomført kurs i ledelse av organisasjoner, kurs i bruk av sosiale medier og samling med skolering i strategi foran årets jordbruksforhandlinger.

Krever full kompensasjon for rovviltavvisende gjerder

Østfold Bondelag sendte torsdag 28. januar 2022 et brev til rovviltnemnda i region 4, der fylkeslaget blant annet krever økte satser for oppsett og drift av rovviltavvisende gjerder. Østfold Bondelag påpeker i samme brev at rammen for forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) er alt for lav i våre områder og at denne også må heves betraktelig. Brevet blei svært aktuelt da Oslo tingrett tre dager seinere avsa en dom der de stanser lisensjakta på fire flokker innenfor ulvesona.

Initiativ for gjødselkompensasjon

Tilgang på gjødsel er det mest kritiske før våronna. Nå ber Bondelaget om samarbeid for å gi bonden sikkerhet, og for å unngå lavere matproduksjon.

Strømordning på plass for landbruket

Regjeringa kommer med strømkompensasjon til bønder. – Dette er bra, og i tråd med det vi har bedt om, sier Gimming.

Ber om hastemøter om kostnadsøkningene

Bondelaget og Småbrukarlaget ber om hastemøter med ansvarlige departementer så raskt som mulig. Bakgrunnen er de ekstraordinære kostnadsøkningene som matprodusenter opplever for tiden.

Krever strakstiltak for bonden

Situasjonen for bonden er akutt, og det trengs tiltak for å sikre matproduksjonen nå. Bruk løsningene som gir best uttelling for bonden, krever Bondelaget.

Ny medarbeider i Østfold Bondelag

Erlend Lund Kvernenes er ansatt som førstekonsulent i Østfold Bondelag (vikariat ut 2022). Han kommer fra stillingen som natur- og miljørådgiver hos Stord-Fitjar kommune, og hadde sin første arbeidsdag hos oss den 3. januar.

Jordbruksforhandlingene: Alle medlemmer kan påvirke!

Dagens situasjon i landbruket gjør at vårens jordbruksforhandlinger blir viktigere enn noen gang. Nå trenger Bondelaget innspill fra alle medlemmer i hele landet.

Norges Bondelag oppnår resultater

På tampen av et hektisk halvår, må vi benytte anledningen til å se tilbake på hva som har preget bondelags-høsten, og alt vi faktisk har fått til!

Nødvendig ordning for tilgangen til norske grønnsaker

Bondelaget og Småbrukarlaget ba om en særskilt støtteordning for veksthusnæringa, grunnet kraftig økte strømkostnader. I dag har regjeringa foreslått en slik ordning.

Fagmøte grøntprodusenter Østlandet utsatt

Det planlagte fagmøte for grøntprodusenter torsdag 13. januar 2022 utsettes. Nye retningslinjer betyr at møter som dette ikke vil være mulig eller forsvarlig å gjennomføre fysisk. Vi har derfor konkludert med at det flyttes til mars, og håper at det da er mulig å møtes fysisk.

Ber om energiløsning for veksthusene

Bondelaget og Småbrukarlaget ber om en særskilt støtteordning for veksthusnæringa grunnet kraftig økte strømkostnader.

Julefreden senker seg

Vi er på hjemmekontor allerede, og fra og med tirsdag 21. desember og fram til mandag 3. januar er det julestengt i Østfold Bondelag. Vi vil benytte anledningen til å ønske dere alle en God Jul og et Godt Nytt år. Er det akutte saker som tilsier at du må ha kontakt med administrasjonen ring organisasjonssjef Mina M. Johansen på mobil 917 75 831

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere