Nyheter

Fugleinfluensa i Norge

De siste ukene er det oppdaget flere fugler med smittsom fugleinfluensa. Derfor utvides nå området med portforbud for fjørfe ytterligere, og gjelder hele Sør-Norge. All hobbyhøns må registreres hos Mattilsynet.

Fugleinfluensa nå i Norge - råd fra Mattilsynet

Hold fjørfe innendørs, etter at det er oppdaget fugleinfluensa på villfugl.

Fagdag om fossilfrie korntørker 8 desember - på web

Det er et økende behov for mer tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hva finnes av ulike løsninger på dette? Bli med på korntørkefagdag på web

Gjennomfører arbeidsgiverkurs for 2000 deltakere i vinter

En samlet grøntnæring har tatt grep etter sommerens medieoppslag om arbeidsforhold i næringen. Nå er nytt kurs for alle arbeidsgivere i bær- og grøntnæringen klart.

Ansette utenlandsk arbeidskraft på gården?

Her er ti ting du som arbeidsgiver bør ha på plass før du ansetter arbeidere fra utlandet.

Bonde i sjela

Aase Maren Øiestad Hesleskaug tok over gården i Trømborg i 2012, og sammen med mann og to barn driver hun allsidig produksjon med korn og slaktegris, har 15 høner og kjøkkenhage til egen husholdning og hun er styremedlem i Østfold Bondelag. Hun er utdannet sykepleier og helseinformatiker, og jobber til daglig i et IT-firma.

Viken viser vei i klimakampen!

Løsningene på klimakrisen skapes i samarbeid mellom viljesterke politikere, et offensivt næringsliv og motiverte innbyggere. I Viken har vi alle ingrediensene som trengs for å lykkes, sier fylkesleder i en kronikk denne uken.

Vi gratulerer

I en tid preget av nødvendige smitteverntiltak, har allikevel lokallagene klart å gjennomføre sine årsmøter enten digitalt eller fysisk. Vi gratulerer de nye og gjenvalgte med tillitsverv!

Klimasmart landbruk Østfold på pallen

Klimasmart landbruk Østfold mottok en gledelig tredjeplass under den årlige klimakonkurransen for kommunesektoren som ble delt ut på Zerokonferansen tirsdag. Østfold Bondelag er stolte av å ha vært med på dette samarbeidet som ledes av Viken Fylkeskommune.

Tida er inne for kraftfulle tiltak i verdikjeden for mat

Det er nødvendig å redusere dagligvarekjedenes dominans i hele verdikjeden. - Dette handler også om tilgang til butikkhyller og mangfoldet i norsk matproduksjon, sier Bartnes.

Seks tiltak for dagligvarebransjen

Her er Bondelagets forslag til tiltak, fra vårt høringssvar til dagligvaremeldinga.

Skattekurs

I overkant av 50 deltagere fra samarbeidende regnskapskontorer i Østfold var samlet på Klækken Hotell ved Hønefoss 29.-30. okt. 2020 for gjennomgå årets skatte- og avgiftsfaglige nyheter.

Viken Frp: Vi må støtte opp om norsk kjøttproduksjon

- Særlig i disse tider er det viktig å ha en sterk norsk kjøttproduksjon, sa Liv Gustavsen, leder i Viken Fremskrittsparti, da hun tok med hele fylkestingsgruppa til møte med fylkesbondelagene i Viken.

Ny veileder ved søknad om rovdyrerstatning

Bønder i rovdyrområder som mister husdyr til rovdyr, har krav på erstatning. Her har vi samlet info, til søknadsfrist 1. nov.

Skjerp deg, Bårdsgård!

Kommentator i Nationen, Hans Bårdsgård, tillater seg å harselere over bønder som produserer grasbasert kjøtt og melk på flatbygdene. Det er en total mangel på respekt ovenfor en hel yrkesgruppe når han omtaler de som ugras. Når kommentaren i tillegg inneholder mange uriktige påstander, ønsker jeg å svare, sier fylkesleder i Østfold Bondelag Svend Arild Uvaag.

Orienterte om tiltak i grøntnæringen

Bondelaget har i dag møtt statsråd Olaug Bollestad og statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet, sammen med resten av grøntnæringen.

Ønsker å gjøre en forskjell

Her skal vi bli bedre kjent med Trude Hegle - hestejenta fra Askim som var turnesekretær på Riksteateret før hun ble veterinær, og etter tilsynsbesøk hos Elling flyttet inn og ble bonde i Mellomdalen i Rakkestad.

Ledermøtet 2020

Lokal- og fylkestillitsvalgte i Østfold samles snart til det årlige ledermøtet, denne gang på Fredriksten hotell i Halden 20.-21. november.

Klimakalkulatoren lansert: - Målet er å drive mest mulig effektivt

Klimasmart landbruk er god agronomi og god økonomi, sier Michael Aamold ved Norsk Landbruksrådgivning Øst. I dag lanseres landbrukets klimakalkulator.

Vervet har ikke gitt meg grå hår ennå

Ole Kristian Bergerud er prosessoperatøren og ingeniøren som forelsket seg i landbruket, og fant lykken som heltidsbonde og ammekuprodusent på gården Bergerud sammen med ektefelle og 3 barn.

Ukas podkast: hva er god matjord?

Sunn og god matjord er en viktig del av oppskrifta for å lykkes som bonde. Else Villadsen fra NLR er ukas gjest.

Villsvin - vi tar ansvar

I en leder i Smaalenene Avis kunne vi lese at «ingen tar ansvar for å kontrollere villsvinbestanden». Østfold Bondelag setter stor pris på drahjelp fra Smaalenene Avis for å sette villsvin, og de problemer de bringer med seg, på dagsorden.

Statsbudsjettet: Sats på landbruket!

Regjeringa la 7. oktober fram statsbudsjettet med nye milliarder til koronatiltak. Dessverre lå det ingenting til landbruket, verken til investeringsmidler eller klimamidler i landbruket. – Skuffende, sier Svend Arild Uvaag, fylkesleder i Østfold Bondelag, og peker på at slike midler ville gi økt næringsaktivitet og mer klimasmart matproduksjon.

Landbrukspodden + Landbruk.no på taket

Torsdag inviterer Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke til live podcastinnspilling på taket av Landbrukets hus.

Østfoldinger i toppen

Årsmøtet i Norges Bondelag 2020 ble gjennomført onsdag 30. september digitalt med fylkesdelegasjonene spredt rundt omkring i landet.

Utfordret på årsmøtet i Norges Bondelag

Næringspolitisk program (NPP) 2020-2024 var den store saken da Norges Bondelag arrangerte digitalt årsmøte 30. september. Østfold Bondelag hadde flere forslag til endringer, som gikk blant annet på arealbruk, men som ikke fikk flertall.

Les fylkeslederens innlegg på Norges Bondelags representantskap

- Bærekraft er alt overgripende i vår næring. Vi er åpen næring, lett å se inn i, og slik skal det være. Derfor er det så utrolig viktig at vi skikker oss så vi tåler innsyn. Slik startet fylkesleder, Svend Arild Uvaag, sitt innlegg til Norges Bondelags digitale representantskap.

Endelig lokallagssamling i Østfold Bondelag igjen

Rundt 40 tillitsvalgte fra lokallagene i Østfold Bondelag var torsdag24. september samlet til lokallagssamling på Kirkeby grendehus i Eidsberg. Tross lang avstand mellom deltakerne ble det god stemning når fylkesleder Svend Arild Uvaag kunne samle troppene etter mange måneder hvor vi kun har møttes elektronisk.

Følg Bondetinget onsdag 30. september

Årets Bondeting går av stabelen onsdag 30. september. Følg innledninger og debatten direkte her.

Ukens podkast om veterinærordningen

Hvordan kan vi sikre et godt veterinærtilbud over hele landet? Det er spørsmålet i landbrukspodden denne uka.

Felles kompetanseløft for bonden som arbeidsgiver

En samlet grøntnæring tar grep etter sommerens medieoppslag om lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske sesongarbeidere.

Invitasjon til eierskiftekurs

Akershus Bondelag arrangerer kurs for dere som er på tur inn i næringa, på tur ut av næringa, eller på annen måte er involvert i en gardsoverdragelse. Østfoldinger er også hjertelig velkomne til å melde seg på dette kurset.

Påvist fem villsvin med salmonella

Villsvin kan være en trussel mot helsa til både folk og svin. Hittil i år er det påvist salmonella hos fem villsvin som er skutt, flere av dem i Østfold. Østfold Bondelag har fått lov til å publisere og dele en kronikk Peer Ola Hofmo, overveterinær i Norsvin, har skrevet om dette temaet.

Bedre opprinnselsesmerking: Press nytter

Opprinnelsesmerking er i vinden som aldri før. Hvorfor er det viktig for forbrukeren? Hvordan påvirker bedre merking bonden og samfunnet for øvrig?

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Norges Bondelag er klar

Valgnemnda innstiller på Lars Petter Bartnes som fortsatt leder av Bondelaget, og gjenvalg av Bjørn Gimming som 1. nestleder. Bodhild Fjelltveit er innstilt som ny 2. nestleder.

Digitalt årsmøte i Norges Bondelag

Årets Bondeting blir digitalt, og gjennomføres 30. september.

Klok avgjørelse

Vi fikk fullt gjennomslag i fredagens rovviltnemndsmøter - fem ulverevirer kan tas ut, sier en fornøyd Svend Arild Uvaag, leder i Østfold Bondelag. –Vi er glade for å bli tatt på alvor i denne viktige saken, og takknemlige for nemndas jobbing. Dette betyr mye for våre medlemmer, og muligheten til å drive matproduksjon og utmarksnæring.

Ukens podkast: Hvordan kan mer av fôret produseres i Norge?

Vi importerer om lag en fjerdedel av fôret til husdyra. Hør Anders Huus i Bondelaget fortelle hvordan vi kan få til mer norsk fôr i denne ukas landbrukspod.

Møte i rovviltnemndene fredag: Akershus og Østfold bondelag advarer mot forsøk på å utvide ulvesonen

Til fredagens møte i rovviltnemndene er det foreslått å ta ut to hele ulverevir i ulvesona og 12 dyr utenfor. Østfold og Akershus bondelag mener at det er rom for å ta ut mer. Og advarer mot forsøk på å utvide ulvesona.

Kornprogrammet starter opp igjen – følg med

Kornprogrammet starter opp i løpet av høsten. Vi gjentar suksessen kornskolen, og planlegger noen nyvinninger.

Tør å spørre!

Alle som verver et nytt medlem ut august er med i trekningen av et gavekort på kr 5000 hos De Historiske Hotel og Spisesteder.

Siste sjanse til å se kulturlandskapet gjennom bøndenes rammer!

Sommerens #komhit-kampanje har latt ferierende se det norske kulturlandskapet gjennom drøyt 250 røde rammer over hele landet. Bare her i Viken har det stått rammer på 70 steder – 21 i Akershus, 16 i Buskerud og 33 i Østfold!

Bedre erstatninger etter LA-MRSA

Denne uken kom det nye regler for erstatning når svinebonden må sanere etter LA-MRSA.

Nytt bærekraftfond for bønder og landbruksnæringa

For første gang åpnes det for å søke om støtte fra det nye bærekraftfondet til Norges Bondelag og Gjensidige. 10 millioner kroner skal deles ut årlig.

Gjenhør: Landbrukets klimaplan på 1-2-3

Hvordan skal landbruket innfri sin klimaavtale med regjeringa? Må vi velge mellom klima og kua?

Etterrenning til besvær

Mange opplever etterrenning i kornåkrene sine i disse dager. Østfold Bondelag vil påpeke at det ikke er tillatt å bruke glyfosat til å tvangsmodne kornet. Den følgende artikkelen er skrevet av Inga Holt, som er rådgiver ved NLR Øst, og var først publisert i Plantenytt 23. juli. Østfold Bondelag har fått lov til å dele denne.

Tar du utfordringen ?

En kikk på dette kartet, en kvelds planlegging og vipps har du utgangspunktet for noen flotte sykkelturer i Østfoldlandskapet. Noen som tar utfordringen og ser hvor mange av disse landskapene dere rekker å besøke i sommer ?

Finn ditt yndlingslandskap i Østfold

Endelig en ferie med senkede skuldre og mulighet for små turer i eget nærmiljø og eget fylke. - Se hva du har rundt deg, og legg en sykkeltur eller kveldsturen til et sted i det flotte jordbrukslandskap de fleste har i nær avstand, oppfordrer lokale bønder.

Smittevernveileder 2.0 for produsenter av frukt, bær, grønnsaker og potet

Benytt sjansen til å ta vårt nettkurs og/eller lese deg opp på smittevernveilederen for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter som nå ligger oppdatert i 2.0 versjon på Mattilsynets hjemmesider.

Jordbruksoppgjøret 2021 må gi inntektsvekst til alle bønder

Dette uttalte fylkesleder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag, på Norges Bondelags lederkonferanse, som blei arrangert på Gardermoen 25. juni 2020. I denne saken finner du hele innlegget Uvaag holdt.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere