Nyheter

Koronaen gir usikre tall for jordbruket

Budsjettnemnda for jordbruket la i dag fram tall som viser en positiv utvikling for koronaåret 2020. – Det er positivt at resultatet for 2020 viser ei bedre utvikling etter at inntektsutviklinga være nærmest flat i perioden 2015 til 2019. Derimot endrer det ikke det faktum at den svake inntektsutviklinga de foregående årene har gitt en tøff økonomisk situasjon for mange bønder, sier leder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud.

Behov for kompensasjonsordning i grøntnæringa

I et brev til Landbruks- og matdepartementet ber Norges Bondelag, med flere, om kompensasjonsordning for ekstraordinære kostnader i grøntnæringa.

Risikoavlastning for grøntprodusentene ved mangel på arbeidskraft

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten har i dag blitt enige om å videreføre utvidelsen av avlingssviktordningen for jordbruket.

Slo et slag for mangfoldet

Nyvalgt leder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud, holdt i dag innlegg på Norges Bondelags representantskap. Der løftet han blant annet en god kornøkonomi og at gras- og beiteområder må behandles likt i alle distrikt og regioner. Videre at ordningene for regionalt miljøprogram (RMP), velferdsmidler og investeringsvirkemidlene må styrkes. Les innlegget i denne saken.

Resolusjon om skadefelling av grågås

Under generaldebatten på årsmøte i Østfold Bondelag var det stor aktivitet, og lokallagene var opptatt mange ulike utfordringer. Spesielt mange pekte på behovet for økt innsats for å få bukt med problemene med gåsekader, noe som resulterte i en resolusjon fra årsmøtet

Resolusjon om grunnlagsmaterialet

Under generaldebatten tok leder i Hobøl Bondelag, Pål Haglerød til orde for en endring av grunnlagsmaterialet i jordbruket. - Hvorfor får vi presentert tall det er lett å misforstå? Hvorfor viser ikke tallene hva vi kan tjene på jobben vi gjør? Hvorfor blande sammen vederlag til arbeid og vederlag til egenkapital? Hvorfor regnes ikke store utgifter eks jordleie som en utgift i jordbruket? - var spørsmål han stilte før han la fram et resolusjonsforslag til årsmøtet.

Ole Kristian Bergerud ny leder i Østfold Bondelag

Årsmøtet i Østfold Bondelag 2021 valgte Ole Kristian Bergerud (41) til ny leder. Ole Kristian er heltidsbonde på gården Bergerud i Varteig i Sarpsborg hvor økologisk ammeku er hovedproduksjonen. Han benyttet anledningen til å takke Svend Arild Uvaag for en formidabel innsats.

Prisdryss på årsmøte i Østfold Bondelag

Digital gjennomføring sto ikke i veien for at en rekke priser ble delt ut. Per Ola Haartveit, Aremark fikk prisen som årets verver, prisen for årets lokallag 2019 gikk til Rakkestad og Degernes Bondelag, mens årets lokallag 2020 gikk til Aremark Bondelag.

Utfordret i leders tale

I sin tale til årsmøtet i Østfold Bondelag advarte fylkesleder Svend Arild Uvaag sterkt i mot å øke importkvotene på landbruksvarer. - Det er fullstendig meningsløst hvis regjeringa bytter norske arbeidsplasser og matberedskap, tordnet Uvaag.

Innsatsprisen til Karl Emil Rosnæs

Innsatsprisen 2019 og 2020 ble på årsmøte i Østfold Bondelag tildelt Karl Emil Rosnæs fra Rygge for hans mangeårige innsats for å utvikle og sikre et sterkt miljø for produksjon av grønnsaker i Østfold.

Webinar om slam og kornøkonomi

Kornprogrammet og NLR inviterer til seminar om slam og kornøkonomi.

Sesongarbeidskraft

Vekstsesongen står for døra, og i koronapandemien er det viktigere enn noen gang at vi produserer norsk mat til norske forbrukere. Dessverre byr pandemien på store utfordringer med tilgangen på arbeidskraft i grøntsektoren. I den forbindelse har bondelagene i Viken opprettet samarbeid med NAV i Vest og Øst Viken.

Stortingets rovviltpolitikk må følges opp!

Dette er det klare rådet Østfold Bondelag har gitt til rovviltnemnda i region 4 når de nå skal revidere forvaltningsplanen for sin region. Både bestandsmålet og den todelte målsetninga må følges opp, og det må følger penger med for å sette opp og drifte rovviltavvisende gjerder, krever fylkeslaget.

Ber om mangfold

15. mars leverte Østfold Bondelag inn sitt innspill til årets jordbruksforhandlinger. Fylkeslaget trekker fram at det blant annet ønsker en god kornøkonomi, og at det grasbaserte husdyrholdet i områder som har redusert sin mulighet til inntektsutvikling må løftes i årets jordbruksforhandlinger.

Fugleinfluensa i Sarpsborg

Mattilsynet melder at for første gang under det pågående utbruddet er det påvist fugleinfluensa på Østlandet, hos en kanadagås i Sarpsborg. Det er derfor ekstra viktig at hobbyfjørfehold og fjørfebesetninger i Viken fylke fortsatt overholder portforbudet.

Utenlandsk arbeidskraft med stengte grenser

Usikkerheten er stor foran den travleste tida i landbruket. Grensene er stengt, men det gis noen få unntak for at arbeidskraft kan komme til Norge. Her er oversikten.

Søk om rovviltavisende gjerder nå!

Dette var budskapet Statsforvalteren formidlet på det digitale møtet om rovvilt i forkant av beitesesongen, som Østfold Bondelag arrangerte 3. mars. Grunnen er at søknadsfristen for FKT-midler i deler av Østfold er utsatt fra 15. februar til 22. mars 2021.

Førstekonsulent i Østfold/Viken

Vi søker en positiv og samfunnsengasjert førstekonsulent med interesse for organisasjonens rolle for norsk landbruk til vårt fylkeskontor i Østfold.

Digitalt årsmøte 2021

Østfold Bondelag avholder sitt årsmøte digitalt 18. mars 2021. Her finner du sakspapirene.

Når bonden skal ha barn: Velferdsordningene er fortsatt for dårlige

- Velferdsordningene i landbruket er for dårlige. Hvis jeg skal ha en unge til, skal jeg ha au pair, sier Marthe Bogstad. 8. mars 2021 er det fortsatt uvanlig at bonden får barn, og frustrerende vanskelig å finne info om hvordan man organiserer seg best mulig – praktisk og økonomisk.

Utenlandsk arbeidskraft med stengte grenser

Usikkerheten er stor foran den travleste tida i landbruket. Grensene er stengt, men det gis noen få unntak for at arbeidskraft kan komme til Norge. Her er oversikten.

Ukens podkast: ungdom og utdanning

Landbruksnæringa er i en rivende utvikling og behovet for rekruttering er stort, men hva må til for at ungdom skal velge en utdanning i vår retning?

Hva med rovdyr - møte før beitesesongen

Østfold Bondelag inviterer deg som har dyr på beite til møte om rovdyr før dyra slippes ut. På møtet, som avholdes på Teams onsdag 3. mars kl. 19.00, vil vi ha søkelys på skadeforebyggende arbeid. Hva kan vi gjøre for å forhindre skade, samt hvordan få hjelp, og hvem gjør hva når skade har oppstått.

Premiere: Kornprogrammet inviterer til fangvekstskolen 2021

Kornprogrammet i Østfold, Akershus og Buskerud og Norsk Landbruksrådgivning har gleden av å invitere til den første fangvekstskolen!

Informasjonsmøte - hvordan løse gåseproblemet?

Grunneiere, jegere og offentlig forvaltning inviteres til møte. Vi møtte avlyse det berammede møtet i mars 2020 når koronaen kom. Vi gir oss ikke og velger å sette opp dette møtet, nå digitalt, 2. mars.

Valgnemndas innstilling 2021

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Østfold Bondelag er klar, og Ole-Kristian Bergerud innstilles som ny leder.

- Gledelig at sesongarbeidere får bli i Norge

Regjeringen har bestemt at om lag 300 sesongarbeidere som har sittet fast i Norge siden i fjor får fornyet oppholdstillatelse for sesongen 2021. - Gledelig, sier Lars Petter Bartnes.

125 år og et evighetsperspektiv

– Kraften som et samlet Norges Bondelag har hatt i 125 år har vært viktig, den kommer til å bli minst like viktig i årene som kommer, sier bondelagsleder Bartnes.

Fra Landmandsforbundet til Bondelaget

6. februar 1896 ble bøndenes organisasjon stiftet. Hva har skjedd de siste 125 årene? Hvem er Bondelaget idag? Vi gir deg guiden!

Podkast - et utdrag fra vår landbrukspolitiske historie

Vil du lære mer om Bondelagets historie er dette podkasten for deg. Gjest i studio er Harald Velsand, politisk rådgiver og gammel traver i Norges Bondelag.

Digitalt årsmøte 2021

Årsmøtet avholdes digitalt torsdag 18. mars 2021. Møtet starter kl. 09.00 og varer til kl. 14.00.

Villsvinprosjektet fortsetter

Støtte til videreføring av grunneierorganisasjonenes eget villsvinprosjekt er nå på plass. Prosjektet skal bidra til grunneierbasert kontroll av villsvinbestanden.

WEBINAR: God økonomi og praksis i landbrukets miljøordninger

Bondelaget, Norsk Landbruksrådgiving og Vannområdeutvalgene inviterer til samarbeid om webinar 15. februar kl. 12.00 med tema: God økonomi og praksis i landbrukets miljøordninger.

Hva er kritiske samfunnsfunksjoner?

Bondelaget får mange spørsmål om hvem som faller inn under unntakene fra innreiserestriksjonene under koronaen, spesielt etter innreiseforbudet som er iverksatt for få dager siden. Her er mer informasjon.

Lokale tillitsvalgte møttes til debatt

Ingen ønsket situasjon å måtte gjennomføre nok et lokallagsmøte elektronisk. Men vi lar oss ikke stoppe, så nærmere 60 tillitsvalgte fulgte aktivt med på alt fra hva kan vi forvente i årets jordbruksforhandlinger til hvordan vi organiserer oss best for å redusere bestand og utbredelse av villsvin.

Stengte grenser får betydning også for matproduksjonen

Grensene stenges i to uker fra natt til fredag 29. januar 2021.

Villsvinprosjektet fortsetter

Støtte til videreføring av grunneierorganisasjonenes eget villsvinprosjekt er nå på plass. Prosjektet skal bidra til grunneierbasert kontroll av villsvinbestanden.

Med intensjonsvedtak og instruks på agendaen

14. januar avholdt fylkesstyrene i Østfold Bondelag, Akershus Bondelag og Buskerud Bondelag sitt første felles møte for året. Møtet gikk for seg som hør og bør på den digitale plattformen Teams, og på sakslista sto viktige saker for framtidig arbeid.

– Lytt til rovviltnemndene!

Tirsdag kveld aksjonerte bønder og lokalbefolkning for retten til lokal forvaltning, og redusert rovdyrtrykk i ulvesona. Østfold Bondelag markerte på vegne av hele Naturbruksalliansen motstand mot vedtaket om uttak av ulv innenfor ulvesonen før jul med å invitere sentrale politikere til samtale rundt bålet i Våler

Bålaksjon mot ulveforvaltningen

Bli med på bålaksjon tirsdag 19. januar kl. 18 i en markering mot ulveforvaltningen i Norge.

Fornøyd med nytt arbeidsgiverkurs

10. desember ble det første arbeidsgiverkurset for jordbruket gjennomført. Én av de 150 kursdeltakerne var grøntprodusent og regionleder for GH Viken, John Gunnar Swang, som varmt anbefaler kurset til andre. Vær rask og meld deg på.

Bli med på arbeidsgiverkurs i vinter

En samlet grøntnæring har tatt grep etter sommerens medieoppslag om arbeidsforhold i næringen. Nå er nytt kurs for alle arbeidsgivere i bær- og grøntnæringen igang.

Digitalt kurs - Landbrukets klimakalkulator

Bli kjent med landbrukets klimaarbeid og kalkulatoren. For bønder med svin-, melk- og/eller kornproduksjon. Kurset er gratis, men krever påmelding innen 29. januar.

Foreslår endringer i kvoteordningen for melk

Denne uka behandla styret i Norges Bondelag kvoteordninga for melk. Målet for Bondelaget er å ta grep som i større grad ivaretar den aktive melkeprodusent og som reduserer kostnadene. Østfold Bondelag oppfordrer alle medlemmer og lokallag til å gi innspill til årets jordbruksforhandlinger på temaer som kvotetak (størrelse), samdrifter (avstandskrav og krav til eierskap), investeringsstøtte for mindre bruk (tak og størrelse på slike bruk) og andre spørsmål innen kvoteregelverket. God debatt!

Landbrukets klimaplan må følges opp med midler!

Regjeringa la i dag fram klimameldinga, der de viser til at avtalen jordbruket har med regjeringa ligger til grunn for framtidig klimaarbeid i næringa. – Vi er tilfredse med at regjeringas arbeid bygger på avtalen, men skulle ønske et enda større fokus på de områdene landbruket har laget en plan for, sier Svend Arild Uvaag, leder i Østfold Bondelag.

Regjeringa gjør Østfold til et ulvereservat

Kveldstid 3. januar kom nyheten om at Statens naturoppsyn (SNO) på oppdrag av Miljødirektoratet har flyttet et ulvepar fra Elgå i Østerdalen til Våler og Sarpsborg kommuner i Østfold. Det hele blei overvåket av klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn, som inviterte til pressekonferanse da ulvene var bedøvet.

Generasjonsskifte på gården

I jula, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Kornkonferansen 2021

Norges Bondelag og Norske Felleskjøp arrangerer kornkonferanse torsdag 21. januar. I år er tema hvordan vi kan øke andelen norsk korn til mat og fôr.

En annerledes julehilsen fra fylkeslederen

Jul kan være tid for ettertanke og refleksjon. – For oss handler julen om å sette ned tempo litt, og jeg håper at flere har den muligheten, sier fylkesleder Svend Arild Uvaag. Han kan også fortelle at han er en familiekjær kar som alltid er glad i å ha folk rundt seg. - Jeg kan sitte i bilen med en av barna på telefonen og vi kan bare prate. – Ja vi kan faktisk også sitte der lenge i fellesskap uten nødvendigvis å si noe. Dette og mer til du ikke vet om vår kjære fylkesleder kan du kanskje lese her.

Julefreden senker seg

Fra og med onsdag 23. desember og fram til mandag 4. januar er kontoret til Østfold Bondelag stengt. Vi vil benytte anledningen til å ønske dere alle en God Jul og et Godt Nytt år. Er det akutte saker som tilsier at du må ha kontakt med administrasjonen ring organisasjonssjef Mina M. Johansen på mobil 917 75 831

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere