Nyheter

Hvordan slår krav og tilbud ut på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan både krav og tilbud i jordbruksforhandlingene påvirker økonomien på ditt bruk.

- Ikke nok!

​​​​​​​Statens tilbud i jordbruksoppgjøret har en langt lavere inntektsvekst enn jordbrukets krav. – Tilbudet er ikke nok for å fjerne tvilen i landbruket slik at bonden fortsetter som matprodusent. Vi trenger vi et kraftigere inntektsløft, sier Ole-Kristians Bergerud, fylkesleder i Østfold Bondelag.

Se opptak av pressekonferanse med fremlegging av statens tilbud

Fredag kl 13 legger staten fram sitt tilbud i jordbruksforhandlingene, som et svar til kravet fra Bondelaget. Følg pressekonferansen her!

Slik påvirker kravet matprisene

Mange lurer på hvordan årets krav vil slå ut på matprisene.

Nå trengs politisk vilje til et kraftig inntektsløft

Norske bønder opplever en tøff økonomisk hverdag som er forsterket av kostnadsveksten og fortsatt stor usikkerhet. Norges Bondelag leverte i dag sitt krav, på vegne av jordbruket, til staten, med klare prioriteringer på hva som må til for å fjerne bøndenes tvil.

Alvorlig oppgjør: Nå trengs politisk vilje til et kraftig inntektsløft

– Den økonomiske situasjonen i landbruket er alvorlig, og behovet for å løfte inntektene er stort. Vi må sikre at bonden fortsatt vil være matprodusent, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Faglaga kom ikke til enighet om et felles krav

– Jeg er skuffet og lei meg over at vi ikke kan stå samlet om et felles krav. Når situasjonen er oppstått, så skal Bondelaget ta ansvar og gjøre vårt for en best mulig løsning, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Kraftig fall i inntekten til melkebonden

Samlet inntekstvekst for jordbruket i 2023 er lavere enn forventet, og gir ingen realinntektsvekst. – Tallene bekrefter en svært tøff økonomisk situasjon for melkebonden, og hele næringa trenger et kraftig inntektsløft, sier bondelagsleder Gimming.

Påskeferie i Østfold Bondelag

Administrasjonen i Østfold Bondelag pakker nå sekken og tar påskeferie, men vil være tilbake tirsdag 11. april.

Fjern tvilen og gi landbruket framtidstro - inntektsløft nå!

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt følgende resolusjon som en marsjordre før jordbruksoppgjøret.

Gjenvalg på leder i Østfold Bondelag

Årsmøtet i Østfold Bondelag 2023 ga fornyet tillit og ingen blanke stemmer til fylkesleder Ole Kristian Bergerud, fra Varteig. Se valgresultatet her.

Prisdryss på årsmøtet

I år var det tid for heder og ære til en rekke personer som på ulik måte har gjort en stor innsats. Årets verver 2022 ble Mats Ovell fra Berg Bondelag, og prisen som Årets lokallag gikk til Råde Bondelag.

Leders tale til årsmøtet

Fylkesleder Ole-Kristian Bergerud løftet temaer som beredskap, dyrevelferd og jordbruksforhandlinger i sin tale til årsmøtet. - En størst mulig innenlands matvareproduksjon basert på norske ressurser, er beredskap i praksis. Vi er grunnmuren i norsk beredskap, slo fylkeslederen fast.

Gode inntektsmuligheter er avgjørende

Østfold Bondelag leverte i dag sitt innspill til årets jordbruksforhandlinger til Norges Bondelag. Øverst på agendaen står å fortsette arbeidet med å tette gapet mellom ei inntekt i jordbruket og det andre grupper i samfunnet tjener. Østfold Bondelag foreslår å tette gapet med kr 100 000, etter at kostnadsveksten er kompensert fullt ut og det er gitt kronemessig lik utvikling som andre grupper.

Kornprogrammet i Viken inviterer til fagtur

I år går turen til Brunnby Lantbrukardagar i Västerås i Sverige 5.-7. juli.

Årsmøte 2023 - sakspapirer

Torsdag 16. mars samles nærmere 100 delegater og gjester til årsmøte i Østfold Bondelag. Her skal året som har gått oppsummeres, og ikke minst skal meninger brynes og prioriteringer for framtida gjøres. Her finner du årsmøtepapirene

Korn og beredskap i urolige tider

Beredskap, sjølforsyning og matproduksjon var tema for Stormøte Korn som gikk av stabelen i går kveld. Om lag 250 besøkende var samla i Askim Kulturhus.

Valgnemndas innstilling 2023

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Østfold Bondelag er klar, og de innstiller på gjenvalg av Ole-Kristian Bergerud som leder.

Viderefører strømstøtten til landbruket ut 2024

- Svært bra at regjeringen viderefører strømstøtten til landbruket ut 2024. Dette skaper helt nødvendig forutsigbarhet for norsk matproduksjon i en urolig tid og vil bidra til å sikre norsk matberedskap, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Proteinskolen 2023

Vi inviterer til kurs om proteinvekster - erter, åkerbønner (og litt om oljevekster).

Denne uka utbetales produksjonstilskuddet

Tilskuddene økte i jordbruksforhandlingene 2022, og denne uka kommer pengene på konto.

Stor oppslutning om generasjonsskiftekurs

Til helgen samles 70 nåværende og fremtidige bønder på Østgaard i Halden for å delta på generasjonsskiftekurs. - Vi synes det er veldig bra at kurset har fått så stor oppslutning, og at det kommer bønder fra hele Østfold for å planlegge for en god gårdsovertakelse.

Storfetuberkulose i Norge

Oppfordrer alle til å ha gode rutiner for smittevern.

Årets stormøte korn 2. mars

Østfold og Akershus Bondelag inviterer til årets stormøte korn torsdag 2. mars kl. 18.30 i Askim Kulturhus. Årets tema er beredskap, og betydningen av norsk kornproduksjon i et beredskapsperspektiv. Sjekk programmet her ?

Seminarserie "Fra plog til rot"

Vi inviterer til seminarserien «Fra plog til rot». Gjennom 3 kvelder på Teams får du innføring i dyrkning av fangvekster, og omstilling til redusert eller ingen jordarbeiding.

Varsel om årsmøte i Østfold Bondelag 2023

Årsmøtet avholdes på Bøndernes hus i Råde torsdag den 16. mars 2023. Møtet starter kl. 09.00, og forventes ferdig til kl. 17.20.

Grune Woche 2023: Næringsdelegasjonen på plass og BU-vinner kåret

Bondelagsleder Bjørn Gimming er på plass i Berlin som en del av Næringsdelegasjonen til landbruks- og matminister Sandra Borch(Sp).

Møtte departementet om avrenning til Oslofjorden

Tirsdag var det møte på Bergerud gård i Varteig i Østfold om avrenning til Oslofjorden. – Vi må fortsette å få lov til å jobbe målrettet mot avrenning, sier fylkesleder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud.

Slik vil Bondelaget måle inntektene i jordbruket

Dette mener Bondelaget om forslagene fra Inntektsutvalget.

Inntektsmåling i landbruket: Tillit og reelle tall avgjørende

-Når vi skal måle bondens inntekt for å sammenlikne med andre grupper, må vi ha en metode som har tillit hos både næring og politikere, og som baserer seg på reelle tall. Dette mener vi ikke Inntektsutvalgets modell oppfyller, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Nå kommer medlemsundersøkelsen

Alle medlemmer bør til å benytte sjansen til å fortelle hva de mener bondelaget skal jobbe med, oppfordrer Bodhild Fjelltveit.

Kornkonferansen 2023

Norges Bondelag og Felleskjøpet arrangerer kornkonferansen torsdag 26. januar 2023.

Generasjonsskiftekurs i landbruket – vinter 2023

Østfold Bondelag inviterer til kurs i eierskifte vinter 2023 på Østgaard i Halden 11 – 12 februar 2023. Vi ønsker at alle skal få et godt generasjonsskifte på gården. Det er ofte mange involverte i en skifteprosess, og det kan være vanskelig å gjøre alle til lags. Men med gode forberedelser og åpen og inkluderende dialog, ligger det godt til rette for et vellykket eierskifte.

Julefreden senker seg

Fra og med tirsdag 20. desember og fram til mandag 2. januar er det julestengt på kontoret til Østfold Bondelag. E-post og telefonhenvendelser vil bli besvart fram til 23. desember. Er det akutte saker som tilsier at du må ha kontakt med administrasjonen ring organisasjonssjef Mina M. Johansen på mobil 917 75 831

Peker på modifisert totalkalkyle for å finne bondens inntekt

1. desember sendte Østfold Bondelag sitt innspill til Norges Bondelag om NOU 2022:14 Inntektsmåling i jordbruket. Innspillet er basert på en god og grundig prosess, der hele 17 av lokallagene sendte inn høringsinnspill. Østfold Bondelag har i sitt innspill blant annet pekt på å bruke en modifisert totalkalkyle til å sammenlikne bondens inntekt med lønnsnivået til andre grupper.

Jordvernkonferanse 5. desember: Hvordan redusere nedbygging av matjord på gården?

Økt behov for matsikkerhet er en viktig utfordring vi står overfor framover. Ettersom Norge har svært lite matjord må vernet av matjorda forsterkes. Mandag 5. desember, på verdens jorddag, inviteres du til seminar om temaet.

Velkommen til klimakveld

Vi ønsker alle bønder velkommen til en kveld hvor dere får en introduksjon til klimaarbeid og klimakalkulatoren. Dette blir fysiske møter hvor du får vite mer om hva dette er, og ikke minst få prøve deg litt i egen klimakalkulator.

Ledermøtet til Nederland

I år har Østfold Bondelag valgt å arrangere sitt ledermøte som en fagtur til Nederland. Torsdag reiser lokallagsledere, fylkesstyret, ansatte og gjester fra Østfold Bondelag for å besøke og få høre om hverdagen til bønder i Nederland.

Gratis ut året

November betyr vervemåned i Norges Bondelag, og for nye medlemmer er det gratis medlemskap ut året. Nå er det viktig å tørre å spørre!

Skattekurset i gang

Bondelaget er i gang med høstens skattekurs for samarbeidende regnskapskontor. I Østfold sitter nå over 100 regnskapsførere benket for oppdatering og siste nytt innen regnskap, skatt og avgift - og hvordan dette påvirker bondens regnskap.

Tid for årsmøter i 24 bondelag i Østfold

Denne uka går vi i gang med perioden med årsmøter for de 24 lokallaga i Østfold. Årsmøtene er en viktig arena for deg som medlem og vi oppfordrer deg til å møte opp på ditt bondelags årsmøte. Det er her du kan få sagt din mening og samtidig møte andre i nærområdet til en hyggelig sosial samling.

Strømstøtteordningen må videreføres

Norges Bondelag er fornøyd med forbedringene av strømstøtteordningen for jordbruk og veksthus. – Nå blir det viktig at ordningen med endringer blir videreført også i 2023, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Bente Roer i grøntutvalget

Vi er glade for at Bente Roer fra Rygge takket ja til å bli nytt medlem av grøntutvalget i Norges Bondelag. Bente har lang fartstid som aktiv i landbrukets organisasjoner, med stort nettverk og kunnskap om grøntprodusentenes behov.

Statsbudsjett 2023: – Tar nødvendige grep for økt matsikkerhet

Regjeringen trekker fram styrket matvareberedskap som et viktig mål for sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Det handler blant annet om årets jordbruksoppgjør som gir et helt nødvendig inntektsløft, kostnadsdekning og dermed forutsigbarhet for bonden.

Inntektsutvalget: Svarer ikke ut om bondens økonomi

– Det er svært viktig å finne en god måte å måle bondens inntekt på. Inntektsutvalget sin vurdering svarer ikke godt nok ut på denne oppgaven, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

På bekostning av norsk matproduksjon

Denne uka stadfestet Statsforvalteren i Oslo og Viken de nye miljøkravene for jordbruksarealene i Østfold og Akershus fra 1.1.2023. I store deler av Østfold vil det bli et krav om at 60 prosent av arealene skal overvintre i stubb eller gras. – Dette er et krav som ikke er målrettet, vil båndlegge store arealer og vil gå på bekostning av matproduksjon basert på norske ressurser, sier en engasjert leder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud.

Bondens inntekt på 1 – 2 – 3

Totalkalkyle, referansebruk og vederlag. Blir du forvirra? Vi gir deg oversikten over begrepene og hvordan inntektene i jordbruket dannes, og noen av dilemmaene Inntektsutvalget må løse.

Fristen for å registrere seg for strømstøtte er 30. september

Søknadsskjema for strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag er nå lagt ut hos Landbruksdirektoratet. For å motta strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, må søknadsskjema sendes innen 30. september.

Strømstøttetaket øker for alle bønder

– Det at regjeringa tar grep og øker strømstøtten, er svært viktig for norsk matforsyning, og sikrer norske grønnsaker til forbruker gjennom vinteren, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Dette er ekstrautbetalingen av tilskudd

I disse dager vil bønder motta ekstrautbetalinger av tilskudd. Utbetalingene er ment å dekke de ekstra kostnadene til gjødsel i sesongen som har vært, i tillegg til alle andre innsatsfaktorer, som diesel og plast.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere