Nyheter

Søk om støtte til nødaggregat gjennom Bærekraftfondet

Norges Bondelag og Gjensidige gått sammen om å etablere et nytt individuelt tiltak gjennom Bærekraftfondet, hvor du kan søke om støtte til nytt nødstrømsaggregat.

Nyttårsgave fra Østfold Bondelag

Torsdag overrakte Østfold Bondelag 500 000 "solsikke" kroner til Røde Kors, og deres arbeid i det krigsrammede Ukraina, Pengene er et resultat av Østfold Bondelag sin solsikkeaksjon i 2023. I samarbeid med Felleskjøpet Agri sørget Østfoldbønder for å så solsikker over hele fylket, til glede for store og små. - Vi er overlykkelige for slike kreative engasjement som gir livgivende støtte til mennesker som nå opplever kulde og stor nød, sa markedssjef næring i Norges Røde Kors, Grete Thorsen.

Generasjonsskifte på gården

Når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Må ha kontroll på genetisk viktig ulv

Ulven som viser seg å være genetisk viktig for den innavla ulvestammen, må radiomerkes, slik at jakta kan starte igjen, mener Norges Bondelag.

Gjennomslag for styrket tollvern

Søndag 3. desember kom regjeringspartiene i havn med budsjettforhandlingene med Sosialistisk Venstreparti. De ble der enige om å styrke tollvernet.

Fagtur kornøkonomi - Kielferga

NLR Øst og Kornprogrammet i Viken tilbyr nå fagtur kornøkonomi, som tilsvarer kurset kornskolen økonomi på Kiel-ferga.

Utålmodige tillitsvalgte i Østfold Bondelag

Denne helgen var det rekordstort oppmøte med lokale tillitsvalgte på ledermøte i Østfold Bondelag. Solveig Vitanza, ny landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet ble møtt med applaus, og en uttalelse som uttrykte stor utålmodighet knyttet til framdrifta i arbeidet med å endre tallgrunnlaget til jordbruksforhandlingene.

Årets skattekurs er i gang!

Avdelingen for regnskap og juridisk service er i gang med de årlige skattekursene for samarbeidende regnskapskontor. i Østfold sitter nå over 100 regnskapsførere benket for oppdatering og siste nytt innen regnskap, skatt og avgift - og hvordan dette påvirker bondens regnskap.

Første steg til nytt tallgrunnlag

1. november ble partene i jordbruksforhandlingene enige om å sette i gang Budsjettnemnda for jordbruket med å gjøre endringer i tallgrunnlaget for jordbruksforhandlingene.

Velkommen til klimakveld 6. november i Askim!

Østfold Bondelag arrangerer klimakveld, mandag 6 november på Bøndenes hus i Askim, i samarbeid med NLR Øst og landbrukskontoret i Indre Østfold kommune. Vi ønsker alle bønder velkommen til en kveld hvor vi får en introduksjon til klimaarbeidet og klimakalkulatoren.

Villsvina skal vekk!

Storsalen i Furulund var full da landbruks- og matminister Geir Pollestad besøkte Aremark i kveld. Med seg i dokumentmappa hadde statsråden nye tiltak for å oppfylle regjeringas mål om å utrydde villsvin i Norge.

Årsmøter i lokallagene 2023

Denne uka startet perioden med årsmøter for de 24 lokallaga i Østfold. Årsmøtene er en viktig arena for deg som medlem og vi oppfordrer deg til å møte opp på ditt bondelags årsmøte. Det er her du kan få sagt din mening og samtidig møte andre i nærområdet til en hyggelig sosial samling.

Ber om nytt møte med Pollestad

Norges Bondelag ber nå om nytt møte med landbruks- og matminister Geir Pollestad om ettervirkninger av «Hans» og den krevende avlingssituasjonen i høst.

Nå er det verveperiode i Norges Bondelag

1.oktober markerer starten for vervemånedene i Norges Bondelag. Fra 1. oktober og ut året er det gratis medlemskap for nye medlemmer.

Lemper på bondens risiko

Det er nå nye satser for tilskudd til produksjonssvikt som er tilpasset dagens kostnadsbilde. Det er også gjort forenklinger i naturskadeordningen.

Møteplass for bonden etter innhøstinga

De siste månedene med tørke, uvær og flom har skapt store utfordringer gjennom vekstsesongen. Det har vært en sesong veldig mange kommer til å huske.

Samling for unge bønder

Er du mellom 16-35 år, interessert i norsk landbruk, lyst til å drive gård eller er allerede en ung bonde? Da er samlingen 11. oktober på Tomb VGS for deg!

Møte om afrikansk svinepest

Norges Bondelag har i dag hatt møte med landbruks- og matminister Geir Pollestad om situasjonen med afrikansk svinepest i Sverige.– Alle forstår hvor alvorlig denne situasjonen er, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Skal du treske flomutsatt eller værskadd korn?

Vi får en del meldinger om korn som blir avvist på møllene på grunn av kvalitet. Her har vi samlet råd og rettigheter til kornbøndene.

Etter flommen

Flomvannet har trukket seg tilbake mange steder, og med det kommer også nye problemstillinger.

Digitalt møte om miljøkrav

Tirsdag 29. august inviterte Kornprogrammet i Viken til møte om miljøkravene i Oslo og Viken.

Solsikker til glede for deg og Ukraina

Nå er Østfold i ferd med å prydes av solsikker sådd av bønder i Østfold til inntekt for Røde Kors sitt arbeid Ukraina. - Nå inviterer vi til at du kan komme å plukke, og gi ditt bidrag. Her finner du "kart" over hvor du kan plukke i ditt nærmiljø.

Fylkestingskandidater på tur

Fredag 25. august reiser Østfold Bondelag på tur med listekandidater som skal velges til å lede nye Østfold Fylkeskommune. Da vil de oppleve og smake på det mangfoldige Østfold, og utfordres på landbrukets og Østfoldbønders behov for utviklingsmuligheter.

Akershus og Østfold Bondelag inviterer til valgkomitekurs.

Valgkomiteene skal finne framtidas tillitsvalgte til bondelagene og innstille kandidater til de ulike lokallagsstyrene når de skal velges på årsmøtene til lokallagene.

Uoversiktlig situasjon – husk å meld skader

Ekstremværet Hans har herjet flere steder i landet. Andre steder er det tørken som er problemet.

Reisebrev fra Kornprogrammets fagtur!

Kornprogrammet i Viken inviterte til fagtur til Brunnby Lantbrukardagar i Västerås 5.-.7. juli 2023. Hovedmålet var Brunnby lantbrukardagar, men det var lagt inn gårdsbesøk på vei til og fra. Det å besøke noen og få høre om deres drift, ga spennende faglige diskusjoner og ikke minst inspirasjon.

Seminar om beredskap

Torsdag 10. august arrangerer Norges Bondelag og LO seminaret "Vi er Norges beredskap: Hva krever en mer urolig verden av oss?".

Oppklaring om kvoteordningen for melk

I årets jordbruksavtale ble det lagt opp til flere endringer for å øke andelen eid kvote. Dette har skapt en del forvirring. Her er noen oppklaringer.

Solsikker til glede for deg og Ukraina

Også i år sår bondelagene i Østfold solsikker til inntekt for Røde Kors sitt arbeid Ukraina. Ideen ble «sådd» på fjorårets årsmøte, og raskt fanget opp av nytt styre. – Kriger fortsetter, derfor er det helt naturlig at vi fortsetter vår engasjement for å hjelpe, sier nestleder Thomas Riiser. I samarbeid med Felleskjøpet sås i disse dager 800 kg med solsikker over hele Østfold, og så langt er nærmere 30 000 kroner allerede samlet inn i 2023.

SE OPPTAK - Hvordan levere rester og gamle plantevernmidler?

Nylig sendte Mattilsynet ut en pressemelding hvor alle blir oppfordret til å levere gamle plantevernmidler på godkjent avfallsmottak. I den forbindelse har vi fått spørsmål om hvordan dette skal gjøres og til hvilke aktører. Kornprogrammet i Viken inviterte til kort teamsmøte for bønder om temaet. Her kan du se det i opptak og laste ned presentasjonene.

Tørkemøte trakk fullt hus

Nær 150 bønder fra Østfold og Follo fant veien til Bøndenes hus i Råde i kveld, der temaet var årets forsommertørke. Bøndene fikk med seg siste nytt innen regelverk og nyttige råd for hvordan de kan møte utfordringene best mulig agronomisk sett.

Ny veileder om beiteskader fra gjess

Norges Bondelag har utarbeidet en ny veileder på hvordan man skal forebygge beiteskader av gjess.

Statsforvalteren gjør grep

Østfold Bondelag klaget før helga på avslaget vi fikk på skadefellingstillatelse for ulven som nå befinner seg på Hvaler. Dette har vi ikke fått svar på, men i påventa av endelig behandling har Statsforvalteren i Oslo og Viken besluttet to tiltak som kan avhjelpe den akutte situasjonen Hvalers beitebrukere nå opplever.

Ny søknad om skadefelling i Østfold

Østfold Bondelag har sendt søknad om å felle ulven som natt til i dag drepte over 10 sauer på Hvaler. Begrunnelsen er faren for gjentakelse, da det også blei funnet sau som var tatt for et par dager siden i terrenget.

Bondelaget inviterer til tørkemøter

Tørka på Østlandet gir store utfordringer, og i den forbindelse inviterer Akershus og Østfold Bondelag til informasjonsmøter.

Hvordan levere rester og gamle plantevernmidler?

Nylig sendte Mattilsynet ut en pressemelding hvor alle blir oppfordret til å levere gamle plantevernmidler på godkjent avfallsmottak. I den forbindelse har vi fått spørsmål om hvordan dette skal gjøres og til hvilke aktører. Kornprogrammet i Viken inviterer til kort teamsmøte for bønder om temaet fredag 30. juni. kl. 09.00 – 10.30.

Disse skal lede Bondelaget det neste året

Ledertrioen er gjenvalgt, og får med seg flere nye navn i styret i Norges Bondelag.

Landbruk over hele landet er en garanti for nasjonal beredskap

Dette er resolusjonen fra Norges Bondelags årsmøte 2023.

Sandra Borch besøkte Bondetinget

Landbruks- og matministeren møtte bøndenes utålmodighet om opptrappingsplan: – Vi skal få til noe før neste jordbruksoppgjør.

Talte grøntprodusentenes sak

Finn-Erling Kristoffersen fra Rygge tok opp flere aktuelle utfordringer på vegne av grøntprodusenter både i og utenfor Østfolds grenser. Behandlingstida i UDI, obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for utenlandske arbeidere og avløsertilskudd ved sykdom og fødsel for helårs planteprodusenter var temaene han tok opp. Les innlegget hans i saken nedenfor.

- Vi må tenke nytt og smart!

Det konkluderte fylkesleder Ole-Kristian Bergerud med i sitt innlegg på årsmøtet i Norges Bondelag. Han viet sitt innlegg til to temaer; beitedyrs rettigheter innenfor ulvesona, og næringsstoffer på avveie. Les innlegget i saken.

Varmt og tørt eller vått og kaldt? - Dokumenter skadene

Når været skaper store utfordringer og det resulterer i avlingssvikt en ikke har mulighet for å sikre seg mot, har en mulighet for å søke om tilskudd.

Mangel på tilgang til plantevernmidler

Denne uka har Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Landbruksrådgivning og Gartnerforbundet hatt møte med landbruks- og matminister Sandra Borch om tilgangen til plantevernmidler i frukt.

Pant boksen – unngå dyrelidelser

Aluminiumsbokser og annet avfall som havner i slåmaskina kan utgjøre stor skade på dyra. Nå lanserer Bondelaget den landsdekkende kampanjen «Pant boksen».

Innstilling til nytt styre i Norges Bondelag er klar

Valgnemnda innstiller Bjørn Gimming som fortsatt leder av Bondelaget, og gjenvalg av Egil Chr. Hoen som 1. nestleder og Bodhild Fjelltveit som 2. nestleder.

Beitedyr og rovvilt 2023

Det kan være utfordrende å holde oversikt over hvem som har ansvar for hva i rovviltforvaltningen. Statsforvalteren i Oslo og Viken har laget et enkelt oppslagsverk hvor det er samlet informasjon fra flere offentlige aktører om viktige tema innen forvaltning av rovvilt. Brosjyren er i hovedsak beregnet for beitenæringen og andre med interesse for store rovvilt. Her finner du årets brosjyre.

Ber om skadefellingstillatelse

Østfold Bondelag sendte i dag søknad om skadefelling av den eller de ulven(e) som drepte 31 søyer og lam i Aremark natt til 13. mai. "Slik Østfold Bondelag ser det, er det stor sannsynlighet for at ulven angriper flere husdyr på beite i området, og de(n) bør derfor tas ut så raskt som mulig før større skade skjer", skriver fylkeslaget i sin søknad til Miljødirektoratet.

Ulvesona er ikke et ulvereservat

Høyesterett har i dag slått fast at ulvebestanden i ulvesonen kan reguleres ved lisensjakt.

- Godt fornøyd med forhandlingsgevinst og retning

I dag blei Norges Bondelag enige med staten om en jordbruksavtale for 2024. – Jeg er godt fornøyd med avtalen, som bidrar til økt inntektsmulighet for bønder over hele landet, sier Ole-Kristian Bergerud, fylkesleder i Østfold Bondelag.

Følg med og del på #bondeTV

Hva jobber bøndene med akkurat nå? Det kan du se 9. mai på Bondelagets Facebook og Instagram, og er du bonde selv vil vi gjerne at du deler fra egen gård!

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere