Nyheter

Klima- og miljøminister på gårdsbesøk

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen besøkte i dag fylkesleder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud for å se hvordan det er mulig å kombinere matproduksjon med det å begrense avrenning til Oslofjorden. I tillegg fikk han den ære å gi navn til dagens nykomling - kalven Andreas.

Er du bekymret for ringormsmitte?

Ønsker man som bonde en ekstra trygghet ved kjøp av dyr, så kan man be om at dyret selges med veterinærattest.

Nå kommer jordbruksoppgjøret 2023 inn på konto

Denne uka får bøndene utbetalt produksjons- og avløsertilskudd på over 17 milliarder kroner. Dette er resultatet av jordbruksoppgjøret i fjor, hvor mange av satsene er økt betydelig fra tidligere år.

Valgnemndas innstilling 2024

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Østfold Bondelag er klar, og de innstiller på gjenvalg av Ole-Kristian Bergerud som leder.

Kan bli store endringer i markedsordningene

Er det melk eller korn som skal ikke lenger skal ha målpris? Avgjørelsen tas i jordbruksforhandlingene, og i dag kom kunnskapsgrunnlaget for å ta beslutningen.

Varsel om årsmøte i Østfold Bondelag 2024

Årsmøtet avholdes på Bolaggården Selskapslokale i Rakkestad torsdag den 14. mars 2024. Møtet starter kl. 09.00, og forventes ferdig til kl. 17.20.

Kornutvalgets innspill løftes inn til regjeringa

Felles korn- og miljøutvalg i Østfold og Akershus Bondelag spilte i vinter inn forslag om å jevne ut inntektsvariasjoner mellom år i gårdsregnskapet. Nå løftes forslag inn til årets statsbudsjett i innspillet fra Norges Bondelag. – Vi er svært glade for at vi blir hørt og lytta til, sier Torbjørg Kylland som er leder i korn- og miljøutvalget til Østfold og Akershus Bondelag.

– Det må bli mer lønnsomt å produsere mat i Norge

I denne ukas Landbrukspodden har vi besøk av landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Protesterer for å produsere mat

De siste ukene har kolonner av traktorer vært et vanlig syn i bybildet i Berlin og andre tyske byer. Tyske bønder er forbannet, og protesterer på bønders vis: med traktor.

Søk om støtte til nødaggregat gjennom Bærekraftfondet

Norges Bondelag og Gjensidige gått sammen om å etablere et nytt individuelt tiltak gjennom Bærekraftfondet, hvor du kan søke om støtte til nytt nødstrømsaggregat.

Nyttårsgave fra Østfold Bondelag

Torsdag overrakte Østfold Bondelag 500 000 "solsikke" kroner til Røde Kors, og deres arbeid i det krigsrammede Ukraina, Pengene er et resultat av Østfold Bondelag sin solsikkeaksjon i 2023. I samarbeid med Felleskjøpet Agri sørget Østfoldbønder for å så solsikker over hele fylket, til glede for store og små. - Vi er overlykkelige for slike kreative engasjement som gir livgivende støtte til mennesker som nå opplever kulde og stor nød, sa markedssjef næring i Norges Røde Kors, Grete Thorsen.

Generasjonsskifte på gården

Når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Må ha kontroll på genetisk viktig ulv

Ulven som viser seg å være genetisk viktig for den innavla ulvestammen, må radiomerkes, slik at jakta kan starte igjen, mener Norges Bondelag.

Gjennomslag for styrket tollvern

Søndag 3. desember kom regjeringspartiene i havn med budsjettforhandlingene med Sosialistisk Venstreparti. De ble der enige om å styrke tollvernet.

Fagtur kornøkonomi - Kielferga

NLR Øst og Kornprogrammet i Viken tilbyr nå fagtur kornøkonomi, som tilsvarer kurset kornskolen økonomi på Kiel-ferga.

Utålmodige tillitsvalgte i Østfold Bondelag

Denne helgen var det rekordstort oppmøte med lokale tillitsvalgte på ledermøte i Østfold Bondelag. Solveig Vitanza, ny landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet ble møtt med applaus, og en uttalelse som uttrykte stor utålmodighet knyttet til framdrifta i arbeidet med å endre tallgrunnlaget til jordbruksforhandlingene.

Årets skattekurs er i gang!

Avdelingen for regnskap og juridisk service er i gang med de årlige skattekursene for samarbeidende regnskapskontor. i Østfold sitter nå over 100 regnskapsførere benket for oppdatering og siste nytt innen regnskap, skatt og avgift - og hvordan dette påvirker bondens regnskap.

Første steg til nytt tallgrunnlag

I dagens møte med partene i jordbruksforhandlingene ble de enige om å sette i gang Budsjettnemnda for jordbruket med å gjøre endringer i tallgrunnlaget for jordbruksforhandlingene.

Velkommen til klimakveld 6. november i Askim!

Østfold Bondelag arrangerer klimakveld, mandag 6 november på Bøndenes hus i Askim, i samarbeid med NLR Øst og landbrukskontoret i Indre Østfold kommune. Vi ønsker alle bønder velkommen til en kveld hvor vi får en introduksjon til klimaarbeidet og klimakalkulatoren.

Villsvina skal vekk!

Storsalen i Furulund var full da landbruks- og matminister Geir Pollestad besøkte Aremark i kveld. Med seg i dokumentmappa hadde statsråden nye tiltak for å oppfylle regjeringas mål om å utrydde villsvin i Norge.

Årsmøter i lokallagene 2023

Denne uka startet perioden med årsmøter for de 24 lokallaga i Østfold. Årsmøtene er en viktig arena for deg som medlem og vi oppfordrer deg til å møte opp på ditt bondelags årsmøte. Det er her du kan få sagt din mening og samtidig møte andre i nærområdet til en hyggelig sosial samling.

Ber om nytt møte med Pollestad

Norges Bondelag ber nå om nytt møte med landbruks- og matminister Geir Pollestad om ettervirkninger av «Hans» og den krevende avlingssituasjonen i høst.

Nå er det verveperiode i Norges Bondelag

1.oktober markerer starten for vervemånedene i Norges Bondelag. Fra 1. oktober og ut året er det gratis medlemskap for nye medlemmer.

Lemper på bondens risiko

Det er nå nye satser for tilskudd til produksjonssvikt som er tilpasset dagens kostnadsbilde. Det er også gjort forenklinger i naturskadeordningen.

Møteplass for bonden etter innhøstinga

De siste månedene med tørke, uvær og flom har skapt store utfordringer gjennom vekstsesongen. Det har vært en sesong veldig mange kommer til å huske.

Samling for unge bønder

Er du mellom 16-35 år, interessert i norsk landbruk, lyst til å drive gård eller er allerede en ung bonde? Da er samlingen 11. oktober på Tomb VGS for deg!

Møte om afrikansk svinepest

Norges Bondelag har i dag hatt møte med landbruks- og matminister Geir Pollestad om situasjonen med afrikansk svinepest i Sverige.– Alle forstår hvor alvorlig denne situasjonen er, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Skal du treske flomutsatt eller værskadd korn?

Vi får en del meldinger om korn som blir avvist på møllene på grunn av kvalitet. Her har vi samlet råd og rettigheter til kornbøndene.

Etter flommen

Flomvannet har trukket seg tilbake mange steder, og med det kommer også nye problemstillinger.

Digitalt møte om miljøkrav

Tirsdag 29. august inviterte Kornprogrammet i Viken til møte om miljøkravene i Oslo og Viken.

Solsikker til glede for deg og Ukraina

Nå er Østfold i ferd med å prydes av solsikker sådd av bønder i Østfold til inntekt for Røde Kors sitt arbeid Ukraina. - Nå inviterer vi til at du kan komme å plukke, og gi ditt bidrag. Her finner du "kart" over hvor du kan plukke i ditt nærmiljø.

Fylkestingskandidater på tur

Fredag 25. august reiser Østfold Bondelag på tur med listekandidater som skal velges til å lede nye Østfold Fylkeskommune. Da vil de oppleve og smake på det mangfoldige Østfold, og utfordres på landbrukets og Østfoldbønders behov for utviklingsmuligheter.

Akershus og Østfold Bondelag inviterer til valgkomitekurs.

Valgkomiteene skal finne framtidas tillitsvalgte til bondelagene og innstille kandidater til de ulike lokallagsstyrene når de skal velges på årsmøtene til lokallagene.

Uoversiktlig situasjon – husk å meld skader

Ekstremværet Hans har herjet flere steder i landet. Andre steder er det tørken som er problemet.

Reisebrev fra Kornprogrammets fagtur!

Kornprogrammet i Viken inviterte til fagtur til Brunnby Lantbrukardagar i Västerås 5.-.7. juli 2023. Hovedmålet var Brunnby lantbrukardagar, men det var lagt inn gårdsbesøk på vei til og fra. Det å besøke noen og få høre om deres drift, ga spennende faglige diskusjoner og ikke minst inspirasjon.

Seminar om beredskap

Torsdag 10. august arrangerer Norges Bondelag og LO seminaret "Vi er Norges beredskap: Hva krever en mer urolig verden av oss?".

Oppklaring om kvoteordningen for melk

I årets jordbruksavtale ble det lagt opp til flere endringer for å øke andelen eid kvote. Dette har skapt en del forvirring. Her er noen oppklaringer.

Feriestengt på kontoret

Administrasjonen i Østfold Bondelag er stengt i perioden 5. juli til 7. august. Ved akutte tilfeller kontakt organisasjonssjef Mina Mjærum Johansen på mobil 917 75 831. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Solsikker til glede for deg og Ukraina

Også i år sår bondelagene i Østfold solsikker til inntekt for Røde Kors sitt arbeid Ukraina. Ideen ble «sådd» på fjorårets årsmøte, og raskt fanget opp av nytt styre. – Kriger fortsetter, derfor er det helt naturlig at vi fortsetter vår engasjement for å hjelpe, sier nestleder Thomas Riiser. I samarbeid med Felleskjøpet sås i disse dager 800 kg med solsikker over hele Østfold, og så langt er nærmere 30 000 kroner allerede samlet inn i 2023.

SE OPPTAK - Hvordan levere rester og gamle plantevernmidler?

Nylig sendte Mattilsynet ut en pressemelding hvor alle blir oppfordret til å levere gamle plantevernmidler på godkjent avfallsmottak. I den forbindelse har vi fått spørsmål om hvordan dette skal gjøres og til hvilke aktører. Kornprogrammet i Viken inviterte til kort teamsmøte for bønder om temaet. Her kan du se det i opptak og laste ned presentasjonene.

Se årsmøtet i opptak her

Se årsmøtet i opptak her. Du kan du høre leders tale, fange opp stemningen i generaldebatten og følge selve valget. I tillegg blir det statsministerbesøk.

Tørkemøte trakk fullt hus

Nær 150 bønder fra Østfold og Follo fant veien til Bøndenes hus i Råde i kveld, der temaet var årets forsommertørke. Bøndene fikk med seg siste nytt innen regelverk og nyttige råd for hvordan de kan møte utfordringene best mulig agronomisk sett.

Ny veileder om beiteskader fra gjess

Norges Bondelag har utarbeidet en ny veileder på hvordan man skal forebygge beiteskader av gjess.

Statsforvalteren gjør grep

Østfold Bondelag klaget før helga på avslaget vi fikk på skadefellingstillatelse for ulven som nå befinner seg på Hvaler. Dette har vi ikke fått svar på, men i påventa av endelig behandling har Statsforvalteren i Oslo og Viken besluttet to tiltak som kan avhjelpe den akutte situasjonen Hvalers beitebrukere nå opplever.

Ny søknad om skadefelling i Østfold

Østfold Bondelag har sendt søknad om å felle ulven som natt til i dag drepte over 10 sauer på Hvaler. Begrunnelsen er faren for gjentakelse, da det også blei funnet sau som var tatt for et par dager siden i terrenget.

Bondelaget inviterer til tørkemøter

Tørka på Østlandet gir store utfordringer, og i den forbindelse inviterer Akershus og Østfold Bondelag til informasjonsmøter.

Hvordan levere rester og gamle plantevernmidler?

Nylig sendte Mattilsynet ut en pressemelding hvor alle blir oppfordret til å levere gamle plantevernmidler på godkjent avfallsmottak. I den forbindelse har vi fått spørsmål om hvordan dette skal gjøres og til hvilke aktører. Kornprogrammet i Viken inviterer til kort teamsmøte for bønder om temaet fredag 30. juni. kl. 09.00 – 10.30.

Disse skal lede Bondelaget det neste året

Ledertrioen er gjenvalgt, og får med seg flere nye navn i styret i Norges Bondelag.

Landbruk over hele landet er en garanti for nasjonal beredskap

Dette er resolusjonen fra Norges Bondelags årsmøte 2023.

Sandra Borch besøkte Bondetinget

Landbruks- og matministeren møtte bøndenes utålmodighet om opptrappingsplan: – Vi skal få til noe før neste jordbruksoppgjør.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere