Nyheter

Lær deg kuvettreglene!

I sommer skal både folk og dyr ut og nyte naturen. For å unngå konflikter og ulykker har friluftslivs- og bondeorganisasjoner laget kuvettreglene.

Feriestengt på kontoret

Administrasjonen i Østfold Bondelag er stengt i perioden torsdag 27. juni til og med søndag 28. juli. Ved akutte tilfeller kontakt organisasjonssjef Mina Mjærum Johansen på mobil 917 75 831. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Bjørn Gimming fra Østfold fortsetter som leder i Norges Bondelag.

Bjørn Gimming ble gjenvalgt, og går løs på sitt fjerde år som leder av Norges Bondelag. Bodhild Fjelltveit og Egil Chr. Hoen er nestledere.

Resolusjon fra årsmøtet: Landbruket har løsningene

Økt sjølforsyning er bestillinga. Landbruket har løsningene. Det er budskapet til medlemmer og samfunnet fra årsmøtet i Norges Bondelag.

Vi må lykkes med både økt matproduksjon og reint vann

- Kornproduksjon er ei viktig næring, også i Østfoldlandbruket! Dette slo Theodor Bye for årsmøtet i Norges Bondelag

Friske bønder med pågangsmot er viktig for beredskapen!

- Det hjelper ikke hvor stort driftsapparat vi har, eller hvor mange dekar vi dyrker, hvis bonden som skal drifte gården ikke har det bra enten fysisk eller psykisk, sa Aase Maren Hesleskaug fra talerstolen på Norges Bondelag.

- Ønsker Bondelaget å ha norsk økologisk volumproduksjon?

Med dette spørsmålet avslutta Ingri Rosén Guren sitt innlegg til årsmøtet i Norges Bondelag.

Gimming til årsmøtet - Vi skal ha stor takhøyde

Årsmøtet i Norges Bondelag er igang. - Her kan du lese årsmøtetalen fra Bjørn Gimming.

Disse stiller til valg i styret i Norges Bondelag

Her kan du bli litt bedre kjent med kandidatene som stiller til valg for en plass i styret i Norges Bondelag.

Her finner du alt du trenger å vite om årsmøtet 2024

Klikk her for å finne alt om årsmøtet i Norges Bondelag 2024. I år holdes det på Lillehammer 12. og 13. juni.

Mer forutsigbart med jordbrukskonto

I årets forhandlinger har vi fått gjennomslag for at finansministeren i arbeidet med statsbudsjettet for 2025 vil utrede grunnlaget for en ordning med jordbrukskonto.

Innstilling til nytt styre i Norges Bondelag er klar

Valgnemnda innstiller Bjørn Gimming som fortsatt leder av Bondelaget. Bodhild Fjelltveit innstilles som 1. nestleder og Erlend Fiskum som 2. nestleder.

Hør Landbrukspodden om avtalen

16. mai inngikk et samla jordbruk avtale med staten i jordbruksoppgjøret. I denne podkasten går vi litt nærmere inn på avtalen.

Hvordan slår avtalen ut på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan jordbruksavtalen påvirker økonomien på ditt bruk.

Viktige skritt på rett vei

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag blei i dag enige med staten om jordbruksavtale for 2025 på over 3 milliarder kroner. – Jeg er glad for at et samlet jordbruk har framforhandla en avtale som gir bonden vesentlig økte inntektsmuligheter, sier Ole-Kristian Bergerud, fylkesleder i Østfold Bondelag.

Dette er avtalen – kort fortalt

I dag ble det enighet om en jordbruksavtale for 2024 og 2025 på over 3 milliarder kroner. Her kan du lese hva avtalen innebærer på ulike områder.

Pressekonferanse om jordbruksoppgjøret

Det blir pressekonferanse om avklaringer i forbindelse med årets jordbruksoppgjør. Følg pressekonferansen klokken 11:30 her.

Ulike kostnadsberegninger gir store utslag

Staten og jordbruket har ulike beregninger for hvordan kostnadene vil utvikle seg i 2025. Dette gir ulike utslag i jordbruksoppgjøret.

Jordbruket går til forhandlinger

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag meldte i dag staten at vi går til forhandlinger om en jordbruksavtale.

Ikke nok for økt selvforsyning

- Stortinget vedtok nylig å øke sjølforsyninga av mat. Regjeringas tilbud er langt lavere enn det som trengs for å oppnå Stortingets mål, fastslår Ole-Kristian Bergerud, fylkesleder i Østfold Bondelag.

Ny HMS-pris for Landbruket

Landkreditt og Norges Bondelag står bak en ny HMS-pris som premierer en bonde eller organisasjon som gjør noe ekstraordinært for å ta vare på gårdens viktigste ressurs, nemlig bondens egen fysiske og psykiske helse.

Økt sjølforsyning forutsetter økt inntekt!

I dag la jordbruket fram sitt krav i årets jordbruksforhandlinger. Produksjoner som melk, grønt og korn har blitt særlig prioritert. – Skal Stortingets mål om å øke sjølforsyninga oppnås, må bondens inntekt opp, sier leder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud.

Innkvartering av arbeidstakere

Fra 1. juni 2024 blir reglene for innkvartering av arbeidstakere tydeligere. Dette skjer gjennom endringer i Arbeidsplassforskriften. Les om kravene til innkvartering av arbeidstakere og sesongarbeidere i denne artikkelen.

Gjerdelangs i ulveland

Akershus Bondelag, Østfold Bondelag, Akershus Sau og Geit og Østfold Sau og Geit inviterer til gjerdemøte med befaring av rovviltavvisende gjerder og informasjon om tilskudd og krav til rovviltavvisende gjerder.

Pant boksen i sommer så slipper dyra å lide

Bønder gjør flere tiltak for å sikre seg mot metall og søppel i fôret. Likevel opplever vi hvert år at dyr må lide på grunn av noens ubetenksomhet. En liten bit metall er nok til å påføre ei ku stor innvendig skade.

Stor variasjon i bøndenes inntekter

Budsjettnemndas tall for 2023 viser et fall i inntektene. - Bonden trenger kraftig inntektsvekst, og opptrappingsplanen må vedtas nå, sier Gimming.

Avlyser bondefrokost i år

Etter at næringskomiteens innstilling i behandlingen av stortingsmeldingen for økt selvforsyning og plan for opptrapping av inntektsmulighetene ble kjent, er bøndene skuffa.

Stordemonstrasjon for maten vår

Bli med bøndene og vis at du støtter norsk matproduksjon! På Eidsvoll plass foran Stortinget 18. april kl 9-11.

Stortinget må ta grep!

I natt kom næringskomiteens innstilling til hvordan norsk selvforsyning og bondens inntekt kan økes. – Jeg er utrolig skuffa, sier leder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud.

Rekruttering av unge bønder i sentrum på Grøntmøte 2024

I vårsola i Råde ønska Thomas Riiser, nestleder i Østfold Bondelag, oss velkommen til Bøndernes hus i Råde hvor 40 grøntinteresserte hadde samla seg for årets grøntmøte i regi av Grøntutvalget i Østfold og Akershus.

Her er Bondelagets høringsinnspill

Bondelaget leverte i går høringsinnspill til stortingsmeldinga om økt selvforsyning og plan for opptrapping av inntektene i jordbruket.

Representantskapet mener: Norsk mat er den beste beredskapen

Representantskapet i Norges Bondelag har vedtatt følgende resolusjon som en marsjordre før jordbruksoppgjøret.

Nytt regelverk for gjødselspredning

I går kom Regjeringen ut med ny forskrift for spredning av gjødsel på høring. Det er stor spenning til forskriften som skal sikre god utnytting av gjødsla og balansere forholdet mellom matproduksjon og miljø.

Grøntmøte 2024

Felles grøntutvalg i Østfold og Akershus Bondelag inviterer grøntprodusenter fra hele Østlandet til møte, denne gang med temaene: marked, bærekraft og eierskap. Alle er hjertelig velkomne til Bøndernes Hus i Råde onsdag 3. april kl. 10.00.

Gjenvalg på leder i Østfold Bondelag

Årsmøtet i Østfold Bondelag 2024 ga fornyet tillit til fylkesleder Ole-Kristian Bergerud, fra Varteig i Sarpsborg som ble enstemmig vedtatt. Se valgresultatet her.

Leders tale 2024

- Landbruket har en nøkkelrolle i beredskap for landet vårt. Vi kan levere fornybar energi. Vi kan delta med arbeidskapasitet, maskiner og kunnskap. Vi sikrer bosetting over hele landet, og bidrar med å bruke lokale ressurser der de er tilgjengelige. Vi leverer mat til befolkningen, slo fylkeslederen fast Ole-Kristian Bergerud fast i sin tale til årsmøtet.

Alle skal med!

Østfold Bondelag har levert sitt innspill til årets jordbruksforhandlinger til Norges Bondelag. Betydelig tetting av inntektsgapet og spesielt prioritere løfte de grovfôrbaserte produksjonene (melk, ammeku og sau) og planteproduksjoner med en markedsmessig underdekning på norsk vare.

Klart for årsmøte i Østfold Bondelag

Torsdag 14. mars samles delegater og gjester til årsmøte i Østfold Bondelag. Her skal året som har gått oppsummeres, og ikke minst skal meninger brynes og prioriteringer for framtida gjøres. Årets gjesteinnledere er Christian Anton Smedshaug fra Agrianalyse og Sigrid Hjørnegård fra Norges Bondelag. Her følger årsmøtepapirene.

Hva ligger i Stortingsmeldinga?

Slik vil regjeringa økte selvforsyninga og beregne bondens inntekt, og dette betyr det for bonden. Her er oversikten!

Kan bety alt eller ingen ting

– Det er bra at regjeringa endelig legger fram denne planen. Men jeg er fortsatt ikke overbevist om at dette er godt nok for å bidra til økt selvforsyning, og å løfte bondens inntekt, sier Ole-Kristian Bergerud.

Kornproduksjon er en kritisk del av landets beredskap og matsikkerhet

Tirsdag 5. mars arrangerte Østfold og Akershus Bondelag Stormøte Korn 2024. Her ble temaer som nytt tallgrunnlag, kornproduksjon som en kritisk del av landets beredskap og matsikkerhet, og veien videre mot årets jordbruksforhandlinger belyst.

Klima- og miljøminister på gårdsbesøk

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen besøkte i dag fylkesleder i Østfold Bondelag, Ole-Kristian Bergerud for å se hvordan det er mulig å kombinere matproduksjon med det å begrense avrenning til Oslofjorden. I tillegg fikk han den ære å gi navn til dagens nykomling - kalven Andreas.

Er du bekymret for ringormsmitte?

Ønsker man som bonde en ekstra trygghet ved kjøp av dyr, så kan man be om at dyret selges med veterinærattest.

Nå kommer jordbruksoppgjøret 2023 inn på konto

Denne uka får bøndene utbetalt produksjons- og avløsertilskudd på over 17 milliarder kroner. Dette er resultatet av jordbruksoppgjøret i fjor, hvor mange av satsene er økt betydelig fra tidligere år.

Valgnemndas innstilling 2024

Valgnemndas innstilling til nytt styre i Østfold Bondelag er klar, og de innstiller på gjenvalg av Ole-Kristian Bergerud som leder.

Kan bli store endringer i markedsordningene

Er det melk eller korn som skal ikke lenger skal ha målpris? Avgjørelsen tas i jordbruksforhandlingene, og i dag kom kunnskapsgrunnlaget for å ta beslutningen.

Varsel om årsmøte i Østfold Bondelag 2024

Årsmøtet avholdes på Bolaggården Selskapslokale i Rakkestad torsdag den 14. mars 2024. Møtet starter kl. 09.00, og forventes ferdig til kl. 17.20.

Kornutvalgets innspill løftes inn til regjeringa

Felles korn- og miljøutvalg i Østfold og Akershus Bondelag spilte i vinter inn forslag om å jevne ut inntektsvariasjoner mellom år i gårdsregnskapet. Nå løftes forslag inn til årets statsbudsjett i innspillet fra Norges Bondelag. – Vi er svært glade for at vi blir hørt og lytta til, sier Torbjørg Kylland som er leder i korn- og miljøutvalget til Østfold og Akershus Bondelag.

– Det må bli mer lønnsomt å produsere mat i Norge

I denne ukas Landbrukspodden har vi besøk av landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Protesterer for å produsere mat

De siste ukene har kolonner av traktorer vært et vanlig syn i bybildet i Berlin og andre tyske byer. Tyske bønder er forbannet, og protesterer på bønders vis: med traktor.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere