Bønder og traktorer fra bl. a Sarpsborg, Råde og Rygge deltok i karavannen sammen med Rakkestad og Degernes. På vei til Fylkeshuset var de innom sentrum. Her solgte de egg til bondens pris og "da ble følk ille blie i by,n se". Underveis fikk de gode tilbakemeldinger av folk og mange tomler opp.

Fornøyde initiativtakere.

Rakkestad og Degernes Bondelag hadde ca 10 % av medlemmene sine i traktor på vei til ett av norges største handels område for mat. De har snakket med ordfører i egen kommune og overlevert opprop, kjøpt opp brøa i bøgda og en god del mel, solgt egg til bondens pris, hatt to - tre forskjellige avis inntervjuer og to innslag på nrk Østfold og kjørt 6 mil i traktor - og alt innenfor 6 timer.

Se bildeserien

NRK Østfold

Fredrikstad Blad

Rakkestad Avis

Sarpsborg Arbeiderblad