Fokuset på å verve medlemmer er viktig og er en oppgave som det må jobbes kontinuelig med med. Første bud for å få nye medlemmer i organisasjonen er "Å TØRRE Å SPØRRE". Alle potensielle medlemmer skal spørres og alle nye bønder i kommunen skal få en forespørsel fra bondelaget.

Det er ikke så vanskelig å verve nye medlemmer som mange tror. På 10 minutter å vervekurset klarte 20 deltakere å verve 12 nye medlemmer og 10 personer som ble kontaktet var interesert i å få mer informajson.