Saksliste

 1. Åpning av leder.
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Valg av møteleder
 5. Årsmelding
 6. Regnskap
 7. Innkommende saker
 8. Innføring i prosessen rundt sammenslåing med annet bondelag v/Ellen Evenrød
 9. Veien videre for Rømskog Bondelag. Opprettholdelse, sammenslåing med et annet lag eller nedleggelse og overføring av medlemmer.
 10. Valg av nytt styre
 11. Eventuelt.

Saker som ønskes behandlet under punkt 7 må være leder (Thomas Kragtorp) i hende innen mandag 29.11

Vel møtt!

 

Styret