I henhold til § 14 i Lover for Norges Bondelag innkalles det til årsmøte i Rakkestad og  Degernes Bondelag. Møtet holdes på Bondestua mandag 31. oktober kl. 19.00.

Saksliste

1. Åpning ved leder

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Valg av referent og to til å underskrive protokollen

4. Årsmelding

5. Regnskap

6. Innkomne saker

7. Arbeidsplan for kommende arbeidsår

8. Valg

Innkomne saker til pkt. 6, må meldes til Kristin Syverstad senest 7 dager før årsmøtet. Sendes pr epost til akr-sy@online.no.

Besøk av Bjørn Gimming

Etter årsmøtet får vi besøk av leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, som vil fortelle om inntektsmål, Gryttenutvalget, kostnadskompensasjoner og andre sentrale ting. Er det spesielle tema du ønsker skal prioriteres, er det lurt å melde inn dette på forhånd. Selvfølgelig blir det muligheter for å stille spørsmål direkte i møtet.

Påmelding innen 28. oktober. Meld deg på til Hege, tlf. 971 04 585, grunnet bestilling av mat.

Vi serverer pizza på møtet.

Vel møtt!

STYRET